معرفي دانشجو و سرپرست جهت شركت در رويداد شبيه سازي عملكرد سازمان ملل (دانشگاه روابط بين الملل شهر مسكو-روسيه)  

در خصوص دعوتنامه رياست دانشگاه روابط بين الملل شهر مسكو براي شركت در رويداد شبيه سازي عملكرد سازمان ملل جهت معرفي دانشجويان مستعد به همراه استاد سرپرست  به استحضارمي رساند:

    هزينه ها: هزينه ثبت نام هر ايراني 75 دلار بوده و تسهيلاتي بابت اقامت ارائه نمي شود و تنها اماكن مقرون به صرفه جهت اقامت معرفي مي گردد. دانشجويان هزينه خود را پرداخت خواهند كرد. هزينه سرپرست دانشجويان از محل گرنت استاد و بخشي از آن از سوي مديريت همكاريهاي علمي بين المللي و امور دانشجويان غيرايراني پرداخت خواهد شد

    شركت كنندگان از سوي دانشگاه فردوسي مشهد: تصميم گيري نهايي گروهي كه به مسكو سفر خواهند كرد با معاونت آموزشي دانشگاه خواهد بود

     مهلت: اخرين مهلت ثبت نام در رويداد دانشجويي تاريخ 10 آوريل 23:59 به وقت مسكو (21 فروردين 1402)، زمان برگزاري 27 الي 1 ارديبهشت 1402

    ماهيت رويداد: اين رويداد شبيه سازي عملكرد 13 نهاد، شورا و كميته سازمان ملل (از جمله شوراي امنيت، شوراي اجتماعي و اقتصادي و كميته خلع سلاح) به ميزباني دانشگاه روابط بين الملل شهرمسكو و در چارچوب برنامه هاي تعاملي و آموزشي سازمان ملل متحد مي باشد. نمايندگان كشورها دراين جلسات مواضع رسمي كشور خود را با توجه به دستوركار جلسه بيان مي كنند. هدف هر كميته تصويب قطعنامه است. شركت كنندگان  دراين رويداد ، دانش آموزان مقطع دبيرستان و دانشجويان خواهند بود. البته اساتيد نيز مي توانند به عنوان مشاور هيئت ثبت نام كنند ، اما مشاور اجازه صحبت در مباحث را ندارد و وي نيز بايد هزينه هاي حضور خود را به طور كامل پرداخت نمايد.

    زبان: زبان هاي روسي، انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي، عربي و چيني، زبان هاي مورداستفاده دراجلاس بوده و نمايندگان از كشورهاي مختلف مي توانند در اين رويداد ثبت نام نمايند.

اطلاعات تكميلي و نحوه ثبت نام را در سايت  https://modelun.ru/en مشاهده فرماييد.

دفتر امور بين الملل دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد

Screenshot 20230117 145144 PDF Reader

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري