تقویم آموزشی

 

آیین نامه ها:

  1 شیوه نامه جامع آموزشی سال تحصيلي 98-97   PDF
2 شیوه نامه جامع آموزشی دانشگا.ه. فردوسی مشهد  1401-1402   PDF
3 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصيلی كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی مصوب 1402   pdf
4 شيوه نامه جامع تحصيلي 1400   pdf
5 شیوه نامه نمره دهی آزمون جامع دکتری مصوب دانشکده الهیات 1403 word pdf

 
 فرم‎ها:

 

کارشناسی:

     1 حذف تکدرس Word Pdf
     2 بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان کارشناسي Word Pdf
 

 

تحصیلات تکمیلی:     

1

پیشنهاده پایان نامه ارشد

Word 

2

اظهارنامه مربوط به انتشار رساله پايان نامه

Word

3

آمادگی دفاع از پیشنهاده دکتری

Word

4

مجوز دفاع پایان نامه كارشناسي ارشد

Word

PDF

5

پیشنهاده دکتری

Word

6

تقاضای ارزیابی امتحان جامع دکتری

Word

7

چاپ پایان نامه و تبدیل به کتاب

Word

8

چکیده انگلیسی

Word

9

چکیده فارسی

Word

10

شیوه نگارش پایان نامه

 

11

گزارش پیشرفت تحصیلی

Word

PDF

12 اعتبارسنجی مقاله كارشناسي ارشد Word PDF

13

انتخاب استاد راهنما

Word

 PDF

14

فرم انتخاب موضوع دانشجویان دکتری (2 فرم تکمیل شود) 

Word

word2

15

 تقاضاي برگزاری جلسه پیش دفاع دکتري Word

PDF

17

 صورتجلسه پیشنهاده

Word PDF
18

جدول نحوه بررسي سوابق علمي و مصاحبه آزمون دكتري1396

Word  
19

درخواست انتخاب واحد ترم 3 دكتري

Word  
20

اعتبار سنجی مقاله مستخرج از رساله

Word PDF
19

نمره دهی مقاله

Word PDF
 20

مجوز دفاع رساله

Word PDF
 21

استفاده از فرصت مطالعاتی

Word PDF
22

اصالت نامه

Word PDF
23 بازبینه مچوز دفاع از پایان نامه و رساله Wrod PDF
24 راهنماي ارسال فايل صوتي تصويري جهت خاتمه طرح پژوهشي(نمونه قالب)   power pdf
25 راهنماي دوم ارسال فايل صوتي تصويري جهت خاتمه طرح پژوهشي   pdf
26 فرم پیشنهاد اولیه موضوع دانشجویان ارشد word pdf
       

 

 

گروه فلسفه و حکمت اسلامی:

سرفصل دروس کارشناسی رشته فلسفه وحکمت اسلامی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد فلسفه

سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته فلسفه وکلام اسلامی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد کلام اسلامی

سرفصل دروس دکتری حکمت متعالیه

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد

لطفا برای اطلاعات بیشتر و فرمهای آموزشی به سایت گروه فلسفه مراجعه کنید.


گروه علوم قرآن و حدیث:

منابع جديد آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم قرآن و  حديث

معرفی اجمالی گروه علوم قرآن و حدیث

فرم انتخاب استاد راهنما

منابع آزمون جامع دکتری علوم قرآن و حدیث

سرفصل دروس دكتري

سرفصل دروس كارشناسي ارشد  

سرفصل دروس  كارشناسي ورودي‌هاي ماقبل 95

آرايش درسي مقطع كارشناسي علوم قرآن و حديث

آرايش درسي مقطع كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث

آرايش درسي مقطع دكتري علوم قرآن و حديث

سرفصل دروس بازنگري شده مقطع كارشناسي علوم قرآن و حديث وروديهاي 95 و بعد از آن

 

 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی:

فرم اظهار پیشینه رساله / پایان نامه

فرم پیشنهاده رساله/ پایان نامه - جدید

برنامه جديد كارشناسي گروه فقه ورودي 96

آرايش دروس كارشناسي

فقه در يك نگاه وبرايش 1400

آرایش دروس دوره كارشناسي ارشد گروه فقه و مباني حقوق اسلامي

آرایش دروس دوره دكتري گروه فقه و مباني حقوق اسلامي

منابع جديد آزمون جامع دكتري گروه فقه و مباني حقوق اسلامي

سرفصل دروس دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 سرفصل دروس ارشد گروه فقه و مباني حقوق اسلامي


 

گروه ادیان و عرفان تطبیقی:

منابع آزمون جامع دکتری 1403

منابع آزمون جامع دكتري گروه اديان و عرفان تطبيقي

سرفصل دروس دوره دكتري گروه اديان و عرفان تطبيقي

​آرايش دروس دوره دكتري گروه اديان و عرفان تطيبقي

آرايش دروس دوره كارشناسي ارشد گروه اديان و عرفان تطيبقي

آرايش دروس دوره كارسناسي گروه اديان و عرفان تطيبقي

منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته اديان و عرفان تطبيقي

سرفصل دروس دوره كارشناسي گروه اديان و عرفان تطبيقي

 

 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی:

منابع آزمون جامع دكتري گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي

آرايش دروس دوره كارشناسي گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي

آرايش دروس دوره كارشناسي ارشد گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي

آرايش دروس دوره دكتري گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي

منابع کارشناسی ارشد

تعیین استاد راهنما      Word     PDF

 

  گروه معارف اسلامی:

 

برنامه جدید کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی

شرایط و منابع پذیرش دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی

مواد مصاحبه آزمون دکتری

آرایش دروس دکتری مدرسی معارف اسلامی (مبانی نظری اسلام، قرآن و متون)

      آرایش دروس ارشد مدرسی معارف اسلامی (مبانی نظری اسلام، قرآن و متون)

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري