بناست در هفته پژوهش از دانشجویان پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تقدیر به عمل آید. دانشجویان متقاضی لطفا حداکثر تا تاریخ ۱۰ آذر مدارک و مستندات خود را به کارشناس پژوهشی دانشکده (آقای فروغی) تحویل دهند. توجه شود اگر مقاله چاپ شده است اصل مقاله تحویل شود و اگر گواهی پذیرش است آخرین نسخه مقاله که داوری و پذیرفته شده به همراه گواهی پذیرش تحویل گردد. توجه شود که به خاطر اینکه مقالات در سامانه هماننجو  برای سرقت علمی احتمالی بررسی خواهند شد، ارسال متن مقاله هم لازم است. مستندات خود را به آدرس ایمیل کنید. در متن ایمیل فقط نام و نام خانوادگی به همراه مقطع و رشته تحصیلی ذکر شود.

لازم به ذکر است صرفا مدارک مربوط به بازه تحصیلی مقطع فعلی دانشجو مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هر دانشجو در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار  می تواند به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شود (در موارد خاص با نظر مساعد مدیر گروه افراد می توانند در بازه تحصیلی بیش از یک بار پژوهشگر برتر انتخاب گردند)

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري