عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
تاریخ داروشناسی در ایران و بین النهرین از صدر اسلام تا حمله مغولسمیه ترکمنیکارشناسی ارشدجلیلی۱۳۸۸/۰۳/۲۴
جغرافیا و تاریخ اجتماعی و فرهنگی زرنج از صدر اسلام تا تیموریانعلیرضا گل محمدیکارشناسی ارشدقنوات۱۳۸۸/۰۸/۲۰
گونه شناسی شیعیان در کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتریعلی اکبر درنوشیکارشناسی ارشدمجتهدی۱۳۹۴/۰۲/۰۱
کارکردهای غیر آموزشی نهادهای آموزشی خراسان و ماوراءالنهر (از سده چهارم هجری تا حمله مغول)معصومه عنایتی زادهکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۴/۰۳/۳۱
تاثیر نفت بر قوم بختیاریسجاد بهمنیکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۵/۱۲/۱۶
فرهنگنامه مؤدبان تا سده هفتم هجرینرجس عقباییکارشناسی ارشدمجتهدی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
زوار حرم رضوی در دوره قاجاریه: نوسان جمعیت و عوامل آن-1212-1332ق-معصومه عنایتی زادهکارشناسی ارشددانشیار۱۳۹۸/۰۴/۰۴
فراز و فرود فرهنگ ایرانی درکلکته بر اساس چاپ و نشر آثار فارسی ( 1777- 1911م/ 1191-1329ه ق)فرهاد حاجریدکتری(Ph.d)قنوات۱۳۹۸/۰۷/۰۸
بازارهای خراسان تا هجوم مغولمنیره پیله وریکارشناسی ارشدثنائی۱۳۹۸/۰۴/۰۴
بررسی واقعه شق صدر پیامبر اکرم -ص- بر اساس منابع تاریخیمهدی باهوش فاردقیکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۹/۱۰/۲۲
روش املا در تاریخ آموزش مسلمانان بر اساس تاریخ بغداد و تاریخ دمشقعصمت شاکریکارشناسی ارشدمجتهدی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
بررسی تطبیقی گزارش های تاریخ مختصرالدول با تواریخ عمومی مسلمانانحانیه کرمانی نژادکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۴۰۰/۰۶/۲۹
سیر تحول نگارش کتابهای دلائل النبوه و مقایسه محتوایی آنها با آثار تاریخی تا سده 10 هجری قمری 16میلادیتارا مهدویاندکتری(Ph.d)قنوات۱۴۰۰/۰۸/۰۳
نقش واعظان در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نیشابور و بغداد در سده های 4-6ق.فاطمه کارگرجهرمیدکتری(Ph.d)ثنائی۱۴۰۰/۱۰/۲۷
حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خاندان بکری در سدۀ اول و دوم هجریفیروزه محمدزاده قربانقلیکارشناسی ارشدثنائی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
معاصم الهدی حمیدالدین کرمانی و مطالعۀ تطبیقی آن با العثمانیة جاحظاحمد ابراهیمی زادهدکتری(Ph.d)مجتهدی۱۴۰۱/۰۴/۰۵
آموزش عالی در خانۀ دانشمندان و نسبت آن با تأسیس نخستین مدارسایمان اربابیکارشناسی ارشدمجتهدی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
مطالعه جامعه یهودی بنی قریظه با تاکید بر محورهای معنادهی بافتبشیر سراجیدکتری(Ph.d)مجتهدی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
سیمای امام علی علیه‌السلام در ناسخ التواریخ -پنج مجلد نخست از جلد سوم-مهدی ارقندکارشناسی ارشدمجتهدی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
واکاوی ریشه‌های مهاجرت نخبگان فرهنگی در عهد تیموریمهدی صانعیکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۴۰۱/۰۳/۲۹
اصطلاحات و عناوین فارسی در تشکیلات حکومتی ممالیکفاطمه سروش داغیانکارشناسی ارشدبابائی۱۴۰۱/۰۳/۲۳
قبیلۀ بنی‌عدی تا پایان سدۀ دوم هجریفائزه طاهریکارشناسی ارشدثنائی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
بازخوانی کارکرد علمی و رویکرد مذهبی دارالعلم های شیعیفاطمه مسجدی بافقیکارشناسی ارشدمجتهدی۱۴۰۱/۰۹/۲۱
بررسی وضع اجتماعی - سیاسی ایران بر پایه سفارت نامه های عثمانی از اوایل دوره صفویه تا اوایل دوره قاجارجواد احمدی مهرکارشناسی ارشدثنائی۱۴۰۲/۱۲/۱۴
زراعت و تجارت خرما در شبه جزیره عربستان طی سده نخستین هجریفاطمه فرحمندکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۴۰۱/۱۲/۰۱
ترجمه و تحقیق نیمۀ نخست کتاب علمای فرنگی‌محل و فرهنگ اسلامی در جنوب آسیامحبوبه عرفانیان نانوارابع نوغابیکارشناسی ارشداقدسی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
فرهنگ نامه خوراکی ها و نوشیدنی ها در دوره تیموریان و ترکمانانعلیرضا اذریکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۴۰۲/۱۱/۰۹
تحولات سیاسی و اجتماعی افغانانِ شرقِ ایران-از هجوم مغولان تا زوال صفویان-حمیدرضا نصیب ضرابیکارشناسی ارشددانشیار۱۴۰۲/۰۳/۲۹
بازتاب تشکیلات نظامی عثمانی در منابع تاریخی دورۀ صفویهمهدیه حیدرزادهکارشناسی ارشدبابائی۱۴۰۲/۰۶/۰۶
روابط ایلخانان با دبیرانفاطمه پنبه پزکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۴۰۲/۰۳/۱۰
روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عالمان مسلمان با یکدیگر با تکیه بر اعلام طبقات چهارم تا شانزدهم سیر اعلام النبلاءفاطمه گلیکارشناسی ارشدثنائی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
خرافات طبی در ایران در دوره های ایلخانی، تیموری و صفویراضیه شجاع قلعه دختردکتری(Ph.d)ثنائی۱۴۰۲/۰۴/۰۳
تاریخنگاری ادریس عمادالدین در عیون الأخبار و فنون الآثار، بخش زندگی حضرت علی علیه السلامسکینه ده یادگاریکارشناسی ارشدمجتهدی۱۴۰۲/۰۶/۰۶
بررسی تاریخ نگاری سلسله ای ایران در دورۀ اسلامی تا پایان سدۀ نهم هجریمریم اورعی قدیریدکتری(Ph.d)قنوات۱۴۰۲/۰۷/۱۸
تاریخنگاری فتح‌الله عارف چلبی در دربار سلیمان قانونیشقایق محبعلیکارشناسی ارشدبابائی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
تحولات اقتصادی و اجتماعی بارفروش از دوره شاه عباس یکم تا جنگ جهانی اول -996-1332ق/1587-1914م-ربابه جعفرپورتاجیدکتری(Ph.d)دانشیار۱۴۰۲/۱۲/۰۷
انگیزه های تأسیس مدارس نظامیه و پیوند آنها با روابط حنفیان و شافعیان خراسانسیده نرگس تنهاییدکتری(Ph.d)مجتهدی۱۴۰۲/۱۱/۲۳

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري