عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
کیفیت خلقت جهان(مقایسه ای میان دیدگاههای مفسران دین ونظریه انفجار بزرگ)طلعت اسماعیل پورکارشناسی ارشدسیدموسوی۱۳۸۹/۱۲/۰۱
بهشت و جهنّم از دیدگاه فرق اسلامی ( شیعه، معتزله، اشاعره )علی مسروریکارشناسی ارشدنجف زاده تربتی۱۳۸۹/۱۲/۰۴
بررسی احکام آرامش بخش قرآن در حیطه ی نظام خانوادهمریم ایپک چیکارشناسی ارشدمشائی۱۳۹۰/۰۴/۱۸
بررسی حضور اجتماعی زن مسلمان در منابع اسلامیمعصومه ظهوری فرسنگیکارشناسی ارشدمشائی۱۳۹۰/۰۵/۲۵
شفاعت از دیدگاه فرق مختلف اسلامیسعیده دربان جعفریکارشناسی ارشدسیدموسوی۱۳۹۰/۱۲/۱۷
سیره اهل بیت علیهم السلام در مواجهه با غالیانعقیل صادقیکارشناسی ارشدسیدموسوی۱۳۹۰/۱۲/۲۲
عالم ذر در میان مفسران و مطابقت آن با عوالم فیلسوفانمحمدمهدی صدوق زادهکارشناسی ارشدسیدموسوی۱۳۹۱/۰۲/۰۵
شعور موجوداتصدیقه نیکخواه شهر بابکیکارشناسی ارشدمشائی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی تطبیقی آرای کلامی شیخ طوسی و خواجه نصیرالدین طوسی در مباحث خداشناسیعلی تشرآبروانکارشناسی ارشدنجف زاده تربتی۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نقش اخلاق در توسعه اقتصادیسیدهادی جعفری شیادهکارشناسی ارشدنجف زاده تربتی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
فرایند تربیت اخلاقی در قران با نگاه به ترتیب نزول سور و آیاتایوب اکرمیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۲/۰۵/۱۵
راهکارهای تحصیل حسن خلق از دیدگاه قرآن کریم و احادیثرضا ایزدی خالق آبادیکارشناسی ارشدجواهری۱۳۹۲/۰۷/۰۷
آسیب شناسی عقاید در قرآن و روایاتعلی اکبر قانونیکارشناسی ارشدنجف زاده تربتی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
تبین شاخصه‌های تفریح سالم در قرآن و حدیث و تطبیق با تفریحات رایجغلامرضا مومنی تذرجیکارشناسی ارشدنجف زاده تربتی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
ضد ارزشهای سیاسی از دیدگاه امیر مومنان امام علی علیه السلامحسن غلام پورده سرخیکارشناسی ارشدجواهری۱۳۹۳/۱۱/۰۱
نقد متن احادیث صحیحین در پرتو مطالعات تاریخیحسینعلی کیخادکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
راهکارهای معنا بخشی زندگی در قران کریمابراهیم رستمیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۴/۰۴/۰۱
بررسی تطبیقی علل وآثار سوءِ ظن درمنابع اسلامی(قرآن وسنت) وعلم روانشناسیثریاسادات حسینیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی مبانی و پیامدهای خداشناسی صدرالمتألهین در حوزه شناخت و دلائل اثبات خداوند.روح اله زینلیدکتری(PhD)نجف زاده تربتی۱۳۹۴/۰۹/۲۵
حریم خصوصی انسان از دیدگاه قرآن و روایاتعلی خیاط فدردیکارشناسی ارشدعنایتی راد۱۳۹۴/۱۱/۱۷
شاخصه های جاهلیت در قرآنسیّد زین العابدین صفویدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۴/۱۲/۲۲
بررسی اخلاقی توهین به انبیاء الهی در قرآنحسین غیابیکارشناسی ارشدجواهری۱۳۹۵/۰۳/۳۱
بررسی اهمیت شناخت ویژگی های جغرافیایی بابل، حِجر، جودی و طورسینا در قرآنسُمیّه خاتمی سبزواریدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۵/۰۴/۱۲
رابطه معرفت نفس با معرفت رب از دیدگاه علامه طباطباییحمیدرضا سعیدیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تاریخ نگاری شیخ صدوقمحمد رجبی زورآبادیکارشناسی ارشدرحیم پور ازغدی۱۳۹۵/۰۷/۰۵
اعتبار یابی و بررسی دلالی روایات امامت(جایگاه، نقش و آثار) در تفسیر بیان السعادهحسن شجاع بهاردکتری(PhD)سیدموسوی۱۳۹۵/۰۸/۱۲
بررسی و نقد شبهات یوسف حداد در حوزه نسخ ادیان،اقتباس قران و وحیانی بودن آن از منظر آیت الله جوادی آملیمهدی باقری شاندیزکارشناسی ارشدفخار نوغانی۱۳۹۵/۱۱/۱۸
روش‏شنا‏سی‏ تفسیر فیلسوفان ( ازکندی ‏تا سهروردی) از ‏قرآن، ‏معیارها‏ و آسیب‏هاابوالقاسم خوشحالدکتری(PhD)نجف زاده تربتی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
آسیب شناسی روش تفسیر قرآن به قرآنمهدی عبادیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۵/۱۲/۰۲
اصول هوش هیجانی در نهج البلاغهزهراسادات قاضی زاده هاشمیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۶/۰۸/۳۰
بررسی تطبیقی مصداق حاکم دینی از دیدگاه آخوند خراسانی، علامه نائینی و شیخ فضل‌الله نوریمحمد بقراییکارشناسی ارشدعنایتی راد۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی تاریخی وضعیت اقلیت زرتشتی عصر صفویه، در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (با تکیه‌بر عصر شاه عباس اوّل)هادی نصیرزادهکارشناسی ارشدرحیم پور ازغدی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی تطبیقی تربیت جنسی در دوره ی کودکی ونوجوانی میان نظریات اسلام وروان شناسان(کوچتکوف،لاپیک،دفریتاس،فان در دوف،استال)سمانه همتی گلشنکارشناسی ارشدمشائی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تأثیر ویژگی ها و کارکردهای جنسیتی زن بر مشارکت اجتماعی از دیدگاه قرآن کریممعصومه عبدلی نشلجیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۶/۱۲/۱۹
سحرالنبی از دیدگاه قرآن و حدیثسیدحمزه عبدالله زاده درونکلاییدکتری(PhD)سیدموسوی۱۳۹۶/۱۲/۲۳
بررسی و نقد «نقش مادر در رشد شخصیت کودک در نظریه سبک زندگی آدلر» با تأکید بر منابع اسلامیمریم فضلیکارشناسی ارشدفخار نوغانی۱۳۹۷/۰۵/۲۰
رجوع به فطرت در اثبات وجود خدا؛ مطالعه‌ای تطبیقی میان الهیات مسیحی و کلام اسلامی(با تأکیدبر آرای شلایر ماخر و آیت‌الله جوادی آملی)علی پرهیزکارکارشناسی ارشداکرمی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
نقش میثم تمار وخاندانش در تقویت وگسترش تشیعسعید همتی نسبکارشناسی ارشدفرخنده زاده۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی قرائتهای کلامی و فلسفی «امر بین الامرین»علی عزیزخانیدکتری(PhD)کریمی۱۳۹۷/۰۸/۰۱
اصلاحات اقتصادی حکومت علویمحمدحسن حیدریکارشناسی ارشدعنایتی راد۱۳۹۷/۱۰/۲۲
روش‌های تربیتی امام رضا7سیدابوالقاسم موسویدکتری(PhD)جواهری۱۳۹۷/۱۱/۱۷
بررسی نقش تربیتی تنبیه بدنی در نظام خانواده از منظر قرآن و سنّتاحمد نجمی پوردکتری(PhD)مشائی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
کارکرد ایمان دینی در کشف و ارتقا محبت در روابط انسانی از منظر حکمت متعالیهمنا تکاورنژاددکتری(PhD)سیدموسوی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی تطبیقی سود و مصلحت در نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه قرآن و حدیثسیداحمد وحدتی شبیریدکتری(PhD)عنایتی راد۱۳۹۷/۱۲/۰۱
مبانی مواجهه ی انسان با زمین از منظر قرآن و حکمت متعالیهعلی مسروریدکتری(PhD)نجف زاده تربتی۱۳۹۷/۱۲/۰۵
توحید در روایات امام موسی(علیه‌السلام)سیدمهدی موسوی خواهکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۸/۰۴/۲۵
سبک زندگی سیاسی و مبانی نظری آن از منظر امام خمینیسیدحامد عنوانیدکتری(PhD)سیدموسوی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
آسیب شناسی تفسیر اجتماعی تفسیر قرآن کریم با تکیه بر تفاسیر: الفرقان، من هدی القرآن، المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، التحریر و التنویرمهدی کرامتیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی علل اختفای زمان قیامت و آثار آن از دیدگاه متکلمان مسلمانداود شریفی پورکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۸/۰۷/۱۸
بررسی تطبیقی آراء صدرالمتالهین درباره چیستی کلام الهی و صور و مراتب آن با آیات و روایات معصومان «علیهم‌السلام»داود داداش زادهدکتری(PhD)نجف زاده تربتی۱۳۹۸/۰۹/۲۷
ملاک های روایات تقیه‌ای (کلامی، سیاسی، فقهی)ندا اکبریدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۸/۱۱/۱۷
تبیین معرفتی حدیث نفس کمیل با توجه به دیدگاه علامه طباطباییحسن حقیقیکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۸/۱۱/۲۹
معیارهای اخلاقی تمایز استقلال رأی از استبداد در داوری و راهکارهای مهار استبداد بر اساس متون اسلامیعباس عبدیدکتری(PhD)جواهری۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تبیین معناشناسی صفات خداوند در روایات امام رضا (علیه‌السلام)سیدعلی مشهدیدکتری(PhD)سیدموسوی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی راهکارهای برون رفت از اختلالات اضطرابی بر مبنای رویکرد شناختی رفتاری و روایات اسلامیمحمد عبداللهیدکتری(PhD)سیدموسوی۱۳۹۹/۰۴/۱۰
بررسی مناقشات نورمن گیسلر در باب مبانی نظری اسلام در بخش دوم کتاب «پاسخ به اسلام، هلال در پرتو صلیب» با تأکید بر حکمت صدراییسیدمهدی سجادیدکتری(PhD)عنایتی راد۱۳۹۹/۰۶/۰۵
ساز و کارهای عینیت‌بخشی به معنای زندگی با تأکید بر آراء محمدتقی جعفری و ویکتور فرانکلجواد زاهدی فردکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تأثیر تقوا در روابط زن و مرد(نامحرم) در دستیابی به آرامش و دوری از اضطراب بر روی دانشجویان دانشگاه فردوسیزهرا طاهریکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۹/۱۱/۰۱
بررسی تطبیقی کارکردهای عقل در تفسیر با محوریت تفسیر المیزان و کشافزهرا مولایی فردکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی و نقد نظریه تشبیهی ابن خزیمه در کتاب التوحید با رویکرد کلامیمهدی نیک آفرین الانقدکتری(PhD)نجف زاده تربتی۱۳۹۹/۱۲/۲۶
بررسی رویکرد فیلسوفان مسلمان (کندی، محمد‌بن زکریای رازی، ابن‌سینا) در چیستی، پیشگیری و درمان حزن و خوفموسی سلیمانی مارشکدکتری(PhD)سیدموسوی۱۴۰۰/۰۲/۰۸
تبیین فلسفی امکان و وقوع ارتباط برزخیان با یکدیگر و با عالم دنیا از منظر حکمت متعالیهبی بی فاطمه ضیافتی باقرزادهکارشناسی ارشدسیدموسوی۱۴۰۰/۰۳/۰۴
شاخص‌های عقل‌گرایی در آراء تفسیری سید مرتضیمحمدحسین حسین پوردکتری(PhD)مرتضوی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
معناشناسی واژگان أب و والد در آیات ابراهیمی با تأکید بر روش ریشه‌شناسی، ساخت‌گرا و شناختی (و نظر به تفاسیر متقدم قرن 1-5)مرضیه اسرافیلیدکتری(PhD)سیدموسوی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی انتقادی دیدگاه‌های متافیزیکی استفان هاوکینگ از منظر فلسفی با تأکید برحکمت‌متعالیهاحمد منصوری ماتکدکتری(PhD)شریعتی۱۴۰۰/۰۸/۰۵
بررسی تحلیلی شاخصه‌ی اخلاقی «شفقت بر خود» در قرآن کریمحسنعلی رضی گندمانیدکتری(PhD)مشائی۱۴۰۰/۰۸/۲۹
شگردهای اسلام هراسی دشمنان اسلام و انقلاب و راه های مقابله با آن از دیدگاه مقام معظم رهبریصدیقه همدانی نژادکارشناسی ارشدسیدموسوی۱۴۰۰/۱۱/۱۶
بررسی تطبیقی نظریه مدینه فاضله فارابی ‌با قرآنیلدا شهرواندکتری(PhD)سیدموسوی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بررسی تطبیقی عدالت اخلاقی در حکمت متعالیه و صحیفه سجادیهاحمد اصغرزادهکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی تطبیقی مبانی اخلاق اسلامی و اخلاق پست‌مدرنحبیب اله صفدری مایوانکارشناسی ارشدفخار نوغانی۱۴۰۱/۰۳/۰۹
بررسی مبانی روش شناسی معرفت دینی از منظر آیت الله جوادی آملیهدایت اله برومنددکتری(PhD)عنایتی راد۱۴۰۱/۰۳/۲۵
بررسی تطبیقی خودانگیختگی در روان‌شناسی و قرآنزهرا کامکاردکتری(PhD)سیدموسوی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی و تبیین شاخص‌های نفسیت میان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیر‌المؤمنین (علیه‌السلام) در آیه مباهله با تأکید بر منابع اهل سنتامین اله شاکری موحددکتری(PhD)مرتضوی۱۴۰۱/۰۷/۱۱
بررسی سندی و دلالی روایات «ختم الاولیاء»حکیم ترمزی از منظر فر یقینسیدجواد موسویدکتری(PhD)سیدموسوی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی گفتمانی صلح‌نامه‌های پیامبر ص امام علی ع و امام حسن ع بر مبنای تحلیل انتقادی فرکلافصدیقه رسولی نیادکتری(PhD)رحیم پور ازغدی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی و نقد مبانی و روش های آیت الله سیستانی در تبیین اسباب اختلاف حدیثسیدمسعود مرتضویدکتری(PhD)عنایتی راد۱۴۰۱/۱۲/۰۶
روش شناسی الهیات تطبیقی در حکمت متعالیهمرتضی پیروجعفریدکتری(PhD)فخار نوغانی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
روش‌شناسی‌‌آیت‌الله‌ خامنه‌ای در آثار کلامیزهرا اسدیکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
معناشناسی صفات نبی مکرم اسلام(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) در قرآن کریم با تأکید بر روابط هم‌نشین و جانشین؛ مطالعه موردی واژگان «رئوف»، «رحیم»، «مذکّر»، «مصدّق» و «مدّثّر»زهرا صفرنیاامیرگوابرکارشناسی ارشدطباطبائی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تبیین پیدایش و زوال ملکات اخلاقی بر اساس دو رویکرد اکتسابی و انکشافیمحسن جمشیدی کوهساریدکتری(PhD)فخار نوغانی۱۴۰۲/۰۵/۰۸
تدوین انگاره های موثر بر استحکام ازدواج و بررسی نقش و میزان آن از منظر قرآن و حدیث (مطالعه موردی انگاره های از خود، همسر و خانواده)علی کامل رضانیادکتری(PhD)طباطبائی۱۴۰۲/۰۶/۲۱
بررسی اهداف تصویرپردازی‌های بلاغی قرآن در ساحت‌های وجودی انسانسمیه جعفری ملک ابادیدکتری(PhD)طباطبائی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
جریان شناسی نظریه های معاصر جامعیت قرآن کریم(با تکیه بر صد سال اخیر)ابوالفضل خراسانیدکتری(PhD)سیدموسوی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی وجوه کلامی اطلاق «انفسنا» بر امیر المومنین علیه السلامجواد غلامیدکتری(PhD)عنایتی راد۱۴۰۲/۰۷/۱۰
گره گشایی از مسئله استحقاقی یا تفضلی بودن ثواب الهی بر اساس اصل امر بین الامرینزهرا شعبانیکارشناسی ارشدسیدموسوی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
تحلیل وبررسی مفهوم شادی های مذموم ازمنظر قرآن وروانشناسیمریم صادریدکتری(PhD)طباطبائی۱۴۰۲/۰۷/۱۲

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري