عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
معرفی و بررسی ردیه های مسلمانان بر مسیحیت در شبه قاره و ایران در 150 سال اخیرحسن امینی فرکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۰/۰۶/۲۸
بررسی عناصرعرفانی کتاب مقدسعصمت حسن زادهکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
بررسی و مقایسه جهان پس از مرگ در ادیان زردشتی و مصر باستانزهره زهانی زهانکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۰/۰۶/۳۱
ترجمه و تحقیق کتاب شناخت تغییر دینالهام موحدیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۰/۰۶/۳۱
بررسی و تحلیل دین ابتدایی از منظر دورکیمسیدعلی بلندنژادکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۰/۰۹/۲۶
حیوانات در هندوییزم و اسلام (رویکرد حامیانه و نمادگرایانه)محبوبه عاشوریکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۰/۱۱/۰۵
تصحیح انتقادی، تحقیق و ترجمة بخش هایی از الفرق ابومحمد یمنیزهرا گلکارکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۰/۱۲/۱۳
ترجمه و تحقیق چهار فصل اول کتاب دین سامیان ، نوشته رابرتسون اسمیتزهرا فرقانیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۰/۱۲/۲۲
ترجمه و تحقیق فصول 4 ،5 ،6 ،7 و 8 آیین بودا ویراسته پیتر هارویطیبه شاطرغرابیکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۱/۰۱/۲۳
بررسی نظریات معاصر درباره‌ی رابطه‌ی دین با جنگ و صلح و جستجو‌ی مبانی صلح در قرآنرسول اکبری چائی چیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۱/۰۶/۲۶
محیط زیست در اندیشة مولانا جلال‌الدّین محمّد بلخیسیدحمیدرضا رؤف سیدنژادکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۱/۰۶/۲۹
تصحیح و تحقیق مقدمه فرازستانسیدمحمدمهدی محققکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۱/۱۰/۱۶
ترجمه بخشی از کتاب آشنایی با هنر صدر مسیحیت نوشته رابین مارگارت جنسنمهسا طباخیان مقدمکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
دین شناسی استاد مطهریشهرام عباسی کلانکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
زمان و تاریخ در یهودحواء مبشریکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
گناه در دین زردشتیفاطمه تاجیککارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۱/۱۲/۲۷
ترجمه و تحقیق فصل ‌‌های 1 ، 2 و 3 کتاب درآمدی بر آیین جاین‏‏‏‏، ویراسته جفری دی لانگهمتعلی حقی کاکاوندکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
تصحیح، ترجمه و تحقیق فصل اسماعیلیه از نسخۀ الفرق ابو محمد یمنیسیدحسین عربیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۲/۰۶/۳۰
عناصر عرفانی در متون فارسی- یهودیمریم پورصادقیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۲/۱۱/۰۷
نقد دعاوی دینی صهیونیسممحدثه محمودی نسبکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۲/۱۲/۲۴
ترجمه و تحقیق کتاب مسیحیان در ایران نوشته رابین ای واتر فیلدطالب اکبرپورالمه جوقیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۳/۰۲/۱۷
کشف و شهود در دین زردشتیزهرا براهیمیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۳/۰۲/۲۸
ترجمه و تحقیق فصل های 4، 5، 6 و 7 کتاب درآمدی بر آیین جاین، تألیف جفری دی لانگشاه سمن شاهرخ شاهیانکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۳/۰۴/۰۱
انعکاس اندیشه های ایرانی بر فرق اولیۀ اسلامی در ایرانمزگان مصطفایی سمنگانیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۳/۰۵/۰۱
بررسی تطبیقی جایگاه زن وازدواج در دین زرتشتی و فقه امامیهمعصومه زهانیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۳/۰۶/۲۲
ترجمه و تحقیق سه فصل نخست کتاب مسیحیت در میان اعراب پیش از اسلامسمانه طلوع برکاتی درجزکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی تقابل الهیات مسیحی و آیین گنوسیسمیرا اصغریکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تصحیح و تحقیق نسخه خطی جامع السلاسل (بخش اول: از برگ 1 تا 81 نسخه علیگر)ملیحه چگونهکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی مفهوم روح در عهدعتیقانسیه نجات زاده عیدگاهیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۳/۱۱/۱۰
معرفی شخصیت و بررسی دیدگاههای کلامی حسین بن حمدان خصیبیمسلم ابوترابیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۳/۱۲/۲۴
تصحیح انتقادی نصیحت نامه شاهی اثر تاج الدین حسین خوارزمیاکرم آقاجانلوکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۴/۰۵/۱۴
بررسی احوال، آراء و آثار راجر بیکن به همراه ترجمه و شرح کتاب آیینه کیمیاجهان آرا شجاع نیاکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۴/۰۶/۲۱
ترجمه و تحقیق بخش اول کتاب تفکر بودایی در هند‏‏‏‏، مؤلف ادوارد کونزطلعت شکوهیکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
فرانسیسکن ها در جهان اسلامفاطمه عابدی گبلوکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تصحیح و تحقیق نسخه خطی جامع السلاسل (بخش دوم: از برگ 81 تا 155 نسخه علیگر)مریم بلقان آبادیکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۴/۰۸/۱۳
بررسی و تحلیل آیین های تشرف(تولد، بلوغ، مرگ)فاطمه امامیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ترجمه و تحقیق چهار فصل نخست کتاب عرفان و متن مقدس به سرویراستاری استیون ت. کتزمرضیه حسینیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تصحیح انتقادی نسخه خطی فتوح المجاهدینمسعود نجفی چنارستان سفلیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
طبیعت در دین زردشتینرجس تسلیمیان فساییکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۴/۱۱/۰۷
ترجمه و تحقیق دو رساله از ابوعبدالرحمن سلمی : جوامع آداب الصوفیه و عیوب النفس ومداواتهاسیدحسین بیریائیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مقایسه آرا و افکار دکترعلی شریعتی با الهیات رهایی بخش آمریکای لاتینبهادر بیتاکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۵/۰۷/۲۹
تاریخ، باورها و آیین های سامریانزهرا صادقیان لودریچهکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۵/۰۸/۱۹
دین شناسی مقایسه ای ویلیام جیمز و کارل گوستاو یونگعاطفه شریفیان ثانیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۵/۱۱/۰۶
ترجمه و تحقیق بخش دوم و سوم کتاب تفکر بودایی در هند نوشتة ادوارد کُنزبی بی منور خالقی میرانکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
ترجمه و تحقیق فصل های 3 و2 و1 کتاب بودیزم و مسیحیت، تألیف وینستون ال کینگمحمد حدادیکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
جایگاه امام علی(ع) در سلسله های تصوف تا پیش از صفویهسروش قنبریکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۵/۱۱/۲۱
ترجمه و تحقیق فصل های 7 و 6 و 5 و 4 کتاب بودیزم و مسیحیت، تألیف وینستون ال کینگسجاد اسدی جلودارلوکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی تبلیغ در کتاب مقدس عبری (عهد عتیق)فرشته صداقت حسن زادهکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ترجمه و تحقیق کتاب عرفان هندو، نوشته س.ن. داسگوپتامریم نیازپورامغانکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
مقایسه دو شخصیت حوا و مریم عذرا در تفاسیر فمینیستی مسیحی از کتاب مقدسنسرین بنی اسدیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بررسی تطبیقی جایگاه آب در ادیان بومی ایران پیش از اسلام و میترائیسموجیهه ابهری مارشککارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بررسی دین و دینداری ایرانیان در عهد صفویه از منظر سیاحان اروپایینجمه محدثیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۶/۰۶/۳۱
جاودانگی در دین زردشتیفاطمه نوریانکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تصوف در اروپا و شمال آمریکارضا پیله کشکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۹
دین شناسی عبدالکریم جیلیمحدثه پورحسن جاغرقکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تصحیح و تحقیق نسخه‌خطی مقصود المومنین بایزید بن قاضی عبدالله انصاری جالندهریامیره آتشین بارکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۷/۰۴/۰۹
مقایسه آرمانشهر در آراء کنفوسیوس و فارابیسیدامیرمحمد طباطبایی واعظکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی عناصر تصوف سینویصدیقه خوشخوتیتکانلوکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ترجمه و تحقیق شش فصل نخست کتاب عیسی و محمد. راهی مشابه، شرح حالی مشابهزهره رییسیانکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۷/۰۷/۱۵
حکومت از دیدگاه کنفوسیوس و نهج البلاغهایوب درویشی دیوانمرادکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۷/۰۸/۰۲
ترجمه و تحقیق کتاب قاعده ی زرین -اخلاق عمل متقابل در ادیان جهان- گردآورندگان: جیکوب نیوزنر و بروس چیلتونکبری قربانی یاقوتیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مقایسه شهر خدای آگوستین و سنائیمحدثه عبداللهی نژادکارشناسی ارشدمعتمدی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
مقایسة جایگاه زن در آثار ابوعبدالرحمان سلمی و حکیم سنایینسرین پورعباسکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
تأویل آیات قرآن کریم در مثنوی معنویعصمت منصوریکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۷/۱۲/۲۶
بررسی مضامین صوفیانه در آثار منثور ادهم عزلتی خلخالیمحمد قربانیکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۳۹۸/۰۱/۱۱
بررسی تأویل از دیدگاه قاضی نعمانمعین مشکاتکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تصحیح و تحقیق مرآت الاسرار اثر عبدالرحمن چشتینسرین چوبداریکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۸/۰۷/۱۷
تصحیح و تحقیق نسخه خطی کشکول شاه کلیم الله جهان آبادیفرزانه بهزادیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۳۹۸/۰۷/۲۴
ترجمه و تحقیق فصلهای 1-6 کتاب پرستش در ادیان جهان نوشته جفری پریندرناهید صمدی سالارابادکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ترجمه و تحقیق چهار فصل اوّل کتاب «سیر تحوّل راگه و تاله در موسیقی هند» نوشتۀ گاوتمه مادورای راماسوامیسیده صفورا غفوری کمیاپورکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۹/۰۳/۱۲
ترجمه و تحقیق سه بخش نخست کتاب درآمدی بر فهم نظریه‏ها در باب دین اثر ایوان استرنسکیمریم موحدیانکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۹/۰۴/۰۲
دین به‌مثابه یک فرهنگِ‌منبع برای صلح: مطالعه مقایسه‌ای جوامع مسیحی و مسلمان در پادِربورن و مشهدرسول اکبریدکتری(PhD)حسن زاده۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تصحیح و تحقیق بخشی از نسخه خطی جامع السلاسل (قسمت چهارم برگ 256 _ 354)سیدابوالفضل صفدریکارشناسی ارشدقرائی۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بنیادگرایی اسلامی: خشونت یا عدم خشونت؛ بررسی دیدگاه‌های حسن البنا، ابوالاعلی مودودی و امام خمینیهانیه غلامیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۳۹۹/۱۱/۳۰
واکاوی مؤلفه های زندگی معنوی از دیدگاه مصطفی ملکیان در مثنوی معنویمنصوره تابعیکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۴۰۰/۰۶/۱۶
تحلیل و نقد مجموعه «بازی تاج و تخت» از منظر دین پژوهیمحمدحسین دلیری رادکارشناسی ارشدحسن زاده۱۴۰۰/۰۶/۱۸
طعام در تصوف (با تکیه بر برخی منابع مهم صوفیانه تا سده ی هفتم هجری)زهره فیضیکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
جایگاه حیوانات در دین‌های زردشتی و هندو و مقایسه آن با جنبش‌های مدرن زیست‌محیطی در حوزه حمایت از حقوق حیوانات (با تأکید بر وگنیسم)علی امینیکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۴۰۰/۰۷/۱۱
بررسی آرای کلامی مستملی بخاری در کتاب شرح‌التّعرّف لمذهب اهل التصوّففاطمه پناهیکارشناسی ارشداشرف امامی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
ترجمه و تحقیق فصل های هفتم تا دوازدهم کتاب پرستش در ادیان جهان اثر جفری پریندرعباس اقتومکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
تصحیح و تحقیق نسخ خطی هشت رساله از خواجه احمد کاسانیرویا بهشتیانکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تصحیح و تحقیق نسخه خطی مخزن‌ العارفین و مصباح ‌العاشقین اثر عبدالمحسن‌بن عبدالمؤمن الشروانی الشماخیفرشاد بهشتی کلاتکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مقایسه زمینه‌های سلوک از دیدگاه علی صفایی حائری و اکهارت تلهسهراب سحابیکارشناسی ارشدزارع حسینی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی تطبیقی آثار وکارکردهای اجتماعی شهادت در قرآن و عهدینمیلاد باقریکارشناسی ارشدمعتمدی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی و نقد دین شناسی توماس لوکمانسمانه فیضیدکتری(PhD)حسن زاده۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تاریخ و تعالیم مسیحیت در بحارالأنوارسیدحسین بیریائیدکتری(PhD)معتمدی۱۴۰۱/۰۷/۲۰
بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی در نهج‌البلاغه و متون کنفوسیوسیانسیه محمددوستکارشناسی ارشدقرائی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بازخوانی ریشه های دینی اندیشه ی امانوئل لویناس در نقد و بازسازی بنیان فلسفی مدرنیته (سوبژکتیویته)زهرا میقانیدکتری(PhD)معتمدی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
ترجمه و تحقیق کتاب «انسان شناسی اسلام»تالیف گابریل مارانچیسیده فاطمه رضائی جمنانیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بررسی عناصری از ادیان ابتدایی در عهد عتیق.اکرم بزرگوار سهل آبادیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
ترجمه و تحقیق، کتاب مسیحیت در نگاه مسلمانان، مقالاتی دربارۀ گفتگو، تألیف محمود مصطفی ایوبجواد شریفیکارشناسی ارشدمعتمدی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی تطبیقی اوصاف الهی در قرآن و اوپه‌نیشدها (با نگاهی عرفانی)زهره عربی نژادکارشناسی ارشدقرائی۱۴۰۲/۰۷/۱۳
هرمنوتیک نجات در مسیحیت و اسلام نخستینیاسر آییندکتری(PhD)معتمدی۱۴۰۲/۱۱/۱۷
بررسی نمودهای منجی شیعۀ امامیه در غرب با تکیه بر رسانه (هالیوود، نت فلیکس)مجید نجفیکارشناسی ارشدحسن زاده۱۴۰۲/۱۱/۳۰

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري