عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
قواعد و روش های فهم حدیث از دیدگاه روایاتساره پاکدل نوقابیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۸۸/۰۴/۱۵
واکاوی غفلت با توجه به آموزه های علویهاشم راسخی تبارکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۸۹/۱۰/۱۱
بلاغت تأکید و کاربرد آن در قصص انبیاءمحترم ترخاصیکارشناسی ارشدامام زاده۱۳۹۱/۰۸/۰۷
بررسی جایگاه غریب الحدیث و قواعد فهم آنیحیی فاضل فلاورجانیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۳/۱۲/۰۶
بررسی محتوا، شیوه و کارآمدی منظومه مباحث کلامی سوره مبارک اسراءاعظم محمدی قناتغستانیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۳/۱۰/۰۶
بررسی تطبیقی راهکارهای تربیت اخلاقی در قرآن کریم و عهد جدیدوحید خاصیان سرابیدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۳۹۳/۱۰/۱۵
بررسی روایات عرفانی تفسیر بیان السعادهمرتضی اسدی کاخکیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۴/۰۳/۳۰
هندسه ساختاری روش‌شناسی تفسیر قرآن با تکیه بر طبقه‌بندی گونه‌های تفسیریولی جهانگیریدکتری(Ph.d)اکبری۱۳۹۴/۰۶/۲۲
بررسی فرایند تفسیر وهابی عربستان (با تأکید بر تفسیر ابن عثیمین)سید مهدی علمی حسینیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۴/۰۸/۱۰
شبکه معنایی واژه نور با توجه به قرآن و روایاتسمانه ابریشمیدکتری(Ph.d)رستمی۱۳۹۴/۱۰/۱۳
بررسی و ارزیابی کتاب مجموع مؤلفات الشیخ محمد مال الله فی الرد علی الشیعه الامامیه با تکیه بر مستندات قرآنی و رواییبتول شامی ده سرخیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۴/۱۱/۱۹
تحلیل کیفی متن آیات جهاد در قرآن کریم؛ با تکنیک کدگذاری پی در پیجواد عارفدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۵/۰۹/۲۲
بررسی جایگاه نیازهای مادی انسان و نقش تأمین آن ها در تربیت دینی از منظر قرآنزهرا نصیریان شکیبکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۳۹۶/۰۲/۱۸
بازخوانی آیات مرتبط با حوزة زنان در تفاسیر عصری (با تأکید بر تفاسیر المیزان، المنار، الفرقان، من وحی القرآن)جلیل اژدرپوردکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۷/۰۱/۲۷
بررسی جایگاه تربیت عاطفی در دو تفسیر المیزان و تسنیمنرگس صادقی منشکارشناسی ارشدنقی زاده۱۳۹۷/۰۳/۲۱
تأثیر جنسیت در خوانش، ترجمه و تفسیر قرآن کریمفاطمه ناطقی چمن ابادکارشناسی ارشدطباطبائی پور۱۳۹۷/۱۱/۲۹
شاخص های فرمانده ای سپاه در قران وحدیثسمیر عبدالواحد موسی ابراهیمکارشناسی ارشدرستمی۱۳۹۸/۰۲/۳۰
آداب کلام و سخن گفتن در قرآن کریمحسین قاسم احمد اللامیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۸/۰۴/۲۵
واکاوی دلایل انحصار بعضی از روایات ائمه اطهار علیهم‌السلام در منابع اهل سنتسمانه فتحیدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۳۹۸/۰۸/۱۳
بازشناسی الگوهای رفع ناسازگاری از آیات و روایات در باب بهره‌مندی فراضروری از دنیامهدیه رجاییدکتری(Ph.d)رستمی۱۳۹۸/۱۰/۱۶
بررسی و تحلیل پاسخ به شبهات کلامی در تفاسیر معاصر -با تأکید بر دو تفسیر الکاشف و من وحی القرآن-محمد بدرهدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۳۹۸/۱۰/۲۱
تاریخ انگاره ستر شرعی زنان در آثار قرآن پژوهاناسیه جمالی شورابدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تبیین ماهیت و روش تدبر موضوعی در قرآن کریمفاطمه سادات هاشمی زودکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۳۹۹/۰۷/۲۱
بررسی مبانی فکری سید رضی در تالیف نهج البلاغه و تاثیر آن بر فهم نهج البلاغهرقیه قهرمانی نیکدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۳۹۹/۰۹/۰۳
مستند سازی و تحلیل انواع گناه بر اساس مضامین دعاهای کمیل و عرفهاسیه بدیع زادگانکارشناسی ارشدپیروزفر۱۳۹۹/۰۹/۰۳
مبانی اخلاقی و نکات تربیتی در سوره قلمغفران دعیر کریم الساعدیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۳۹۹/۰۹/۲۳
بررسی الگوی حکومت توحیدی انبیاء در قرآن با بررسی موردی شاخصه های حکومتی_ مدیریتی حضرت موسی علیه السلامرضا ملازاده یامچیدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۳۹۹/۱۰/۰۸
تحلیل واژگان حوزه معنایی علم خداوند در قرآن کریم با تکیه برمعناشناسی ساختاریبهجت اسیوندکتری(Ph.d)نقی زاده۱۳۹۹/۰۴/۳۰
بررسی و نقد ترجمه معربات قرآن در ترجمه عبدالمحمد آیتی و ترجمه حداد عادل -15 جزء اول قرآن کریم-ملیحه علیزاده یزدیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۱/۱۶
تحلیل و بررسی مؤلفه های اساسی سلامت معنوی خانواده از منظر قرآن و حدیثمحمد قادری بافیدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۴/۲۱
کاربست قرآنی علم و دانایی در مقام احتجاجساره پاکدل نوقابیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۴۰۰/۰۴/۰۴
طبقه بندی فضایل و توانمندی های شخصیت در قرآن کریم و بررسی تطبیقی آن با طبقه بندی فضایل و توانمندی های شخصیت در روان شناسی مثبت - CSV -احمدرضا قضاویدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۴۰۰/۰۴/۰۴
تبیین اقامه قرآن و الزامات آن از منظر قرآن و احادیثمجید مجیدیدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۰/۰۴/۰۴
دلالت های مستقل قرآنی در روایات اهل بیت -علیهم السّلام- -اعتبار تفسیری،جایگاه روایی، گونه ها و کارکردها-علی بیدسرخیدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۰/۰۹/۰۸
راهبردهای اتحاد امت اسلامی در مطالعات قرآنی و حدیثی دکتر محمد طاهرالقادریتقی صادقیدکتری(Ph.d)رئیسیان۱۴۰۰/۰۹/۰۸
بررسی و نقد نظام‌نامۀ رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان، از منظر قرآن و حدیثمحمد رهنورددکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۰/۰۹/۲۲
بررسی شخصیت و جایگاه هارون علیه السلام در قرآن کریمسیدمحمدرضا واعظموسویکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شیوه های حدیث پژوهی شیخ کلینی و شیخ صدوق در روایات تفسیریسید سعدی دزفولیدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۰/۱۰/۰۶
مبانی رجالی آصف محسنیسعیده محسنیدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۰/۱۰/۲۷
بررسی خاستگاه و زمینه‌های جریان فضائل نویسی اهل بیت-ع- در آثار محدثان اهل سنت تا پایان قرن دهم هجریسیدرضا مهدویدکتری(Ph.d)ایروانی نجفی۱۴۰۰/۱۲/۲۳
واکاوی گفتمان اختلاف الحدیث امامیه در پنج سده نخست هجرینرجس انواری نسبدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۰/۱۲/۲۳
پیرایش، ساماندهی و برآیندسازی فوائد رجالی و جایگاه آن در تراث رجالی شیعهسیدمحمدتقی شوشتریدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۴۰۱/۰۱/۲۹
نقد و بررسی روایات اسباب نزول در سوره های بقره و آل عمران و تأثیر آن بر ترجمه صحیح قرآن کریم با تأکید بر ده ترجمه مشهور معاصر فارسیخورشید بهاریدکتری(Ph.d)اکبری۱۴۰۱/۰۲/۰۵
رهنمودهاى تربیتی در داستان حضرت ابراهیم - ع - در تفاسیر معاصرفائز ویطان جوید المحینهکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۳/۰۹
مطالعه و تحلیل ریشه های علم رجال و نشانه های آن نزد امامیه از قرن اول تا آغاز قرن چهارم هجریعبدالله محسن عبد الغرابیدکتری(Ph.d)اسدی اصل۱۴۰۱/۰۴/۱۳
حقوق فقرا و یتیمان در قرآن کریم از نظر تفاسیر منتخب معاصر - بررسى تطبیقى -اکرم قاسم عباس ال عجمیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
بررسی مستندات ادعای الهی ظهیر درباره ی رابطه ی شیعه با اهل بیت و رابطه ی اهل بیت با خلفاسیده کوثر شریفیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۱/۰۶/۰۷
تفسیر آیات اهل بیت علیهم السلام درقران کریم از دیذگاه علامه طباطبائی وفخر رازی -بررسی تطبیقی-یاسر علیل مجهولکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۰۶/۱۴
مواجهه قرآن کریم با شهوات عملی و تاثیر آن بر ادراکات انسانی به روش تحلیل مضمونمحمدرضا فرزامکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۱/۰۸/۰۲
بررسی مقایسه ای مقامات و ویژگیهای امامان معصوم علیهم السلام در تفسیر المیزان با تفسیر روح المعانی و روح البیانعلی ایرانمنشدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۱/۰۸/۱۶
بررسی تطبیقی رابطه‌ی آزادی و کرامت در اسلام، فمینیسم و لیبرالیسمسکینه شبانیدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۱/۰۸/۱۶
تصحیح و تحقیق نسخه خطی تفسیر اهل البیت-علیهم السلام-، تألیف سلیم بن سلیمان گیلانی تنکابنی-ره- از آغاز تا پایان سورۀ بقرهسیدابوالقاسم موسویدکتری(Ph.d)اسدی اصل۱۴۰۱/۰۸/۰۲
ویژگیهای شخصیتی حضرت محمد از دیدگاه دو مفسر معاصر(سید قطب و محمد صادقی تهرانی )و دو متفکر نواندیش (خلیل عبدالکریم و محمد شحرور)مطالعه‌ای تطبیقیجلال جاسم واشی الشمیلاویدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تحلیل و بررسی تطبیقی تفسیر سوره قدر در منابع فریقینزینب براتیدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۱/۰۸/۲۳
تفسیر موضوعی بین محمد الغزالی ومحمد باقر الصدر ومصطفى مسلم -بزوهش تطبیقی -سجاد نجیب باهضدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۱/۱۰/۱۲
روایات تفسیری نزد صوفیه و معتزله (بررسی مبانی معرفتی)اکرم محسن مصاولدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۰/۱۲
بررسی سیر تحول نگرش‌ها درباره نشوز در قرآن کریمسوده انصاری پورکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۱/۰۹/۲۱
خاستگاه اندیشه غیبت مهدی-عج- در روایات و سیر تبیین آن از قرن اول تا پنجم .ریحانه سمیعی زفرقندیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۴۰۲/۱۰/۰۴
دلالت های تربیتی آیات مربوط به داستان قوم عاد و قوم ثمود در قرآن کریممریم اسدیکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۲/۰۳/۰۸
بررسی تطبیقی شرح آیات سعادت و شقاوت از منظر تفاسیر المیزان، تسنیم،الواضح و المنیرتکتم لطیفیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۴/۱۲
نقد مبانی و واکاوی آسیب‌ها و پیامدهای منفی گونه‌های مختلف تفسیر تنزیلیمحسن تحقیقی وطنیدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۱/۲۸
نظریات حکومت از نظر فقهای امامیه، بررسی نظریه حسبه نزد سید خویىمالک علی محمد العرباویکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بررسی مرجعیت معصومان علیهم السلام در مسائل طبیعلی مشکوریکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۲/۰۶/۲۰
بررسی تحلیلی و انتقادی دیدگاههای رجالی شیخ حیدر حب اللهعمار عزیز عکشدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۱/۱۲/۱۵
بررسی انتقادی فهم متن روایی در میان اسلام گرایان و منتخبی از نواندیشانحیدر کریم لهمود الشویلیدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باره آیات مستثنیاتاکرم پورصمدیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۳/۰۱
رویکرد تفکر اصلاحی در تفاسیر شیعی قرن ۱۳و ۱۴ شبه قاره هندسیده ام فروهکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۳/۲۲
کاربست روش تحلیل مؤلفه ای در کاوش مفاهیم در تفسیر موضوعی (مطالعه موردی اعتماد اجتماعی در قرآن)حسن نمکی نوقابدکتری(Ph.d)پیروزفر۱۴۰۲/۰۵/۲۳
بررسی سیر تحول دیدگاه های مفسران درباره آیه تبلیغنسرین حسن زاده سبلوییدکتری(Ph.d)رضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۳/۰۱/۲۰
موانع فرزندآوری در جامعه ی امروزی و راهکارهای رفع آن ها از منظر آموزه های اسلامیفاطمه تقویکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۳/۰۸
رویکرد تفاسیر معاصر- المیزان، من وحی القرآن، التحریروالتنویر، المراغی- درباره آیات لعنت از جانب خداوندبی بی زهرا هاشمی عربیکارشناسی ارشدرضائی کرمانی نسب پور۱۴۰۲/۰۴/۱۹
تناسب معنایی در سور مسبحات، بررسی تفسیری در تفسیر المیزان و المنیرشکران عدنان حسنکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۰۵
سران راویان واقفیه وتأثیرشان در کتب حدیثی چهارگانه امامیهحسین هاشم راضیدکتری(Ph.d)اکبری۱۴۰۲/۰۳/۰۸
بررسی دیدگاه های مختلف درباره آیات ناظر بر همسران بهشتیحنانه موحدی فرکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۳/۲۹
بررسی دلالت های تربیتی دعاهای پیامبران در قرآن کریماشرف السادات نخ فروشکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۲/۰۴/۱۲
بررسی مفهوم حجاب در قرآن و چالش های عرفی آن در جامعه ی ایران -مورد مطالعه دختران 16 تا 18 ساله شهرک شهید رجایی و احمدآباد مشهدمهناز مرادی منظریکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۱۲/۲۱
بررسی تطبیقی تفسیر و تاویل در الکشف والبیان ثعلبی والتبیان شیخ طوسیعمار یوسف حاکم السعیدیدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۲/۰۷/۱۷
بررسی تطبیقی آرای مفسران فریقین ذیل آیات علم امام-باتأکید بر تفاسیر: المیزان، نمونه، روح المعانی، التحریر و التنویر-ریحانه غفورزاده کاشانیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۰۵
جهاد نفس بر اساس نظر قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلاماحمد عبید خیون الخفاجیکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۴/۱۲
بررسی آیه 34 سوره نساء با محوریت سیاقزینب سادات موسوی شکیباکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۰۴/۱۹
بررسی سیر تحول نگرش مفسران درباره آیه مباهلهصدیقه صادقیان اولکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۴/۱۹
رضا و رضوان از نگاه قران کریم در دو تفسیر : المیزان و التحریر والتنویررسول حسین کاظم الزیادیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۱۹
واکاوی مفهوم اقتدار در قرآن کریم با تکیه بر روش تحلیل مؤلفه‌ایمحمدرضا بخشیدکتری(Ph.d)نقی زاده۱۴۰۲/۰۸/۲۹
سیر تحول دیدگاه های مفسران شیعی درباره آیات مرتبط با مشارکت اجتماعی زنعارفه غیبی لاینکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۰۵/۲۳
بررسی معنای ظلم، پیامدها و راه‌های پیشگیری از آن از منظر آیات قرآن کریممرضیه کارگذارکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۰۸/۰۸
بررسی دلالت های نامه های امام علی -علیه السلام-به معاویه در زمینه مدیریت سیاسی و تمایز آن با حکومت غیر دینیحوریه موحدیان نژادکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۲/۰۹/۱۳
عشق مشتقات و مترادف های آن در قرآن کریم از منظر تفاسیر منتخب معاصر (تفسیر المراغی و تفسیر المنیر و تفسیر الأمثل و تفسیر المیزان)محمد احسان عبد العظیم الجبیرکارشناسی ارشداسمعیلی زاده۱۴۰۲/۱۰/۰۴
اعمال مستحب و نقش آن در تهذیب نفسسیف عطوان عبدالحسن السهلائیکارشناسی ارشدرئیسیان۱۴۰۲/۰۷/۲۶
بررسی قرآنی انتقادی شبهات قرآن محور نواندیشانساره حمزه عبدالکاظم الرویطیدکتری(Ph.d)اسمعیلی زاده۱۴۰۲/۱۰/۲۵
ساختارشناسی سوره مومنونمعصومه بتوییکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۲/۱۲/۲۱
افعال جوانحی و آثار دنیوی و اخروی آنها از منظر قرآن کریم با تاکید بر تفاسیر منتخبمحبوبه گلی جغریکارشناسی ارشدنقی زاده۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جایگاه اجتماعی زنان در تفاسیر معاصر افغانستان - ازهرالبیان، نور فروزان و انوارالقرآن -سحر حامدیکارشناسی ارشدپیروزفر۱۴۰۲/۱۲/۲۱
مخاطب شناسی آیات مورد اختلاف در 5 جزء ابتدایی قرآن کریم- با تکیه بر التفسیر الحدیث، بیان المعانی، تسنیم، التحریر و التنویر، کنزالدقائق و جامع البیان-شکوه صنعتی حجارکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۳/۰۲/۰۲
مخاطب شناسی آیات مورد اختلاف سور حوامیم در قرآن کریم -با تکیه بر المیزان، التحریر و التنویر، التفسیر الحدیث، بیان المعانی، جامع البیان و کنز الدقائق-مائده شریفیکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۳/۰۲/۰۲
مخاطب شناسی آیات مورد اختلاف سُوَر عتاق در قرآن کریم --با تکیه بر التفسیرالحدیث، بیان المعانی، تسنیم، التحریر و التنویر، کنزالدقائق و بحرالغرائب، جامع البیان-مریم شریفکارشناسی ارشدرستمی۱۴۰۳/۰۲/۰۲
آیات رحمت و آیات عقاب در قرآن کریم از دیدگاه تفسیر المیزان طباطبایی و تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب -مطالعه تطبیقى-افتخار حبیب مطیر الهلیلکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۳/۰۱/۲۰
رویکردی نو به ضرورت بعد اجتماعی دین از منظر قرآن کریمسبحان رنجبرزادهدکتری(Ph.d)رستمی۱۴۰۳/۰۲/۱۰

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري