عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
قواعد و روش های فهم حدیث از دیدگاه روایاتساره پاکدل نوقابیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۸۸/۰۴/۱۵
واکاوی غفلت با توجه به آموزه های علویهاشم راسخی تبارکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۸۹/۱۰/۱۱
بلاغت تأکید و کاربرد آن در قصص انبیاءمحترم ترخاصیکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۹۱/۰۸/۰۷
بررسی جایگاه غریب الحدیث و قواعد فهم آنیحیی فاضل فلاورجانیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۳/۱۲/۰۶
بررسی محتوا، شیوه و کارآمدی منظومه مباحث کلامی سوره مبارک اسراءاعظم محمدی قناتغستانیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۳/۱۰/۰۶
بررسی تطبیقی راهکارهای تربیت اخلاقی در قرآن کریم و عهد جدیدوحید خاصیان سرابیدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۳۹۳/۱۰/۱۵
بررسی روایات عرفانی تفسیر بیان السعادهمرتضی اسدی کاخکیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۴/۰۳/۳۰
هندسه ساختاری روش‌شناسی تفسیر قرآن با تکیه بر طبقه‌بندی گونه‌های تفسیریولی جهانگیریدکتری(Ph.d)اکبری۱۳۹۴/۰۶/۲۲
بررسی فرایند تفسیر وهابی عربستان (با تأکید بر تفسیر ابن عثیمین)سید مهدی علمی حسینیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۴/۰۸/۱۰
شبکه معنایی واژه نور با توجه به قرآن و روایاتسمانه ابریشمیدکتری(Ph.d)رستمی۱۳۹۴/۱۰/۱۳
بررسی و ارزیابی کتاب مجموع مؤلفات الشیخ محمد مال الله فی الرد علی الشیعه الامامیه با تکیه بر مستندات قرآنی و رواییبتول شامی ده سرخیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۴/۱۱/۱۹
تحلیل کیفی متن آیات جهاد در قرآن کریم؛ با تکنیک کدگذاری پی در پیجواد عارفدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۵/۰۹/۲۲
بررسی جایگاه نیازهای مادی انسان و نقش تأمین آن ها در تربیت دینی از منظر قرآنزهرا نصیریان شکیبکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۶/۰۲/۱۸
بازخوانی آیات مرتبط با حوزة زنان در تفاسیر عصری (با تأکید بر تفاسیر المیزان، المنار، الفرقان، من وحی القرآن)جلیل اژدرپوردکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۷/۰۱/۲۷
بررسی جایگاه تربیت عاطفی در دو تفسیر المیزان و تسنیمنرگس صادقی منشکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۷/۰۳/۲۱
تأثیر جنسیت در خوانش، ترجمه و تفسیر قرآن کریمفاطمه ناطقی چمن ابادکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۷/۱۱/۲۹
شاخص های فرمانده ای سپاه در قران وحدیثسمیر عبدالواحد موسی ابراهیمکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۸/۰۲/۳۰
آداب کلام و سخن گفتن در قرآن کریمحسین قاسم احمد اللامیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۸/۰۴/۲۵
واکاوی دلایل انحصار بعضی از روایات ائمه اطهار علیهم‌السلام در منابع اهل سنتسمانه فتحیدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۳۹۸/۰۸/۱۳
بازشناسی الگوهای رفع ناسازگاری از آیات و روایات در باب بهره‌مندی فراضروری از دنیامهدیه رجاییدکتری(Ph.d)رستمی۱۳۹۸/۱۰/۱۶
بررسی و تحلیل پاسخ به شبهات کلامی در تفاسیر معاصر -با تأکید بر دو تفسیر الکاشف و من وحی القرآن-محمد بدرهدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۸/۱۰/۲۱
تاریخ انگاره ستر شرعی زنان در آثار قرآن پژوهاناسیه جمالی شورابدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تبیین ماهیت و روش تدبر موضوعی در قرآن کریمفاطمه سادات هاشمی زودکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۷/۲۱
بررسی مبانی فکری سید رضی در تالیف نهج البلاغه و تاثیر آن بر فهم نهج البلاغهرقیه قهرمانی نیکدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۳۹۹/۰۹/۰۳
مستند سازی و تحلیل انواع گناه بر اساس مضامین دعاهای کمیل و عرفهاسیه بدیع زادگانکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۹/۰۹/۰۳
مبانی اخلاقی و نکات تربیتی در سوره قلمغفران دعیر کریم الساعدیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۰۹/۲۳
بررسی الگوی حکومت توحیدی انبیاء در قرآن با بررسی موردی شاخصه های حکومتی_ مدیریتی حضرت موسی علیه السلامرضا ملازاده یامچیدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۳۹۹/۱۰/۰۸
تحلیل واژگان حوزه معنایی علم خداوند در قرآن کریم با تکیه برمعناشناسی ساختاریبهجت اسیوندکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۹/۰۴/۳۰
بررسی تطبیقی مفاهیم آیات اخلاق اجتماعی سوره حجرات با نهج البلاغهرویا فضایلی طرقیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بررسی و نقد ترجمه معربات قرآن در ترجمه عبدالمحمد آیتی و ترجمه حداد عادل -15 جزء اول قرآن کریم-ملیحه علیزاده یزدیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۱/۱۶
روش شیخ محمد متولی شعراوی در تفسیر موسوم به تفسیر شعراویاراس مجید کاظمکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۰/۰۳/۱۰
تحلیل و بررسی مؤلفه های اساسی سلامت معنوی خانواده از منظر قرآن و حدیثمحمد قادری بافیدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۴/۲۱
کاربست قرآنی علم و دانایی در مقام احتجاجساره پاکدل نوقابیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۴۰۰/۰۴/۰۴
طبقه بندی فضایل و توانمندی های شخصیت در قرآن کریم و بررسی تطبیقی آن با طبقه بندی فضایل و توانمندی های شخصیت در روان شناسی مثبت - CSV -احمدرضا قضاویدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۴۰۰/۰۴/۰۴
انگاره حضرت عیسی-ع- در منابع روایی فریقین -با تأکید بر 5 سده نخست هجری-حسین براتیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۴۰۰/۰۴/۰۴
تبیین اقامه قرآن و الزامات آن از منظر قرآن و احادیثمجید مجیدیدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۴/۰۴
بررسی تناسب آیات سوره مائده با رویکرد تدبری و مقایسه آن با عملکرد مفسران معاصرطاهره عطاربشرویهکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۰/۰۸/۰۳
بررسی سیر دیدگاه های مفسران درباره آیات مرتبط با مهریهفاطمه سادات قاسم زادهکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۰/۰۸/۱۰
دلالت های مستقل قرآنی در روایات اهل بیت -علیهم السّلام- -اعتبار تفسیری،جایگاه روایی، گونه ها و کارکردها-علی بیدسرخیدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۹/۰۸
راهبردهای اتحاد امت اسلامی در مطالعات قرآنی و حدیثی دکتر محمد طاهرالقادریتقی صادقیدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۴۰۰/۰۹/۰۸
بررسی و نقد نظام‌نامۀ رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان، از منظر قرآن و حدیثمحمد رهنورددکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۰/۰۹/۲۲
جریان نواندیشی دینی و بررسی ریشه فهم تاریخی از قرآن کریم و ارائه راه حل آنمرجانه فتحی طرقبهدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۰/۱۰/۰۶
بررسی شخصیت و جایگاه هارون علیه السلام در قرآن کریمسیدمحمدرضا واعظموسویکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شیوه های حدیث پژوهی شیخ کلینی و شیخ صدوق در روایات تفسیریسید سعدی دزفولیدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۰/۱۰/۰۶
مبانی رجالی آصف محسنیسعیده محسنیدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۰/۱۰/۲۷
مواجهه ی قرآن کریم با منافقان در روند نزول آیات مکی و مدنی در تفاسیر -المیزان، الفرقان، المنیر، التفسیر الحدیث-معصومه عزیزیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بررسی خاستگاه و زمینه‌های جریان فضائل نویسی اهل بیت-ع- در آثار محدثان اهل سنت تا پایان قرن دهم هجریسیدرضا مهدویدکتری(Ph.d)ایروانی نجفی۱۴۰۰/۱۲/۲۳
بررسی مقایسه ای تفسیر قرآن به قرآن در جزء بیست و دوم بین اهل سنت و شیعه (علامه طباطبایی، صادقی طهرانی، عبدالکریم خطیب و شنقیطی به عنوان نمونه)علاء حسن حربی الکیمکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۰/۱۲/۲۳
واکاوی گفتمان اختلاف الحدیث امامیه در پنج سده نخست هجرینرجس انواری نسبدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۰/۱۲/۲۳
تحلیل نقش علائم وقف سجاوندی در فهم قرآن-مطالعه موردی وقف های جزء ۲۶تا۳۰قرآن کریم-سیده فاطمه حسینیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۱/۲۲
آسیب شناسی مطالعات تاریخ قرآن در مبحث جمع قرآنعصمت کاظمی مقدم بیدختیدکتری(Ph.d)ایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۱/۲۹
بررسی آیات مستثنیات سوره ی أنعام بر اساس نظریه سیاق محور علامه طباطباییمعصومه قدمگاهیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۱/۲۹
پیرایش، ساماندهی و برآیندسازی فوائد رجالی و جایگاه آن در تراث رجالی شیعهسیدمحمدتقی شوشتریدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۴۰۱/۰۱/۲۹
نقد و بررسی روایات اسباب نزول در سوره های بقره و آل عمران و تأثیر آن بر ترجمه صحیح قرآن کریم با تأکید بر ده ترجمه مشهور معاصر فارسیخورشید بهاریدکتری(Ph.d)اکبری۱۴۰۱/۰۲/۰۵
رهنمودهاى تربیتی در داستان حضرت ابراهیم - ع - در تفاسیر معاصرفائز ویطان جوید المحینهکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۳/۰۹
بررسی حقوق مالی زن در آیات قرآن از نگاه مفسران معاصر با رویکرد پاسخگویی به شبهاتفهیمه زارعیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بررسی سیر تحول دیدگاه های مفسران شیعی درباره عقل زنفاطمه سوادیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۴/۱۳
مطالعه و تحلیل ریشه های علم رجال و نشانه های آن نزد امامیه از قرن اول تا آغاز قرن چهارم هجریعبدالله محسن عبد الغرابیدکتری(Ph.d)اسدی اصل۱۴۰۱/۰۴/۱۳
جهاد تبیین، مفهوم شناسی، راهکارها و موانع آن از منظر قرآن کریمزینب خدائی قاباخکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۶/۰۷
حقوق فقرا و یتیمان در قرآن کریم از نظر تفاسیر منتخب معاصر - بررسى تطبیقى -اکرم قاسم عباس ال عجمیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
بررسی مستندات ادعای الهی ظهیر درباره ی رابطه ی شیعه با اهل بیت و رابطه ی اهل بیت با خلفاسیده کوثر شریفیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۱/۰۶/۰۷
مقدمات تفاسیر امامیه (بررسى روش ها)حسن عبدالحمید طعمهکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۶/۰۷
تفسیر آیات اهل بیت علیهم السلام درقران کریم از دیذگاه علامه طباطبائی وفخر رازی -بررسی تطبیقی-یاسر علیل مجهولکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۶/۱۴
مواجهه قرآن کریم با شهوات عملی و تاثیر آن بر ادراکات انسانی به روش تحلیل مضمونمحمدرضا فرزامکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۱/۰۸/۰۲
بررسی مقایسه ای مقامات و ویژگیهای امامان معصوم علیهم السلام در تفسیر المیزان با تفسیر روح المعانی و روح البیانعلی ایرانمنشدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۸/۱۶
بررسی تطبیقی رابطه‌ی آزادی و کرامت در اسلام، فمینیسم و لیبرالیسمسکینه شبانیدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۱/۰۸/۱۶
تصحیح و تحقیق نسخه خطی تفسیر اهل البیت-علیهم السلام-، تألیف سلیم بن سلیمان گیلانی تنکابنی-ره- از آغاز تا پایان سورۀ بقرهسیدابوالقاسم موسویدکتری(Ph.d)اسدی اصل۱۴۰۱/۰۸/۰۲
ویژگیهای شخصیتی حضرت محمد از دیدگاه دو مفسر معاصر(سید قطب و محمد صادقی تهرانی )و دو متفکر نواندیش (خلیل عبدالکریم و محمد شحرور)مطالعه‌ای تطبیقیجلال جاسم واشی الشمیلاویدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تحلیل و بررسی تطبیقی تفسیر سوره قدر در منابع فریقینزینب براتیدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۱/۰۸/۲۳
بررسی و تحلیل مفهوم کفر و شرک در تفسیر‌ نفحات الرحمان نهاوندیفاطمه صادقی بنده قراییکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۸/۲۳
بررسی استعاره های مفهومی حوزه گیاه انگاری در قرآن کریمزینب پرنده نژادکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۰/۱۲
روایات تفسیری امام کاظم -ع- در تفسیر نور الثقلینوجدان محمدفرای ال سلیمهکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تفسیر موضوعی بین محمد الغزالی ومحمد باقر الصدر ومصطفى مسلم -بزوهش تطبیقی -سجاد نجیب باهضدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۱/۱۰/۱۲
روایات تفسیری نزد صوفیه و معتزله (بررسی مبانی معرفتی)اکرم محسن مصاولدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۰/۱۲
بررسی سیر تحول نگرش‌ها درباره نشوز در قرآن کریمسوده انصاری پورکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۹/۲۱
ویژگی های مدینه فاضله در اندیشه امام علی علیه السلامجلال ماهود معاونکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۱/۲۴
انحراف اجتماعی، علل و پیامدهای آن بررسی تطبیقی بین تفسیر المیزان و التفسیر المنیر زحیلیایمن لطیف عباس جوالهکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۹/۲۱
والی نمونه در نهج البلاغهماهر عباس کاظم وطیفیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۱۰/۰۵
بینامتنی قرآنی در مناجات و زیارات ائمه اهل بیت -علیهم السلام-نجم عبدالحسن حسینکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۰۹/۲۱
وحدت دین وتعدد احکام از نظر قرآنسعد فاخر حسانکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۱/۰۹/۲۱
تصحیح و تحقیق بخش موضوعات قرآنى از نسخه خطی -بشارات الأصول- ابوالمعالی کرباسیعلی شاکر محمود الزیدیکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۱/۱۰/۰۵
رهنمودهای تربیتی در سوره مزمل و مدثر از منظر تفاسیر منتخب معاصر بررسى تطبیقىطه یاسین معارج العکیلیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۱۲/۰۱
بررسی تطبیقی اسلوب اعتراض و تحلیل معنایی آن در تفاسیر روح المعانی و التحریر و التنویربا تکیه بر ۱۰ جزء اول قرآن کریممیلاد شریفیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۱۰/۱۲
تفسیر ایات استغفار از نظر تفسیرهاى معاصرعقیل مسلم جباری ال حسنکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۱/۱۰
نکته های تربیتی در سوره مؤمنون از نظر تفاسیر معاصر انتخاب شدهحسین ریاض جبار الکورجیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۱/۱۰
دلالت های تربیتی آیات مربوط به داستان قوم عاد و قوم ثمود در قرآن کریممریم اسدیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۲/۰۳/۰۸
شرح اسماء الحسنى نزد طبرسی و زمخشرى در تفاسیر ایشان -بررس تطبیقی -زینب مظلوم حبیب الجبوریکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۲/۱۸
بررسی تطبیقی شرح آیات سعادت و شقاوت از منظر تفاسیر المیزان، تسنیم،الواضح و المنیرتکتم لطیفیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۴/۱۲
نقد مبانی و واکاوی آسیب‌ها و پیامدهای منفی گونه‌های مختلف تفسیر تنزیلیمحسن تحقیقی وطنیدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۱/۲۸
تصویر مادر در داستانهای قرآنی -در تفاسیر معاصر- و روایات اهل بیت علیهم السلامخدیجه حسین کاظم المحنهکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۱/۲۸
رهنمودهای تربیتی در سوره ملک در تفاسیر معاصر -من وحی القران، الامثل، المراغی و فی ظلال القران-براءة جاسم محمدکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۲/۱۱
علل و مظاهر ضعف در قران کریم از منظر تفاسیر معاصرضیف الله رزاق مجیدکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۱۲/۰۸
بررسی استعاره های مفهومی در سور حوامیمعذرا پرنده نژادکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۲/۲۲
بررسی تطبیقی گستره عصمت انبیاء الهی در تفاسیر المیزان و تأویلات اهل السنةفاطمه سلطان پورکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۱/۱۲/۰۱
رفاه زدگی و نکوهش آن در قرآن بررسی تطبیقی تفسیر الکاشف و التفسیر المنیرعلی حمد کاطعکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۲/۰۱
نظریات حکومت از نظر فقهای امامیه، بررسی نظریه حسبه نزد سید خویىمالک علی محمد العرباویکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بررسی تحلیلی و انتقادی دیدگاههای رجالی شیخ حیدر حب اللهعمار عزیز عکشدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۲/۱۵
بررسی مقایسه ای قراءات قرآنی منسوب به اهل بیت علیهم السلام با قرائت عاصم باروایت حفص در تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسیمازن مخلص عبد الوهاب المطوریکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۲/۲۵
بررسی انتقادی فهم متن روایی در میان اسلام گرایان و منتخبی از نواندیشانحیدر کریم لهمود الشویلیدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
رهنمودهای تربیتی در سوره طلاق و سوره تحریم از نظر تفسیرهاى معاصرصابرین العیوس امناحیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۳/۰۱
مجازات دسته جمعى و اهداف آن در قران کریم در تفاسیر معاصر -الامثل، من وحی القران، فی ظلال القران و التحریر والتنویر- بررسى تطبیقیرؤی عبدالحمید کاظم شکریکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۲/۲۵
بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باره آیات مستثنیاتاکرم پورصمدیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۳/۰۱
رویکرد تفکر اصلاحی در تفاسیر شیعی قرن ۱۳و ۱۴ شبه قاره هندام فروه سیدهکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۳/۲۲
کاربست روش تحلیل مؤلفه ای در کاوش مفاهیم در تفسیر موضوعی (مطالعه موردی اعتماد اجتماعی در قرآن)حسن نمکی نوقابدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۲/۰۵/۲۳
نکات تربیتی در سوره طه از نظر تفاسیر معاصر منتخبمصطفی جبار هاشم الفرطوسیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۰۵
بررسی روایات تفسیری آیات مربوط به حضرت شعیب-ع-زهرا اصغریکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۲/۰۳/۲۹
موانع فرزندآوری در جامعه ی امروزی و راهکارهای رفع آن ها از منظر آموزه های اسلامیفاطمه تقویکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۳/۰۸
مفاهیم اخلاقی در سوره مائده و انعام مطالعه تفسیری در تفسیر من هدی القران سید محمد تقی مدرسی و تفسیر نمونه ایت الله مکارم شیرازیعلی حامد موسی الحسینیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۴/۰۵
آیات دال بر پیروی در قرآن کریم بررسی موردی آیه داعیمحسن علی محسن الابراهیمکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۴/۰۵
ایتاء الملک ، بررسی تطبیقی در تفاسیر منتخب عصرىریاض سرهید ضایف الرفیعیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۴/۱۲
نقد و بررسی تحلیلی مساله حجاب در روایات معصومین علیهم السلامعلیه عاجب فرج الحریشیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۱۹
رویکرد تفاسیر معاصر- المیزان، من وحی القرآن، التحریروالتنویر، المراغی- درباره آیات لعنت از جانب خداوندبی بی زهرا هاشمی عربیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۴/۱۹
تناسب معنایی در سور مسبحات بررسی تفسیری در تفسیر المنیر و المیزانشکران عدنان حسنکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۰۵
مثبت‌اندیشی، مظاهر، موانع و آثار آن از منظر تفاسیر منتخب معاصر؛ بررسى تطبیقیحسنین ذیاب رباطکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۲/۲۵
وعد و وعید در سوره ى بقره و ال عمران از نظر تفاسیر معاصررنا محمود رشیدکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۰۵
بررسی تلاش های علامه حسن مصطفوی در کتاب «التحقیق فی کلمات القرآن» درباره نفی ترادف و اشتراک از کلمات قرآن کریماحمد علی محمد الرحیمیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۳/۰۱
ناسخ و مـنسوخ در جامع لطائف التفاسیر و الهدایه إلى بلوغ النهایه -بررسى تطبیقى-لمی زهیر عبد الکریم الاصفرکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۱۲
تأثیر سیاق قرآن در سوره های حوامیم ، مطالعه تفسیرى از نظر دو تفسیر - روح المعانی آلوسی و الامثل شیخ مکارم شیرازى-سعدیه عبدالزهره عبیس عماریکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۱۹
آیه ى بلاغ در روز غدیر خم و آثار اعتقادى آن نزد شیعه واهل سنت -بررسى تفسیری-عذراء مهدی حمود ال یاسرکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۰۵
سران راویان واقفیه وتأثیرشان در کتب حدیثی چهارگانه امامیهحسین هاشم راضیدکتری(Ph.d)اکبری۱۴۰۲/۰۳/۰۸
بررسی دیدگاه های مختلف درباره آیات ناظر بر همسران بهشتیحنانه موحدی فرکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۳/۲۹
بررسی دلالت های تربیتی دعاهای پیامبران در قرآن کریماشرف السادات نخ فروشکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۲/۰۴/۱۲
روش‌های نافرمانی جمعی و فردی از نظر دو تفسیر من وحی القران و التحریر و التنویر -بررسی تحلیلی-مصطفی قاسم ایدامکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۱۹
گفتمان آینده در قرآن کریم وتدرج عبادات -آیات عبادت به عنوان نمونه-احمد شدهان غبنکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۳/۰۱
ناسخ ومـنسوخ در تفسیر الخازن و زاد المسیر فی علم التفسیر -بررسى تطبیقى-ابتهال عدنان کاظمکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۱۲
نکته های تربیتى در سوره حج از منظر تفاسیر معاصر انتخاب شدهجلال عبد رشید الخزاعیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۱۲
عاقبت أنسان در قرآن کریم در تفاسیر معاصر- بررسی تطبیقیحسین عبد زرزور الحریشاویکارشناسی ارشدایروانی نجفی۱۴۰۲/۰۲/۲۵
اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان وتفسیر المراغیمروه هادی جاسم شیبانیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۵/۲۳
کرامت انسان در پرتو قرآن کریم ونهج البلاغه -بررسى تحلیلى-احمد عباس جابر جابرکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۴/۱۲
بررسی واژه روح و مترادف های آن از نظر تفاسیر معاصر منتخبعلی عبدالامیر ابراهیمکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۴/۱۹
رویکرد قرطبی و تأثیر نظرات نحوى او در تفسیر الجامع لأحکام القرآنباسم کاظم راهی الغلیمیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۳/۲۲
بررسی تطبیقی آرای مفسران فریقین ذیل آیات علم امام-باتأکید بر تفاسیر: المیزان، نمونه، روح المعانی، التحریر و التنویر-ریحانه غفورزاده کاشانیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۰۵
رهنمودهای تربیتی در سوره صافات از منظر تفسیر های معاصر -مطالعه تطبیقی-محمد شعلان کاظمکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۳/۰۸
جهاد نفس بر اساس نظر قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلاماحمد عبید خیون الخفاجیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۴/۱۲
بررسی آیه 34 سوره نساء با محوریت سیاقزینب سادات موسوی شکیباکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۴/۱۹
بررسی سیر تحول نگرش مفسران درباره آیه مباهلهصدیقه صادقیان اولکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۴/۱۹
رضا و رضوان از نگاه قران کریم در دو تفسیر : المیزان و التحریر والتنویررسول حسین کاظم الزیادیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۱۹
سیر تحول دیدگاه های مفسران شیعی درباره آیات مرتبط با مشارکت اجتماعی زنعارفه غیبی لاینکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۵/۲۳
بررسی تطبیقی در مطالعات قرآنی از نظر عائشه عبدالرحمن - زینب غزالی- جمانه شهرستانیعلی ستار عاید الرماحیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۱۹
بررسی تطبیقی ترجمه های انگلیسی دعاهای پیامبران و مومنان در قرآن ( مطالعه موردی شاکر، صفارزاده، قرایی)الناز پوراراکارشناسی ارشداسدی اصل۱۴۰۲/۰۲/۲۵
گفتگو در قرآن کریم از نظر دو تفسیر الامثل و المنیر -مطالعه تطبیقی-غسان علاوی حسینکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۱۹
حیاء در روایات معصومینحسین عبدالرضا ماشی العامریکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۱۹
تلاش هاى سید محمد مهدی الخرسان در علوم حدیث و درایههاشم محمدرضا عوده الحسینیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۴/۱۲

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري