ا سلام و احترام
بدينوسيله به استحضار مي رساند، با توجه به مصوبه هيات رئيسه محترم دانشگاه، تمامي كلاس هاي دانشجويان در تمامي مقاطع تحصيلي در هفته هاي اول و دوم نيمسال اول 1402 غيرحضوري و به صورت مجازي برگزار مي گردد. لازم به ذكر است بعد از اين تاريخ ادامه كلاس ها طبق روال عادي بصورت حضوري برگزار خواهد شد. يادآور مي گردد، به غير از برگزاري مجازي كلاس هاي درس دانشجويان، كليه فعاليت هاي دانشگاه مطابق روال عادي بوده و حضور اعضاي محترم هيات علمي در دانشگاه الزامي مي باشد.

مجيد سالاري
مدير خدمات آموزشي

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري