عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تاریخ آموزش و پرورش نابینایان ایران از ورود اسلام تا عصر حاضرحمید محیب ازغندیکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۸۹/۰۶/۱۶
وابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گورکانیان و صفویان(از قرن 10 تا نیمه اول قرن 12 هجری)کریم شکوهیانکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۸۹/۱۱/۰۴
تاریخ، جغرافیا و مشاهیر کرج ابودلفسکینه مهدویانکارشناسی ارشدقنوات۱۳۸۹/۱۱/۱۲
تصوف در فارس در سده های هفتم و هشتم هجریفهیمه حقیقیکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۰/۰۹/۲۱
مزارات و مقابر ایران و عراق به روایت سفرنامه‌های اروپائیان از آغاز عصر صفوی تا پایان قاجار (سفرنامه های ترجمه شده)فاطمه فلاح مهنهکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۰/۱۱/۱۱
کشاورزی ایران در عصر صفوی بر اساس سفرنامه های غربی (متون ترجمه شده)باقر فتوتیکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۰/۱۱/۱۲
بررسی واژه های مدنی قرن چهارم هجری از دیدگاه مروج الذهب ترجمه کتاب «اَلفاظُ الحَضارة فی القرنِ الرّابعِ الهجری دراسهٌ فی ضَوءِ مُروجِ الذَّهبسیده خدیجه مصطفویکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۱/۰۸/۱۶
جغرافیای تاریخی و اوضاع فرهنگی اجتماعی غزنه از ورود اسلام تا آغاز حمله مغولمحدثه پایندهکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۱/۱۰/۱۷
یهودیان در اسپانیای اسلامی (از ابتدا تا اوایل قرن 5ق/11م)محمد صادقی پورکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۱/۱۰/۱۸
مزارنویسی در ایران از حمله مغول تا انقراض صفویهسیدمحمدجواد ساداتی ارمکیکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۱/۱۲/۱۴
جغرافیای تاریخی و تاریخ اجتماعی مکران از صدر اسلام تا حمله مغولراضیه شجاع قلعه دخترکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۲/۰۳/۲۹
جایگاه فواره در تکنولوژی مسلمانان با تأکید بر آثار بنی موسی، ابوالعز جزری و تقی الدین راصدسعید نظریکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۲/۰۵/۲۷
بناهای تاریخی خواف از صدر اسلام تا پایان دوره قاجارمهری ابراهیم بای سلامیکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۲/۰۶/۲۷
جلوه های آب در معماری اسلامی(تا ابتدای سده10ه ق)عفیفه خدنگیکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۲/۰۹/۱۳
زنان خاندان تیموری و فعالیت‌های آنانسیدهادی ذبیحیکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۲/۰۹/۳۰
واژگان فارسی در دیوانسالاری عثمانی از تاسیس تا پایان تنظیماتداود ورسۀکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۲/۱۰/۳۰
جغرافیای تاریخی و تاریخ اجتماعی و فرهنگی فسا از ورود اسلام تا پایان قاجارطوبی راهوارهکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۲/۱۱/۱۹
فضائل‌نگاری امام علی(ع) و صحابه در سه قرن نخست هجریالهام یوسفیکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
وضعیت جامعه زرتشتی در ایران عصر اسلامی (از آغاز اسلام تا پایان عصر اول عباسی)لیلی صفارپوریدککارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مدرسه صدر اصفهان از تأسیس تا پایان عصر پهلوی اوّلغلامرضا هاشم پورورنوسفادرانیکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۳/۰۷/۱۴
قصرها در سرزمین های اسلامی تا سدۀ ششم هجری بر پایۀ معجم البلدان یاقوت حموی (د. 626 ق)زربانو کهنی موشقالکارشناسی ارشدجلیلی۱۳۹۳/۱۱/۰۴
فرهنگ فرقه ها و نحله های دینی و مذهبی بر اساس کتاب البدء و التاریخمریم شهابی رابریکارشناسی ارشدجلیلی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بختیاری ها در سفرنامه های اروپاییان از دوره صفویه تا پایان قاجارکبری لنجانی قهفرخیکارشناسی ارشدجلیلی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
تاریخ حج از برآمدن حکومت سلجوقیان تا حمله مغولزهرا پرگزیکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۳/۱۲/۰۹
حوادث طبیعی ایالت جبال و پیامدهای آن از ظهور اسلام تا حمله مغولمرضیه اسدی اول ارزنه ئیکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۳/۱۲/۲۵
بررسی اسامی افراد در شهر مکه از ریاست عبدالمطلب تا رحلت پیامبر(ص)(11-...هجری قمری/632 -520 میلادی)زهرا دهقان منشادیکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۴/۰۳/۲۷
حوادث و بلایای طبیعی خراسان و پیامدهای آن از هجوم مغول تا پایان عصر قاجارفرشته حاتمی زادهکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۴/۰۴/۱۴
تجارت عطریات و بخورات در مناطق شرقی جهان اسلام تا ابتدای سده دهم هجری قمری.نرگس کدخدائی کلاتکارشناسی ارشدجلیلی۱۳۹۴/۰۶/۰۳
بررسی زندگانی و اقدامات فرهنگی-عمرانی عباسقلی خان شاملو(1050-1084)حسین چمنی خرم آبادکارشناسی ارشدجلیلی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
زنان در نوشته های جغرافیایی و تاریخهای محلی نواحی میان فرات تا سیحون. ( از سده سوم تا هفتم هجری)سیده سهیلا رحمتی عنبرانکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۵/۰۶/۰۳
فرهنگ اصطلاحات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی کتاب عجایب الآثار فی التراجم و الاخبارهادی سلیمانیکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۵/۰۶/۲۷
آثار و نوشته های کشاورزی ایران از صفویه تا تأسیس دارالفنونزینب محمدپورکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۵/۰۶/۲۸
فرهنگ اصطلاحات مناصب و نهادهای اداری اندلس مذکور در کتاب نفح الطیب مقریعزیر برآبادی فرمان آبادیکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۵/۰۶/۲۹
منابع ثروت مرو از تشکیل دولت های مستقل تا حمله مغول.فاطمه شبانکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۵/۰۶/۲۹
جغرافیا،تاریخ و مشاهیر عسکر مکرمذلفا جمیل زادهکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۵/۰۸/۲۰
ترجمه و تحقیق کتاب شرق شناسی فرانسوی در عصر لویی چهاردهمعالیه حسینیکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۵/۱۰/۰۱
تجارت سنگ ها در شرق جهان اسلام تا پایان سده نهم هجری قمریندا پورمحمودکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تجارت ایرانیان در دریای خزر از دوره مغول تا پایان عصرصفویالهه ابراهیمیکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تاریخ تجارت پارچه و پوشاک در ایران از دوره مغول تا پایان عصر صفویهمعصومه عصاریکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۳۹۶/۱۱/۲۸
پیشه های مسلمانان براساس الانساب سمعانیزهرا کفاشیکارشناسی ارشدمجتهدی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ترجمه و تحقیق کتاب الأحوال الأقتصادیة خراسان عصر السلاجقةزهرا منصوری اصلکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۷/۰۱/۱۹
بررسی کارکرد دبیران در سلسله های سامانیان، آل بویه و غزنویان (نیمه سده 3 تا نیمه سده 5 هجری)بی بی زهرا حسینیکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پل و کاربردهای آن در سرزمین های اسلامی(موارد یاد شده در معجم البلدان)رضا رحیمیکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۷/۰۱/۲۸
تاریخ پسیخانبشیر سراجیکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۷/۰۲/۱۸
نهادهای آموزشی در سفرنامه ابن جُبَیررقیه مظلومکارشناسی ارشدثنائی۱۳۹۷/۰۳/۰۱
فرهنگنامه دریانوردی مسلمانان تا سده دهم هجریفائزه اکبرزاده فرخانیکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۷/۰۶/۲۵
روزگار وکارنامه فخرالدین علی صفی کاشفیمهسا خزاعی فدافنکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۳۹۷/۰۷/۱۱
تاریخ وقف در شهرستان گناباد از دوره صفویه تا عصر حاضرسیدسعید اکبریانکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۷/۰۸/۲۱
ناآرامی‌های بغداد و زمینه‌ها و پیامدهای آن از تاسیس تا برآمدن سلاجقه با تاکید بر جغرافیای‌انسانی بغدادعلیرضا خسرویکارشناسی ارشدثنائی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مامایی در آثار پزشکی مسلمانان تا پایان سده هفتم هجریزینب آلبوبیریکارشناسی ارشدغفرانی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
تاریخ دالاهو تا انقلاب اسلامیشبنم کتابیکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۳۹۷/۱۱/۲۹
فرهنگ پوشاک براساس کتاب المخصص ابن سیده و تاج العروس زبیدیاحمد گلی زاده قشلاقکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۳۹۷/۱۲/۱۹
مطالعه تطبیقی نظام زمین‌داری صفویه با عثمانی (از قرن 10 هجری /16 م. تا آغاز قرن 12 هجری /18 م.)حجت اسمانی اخولهکارشناسی ارشدهمتی گلیان۱۳۹۸/۰۷/۱۳
بناهای بجستان در دوران اسلامیحسین پورعلیکارشناسی ارشدمجتهدی۱۳۹۸/۰۷/۲۹
سنجش گزاره های حکمت هنر اسلامی با بررسی در آثار و عناصر معماری اسلامیاحسان سلیمی مزینانکارشناسی ارشدقنوات۱۳۹۸/۱۱/۲۹
فرهنگ اسامی جانوران در معاجم موضوعی عربی (بررسی تطبیقی المخصص، مقدمة الادب و السامی فی الاسامی)محمدحسن محمدیکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۳۹۹/۱۲/۲۸
تصحیح نیمه نخستِ (70 فصل) نسخه ی خطی کتاب جام‌جم نوشته فرهاد میرزا معتمدالدولــهاعظم قدرتیکارشناسی ارشددانشیار۱۴۰۰/۰۷/۲۹
مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر مجازات تبعید در شرق جهان اسلام تا پایان دوره دوم عباسیفاطمه بکائیانکارشناسی ارشدبابائی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
ترجمه و تحقیق فصل‌های اول و دوم کتاب «ظهور دانشگاه‌ها: نهادهای آموزشی در اسلام و غرب»زینب تژدهکارشناسی ارشداقدسی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
ترجمه و تحقیق بخش های 4 و 5 کتاب «هم زمان با عرشیان: مطالعاتی در زمان-سنجی و ابزارشناسی نجومی در تمدن اسلامی دورۀ میانه»زینب سادات موسوی نسبکارشناسی ارشداقدسی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
قرطاس در میان مسلمانان تا قرن پنجم هجری با تأکید بر متون تاریخیزهرا غلامیکارشناسی ارشدمجتهدی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
سیمای اهل بیت (ع) در آثار حسن شیعی سبزواریزهرا صالحی شکورکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۴۰۰/۱۲/۱۸
عثمانیه، شاخصه‌ها و شخصیت‌هااکرم السادات قشمشمکارشناسی ارشدمجتهدی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
نیشابور از سلطۀ مغول تا آغاز دولت صفویمعصومه حسن آبادیکارشناسی ارشدقنوات۱۴۰۱/۰۶/۲۸
خاندان نیّرالدوله و کارنامه حاکمیت ایشان در نیشابوررحیم خوش طینتکارشناسی ارشددانشیار۱۴۰۱/۰۶/۳۰
فرهنگ‌نامة خاندان‌های خراسان در دورة غزنوی و سلجوقیطالب خوش نویسکارشناسی ارشدثنائی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تصحیح نیمه دوم (70 فصل) از نسخه خطی کتاب جام جم نوشته فرهاد میرزا معتمدالدولهزهرا تاج میرریاحیکارشناسی ارشددانشیار۱۴۰۱/۱۰/۲۶
مطالعهٔ ماهیت تشیع نخستین در غرب از ولهاوزن تا امیرمعزیسیدکمال کشیک نویس رضویدکتری(PhD)ثنائی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
کارکرد های اجتماعی و آموزشی دکانها در ایران و عراق تا سده هفتم هجریپروانه شیردلی ماکوکارشناسی ارشدمجتهدی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
ترجمه و تحقیق کتاب سلسلۀ آل‌بویه در عراق 334ق./945م. تا 403ق./1012م.: شکل‌دهی نهادهایی برای آیندهحسین زارع پور احمدآبادیکارشناسی ارشداقدسی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
رؤیا، جامعه و سیاست در عصر تیموریسمیه آقامحمّدیدکتری(PhD)گوهری فخرآباد۱۴۰۲/۰۶/۲۸
قبیله بنی‌زهره تا پایان دوره اموینجمه خسرویکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۴۰۲/۰۷/۱۰
پراکندگی جغرافیایی گیاهان دارویی در جهان اسلامعفت فرید باغشاهیکارشناسی ارشدگوهری فخرآباد۱۴۰۲/۰۷/۱۲
شافعیان خراسان در سده های ۳_۷ق با تاکید بر طبقات الشافعیه الکبری سبکیکلثوم عابدیکارشناسی ارشدثنائی۱۴۰۲/۰۷/۱۳
زوال طوس و برآمدن مشهد (807- 1038 ق./1405- 1628 م.)زینب خزاعیکارشناسی ارشددانشیار۱۴۰۲/۱۰/۲۰
حکومت ممالیک در تاریخ‌نگاری ایلخانان و تیموریانزهرا صرافانکارشناسی ارشدبابائی۱۴۰۲/۱۱/۲۵

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري