تاريخچه

دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسى مشهد در سال 1337به نام دانشكده علوم معقول و منقول با دو رشته معقول (فلسفه و حكمت اسلامى) و منقول (فقه) تاسيس شده است.

 از سال 1348 نام اين دانشكده، به الهيات و معارف اسلامى تغيير يافته و در سه رشته: فقه و مبانى حقوق‏اسلامى، فلسفه و كلام اسلامى، فرهنگ اسلامى و رابطه آن با تمدن ايرانى دانشجو پذيرفته است. افزون بر اين از سال 1349 دو گروه آموزشى به نام هاى مبانى تشيع و اديان و مذاهب، قرآن و حديث و متون عربى به عنوان دو رشته فرعى فعاليت آموزشى داشته است.

 در سال 1362كه دانشگاه‌ها پس از يك وقفه سه ساله بازگشايى شدند، كليه رشته‏هاى اين دانشكده در هم ادغام شده به نام رشته « الهيات و معارف اسلامى» با دو گرايش دبيرى و آزاد به كار خود ادامه داد. در بهمن ماه 1365 رشته آزاد الهيات به پنج گرايش:فقه و مبانى حقوق اسلامى، فلسفه و كلام اسلامى، علوم قرآنى و حديث، فرهنگ اسلامي (تاريخ و تمدن اسلامى) و مباني تشيع و اديان و مذاهب تقسيم گرديد.

 از سال تحصيلى 70- 1369 دانشكده داراى پنج گروه آموزشى: مباني تشيع و اديان و مذاهب (ادیان و عرفان تطبیقی)، تاریخ و تمدن اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی بود که در سال 1383 گروه معارف اسلامی نیز به دانشکده الهیات پیوست. اعضاي هيأت علمي دانشكده

گروه آموزشی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع

فلسفه و حکمت اسلامی

2

4

5

-

11

فقه و مبانی حقوق اسلامی

4

4

2

-

10

علوم قرآن و حديث

2

7

1

-

10

تاريخ و تمدن اسلامي

-

1

6

-

7

اديان و عرفان تطبيقي

-

4

2

-

6

معارف اسلامي

-

1

12

-

13

جمع

8

21

28

-

57

 

رؤساي دانشكده از آغاز تاكنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر علی اکبر فیاض

استاد

37 تا 42

دکتر سید علیرضا مجتهد زاده

دانشیار

42 تا 47

دکتر محمود رامیار

دانشیار

47تا 52

دکتر علی اکبر شهابی

استاد

52 تا 57

دکتر محمد مهدی پور گل

استادیار

57 تا 60

دکتر محمد رضا مشائی

دانشیار

60 تا 66

دکتر علی شفائی

استادیار

66 تا 69

کاظم مدیر شانه چی

استاد

69 تا 70

دکتر سید مهدی صانعی

دانشیار

71 تا 73

حجة الاسلام عبدالکریم عبدالهی نژاد

استادیار(خبرگان بدون مدرک دانشگاهي)

73 تا 77

دکتر سید کاظم طباطبائی پور

استادیار

77 تا 80

دکتر محمد حسن حائری

دانشیار

80 تا86

حجة الاسلام حسن نقي زاده

دانشيار(خبرگان بدون مدرك دانشگاهي)

86 تا 92

دکتر غلامرضا رئیسیان

دانشیار

92 تا 1400

دکتر عباس جوارشکیان

دانشیار

1400 تا کنون

 

 

معاونان اداري و مالي دانشكده از سال 50 تاكنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محمود مهدوی دامغانی

دانشیار

50 تا 57

دکتر عبدالحسین هاشمی

استادیار

57 تا 58

دکتر محمد رضا مشائی

استادیار

59 تا 61

پرویز ضیاء شهابی

مربی

61 تا 64

دکتر مهدی جلیلی

استادیار

66 تا 70

سید علی حقی

مربی

70 تا 73

دکتر غلامرضا دشتی

دانشیار

73 تا 75

دکتر مهدی جلیلی

دانشیار

75 تا76

هادی منصوری مقدم

مربی

76 تا 83

دكتر مهدي جليلي

استاد

83 تا 84

دكتر علي غفراني

استاديار

84 تا 86

دكتر عباسعلي سلطاني

استاديار

86 تا 88

دكتر صاحبعلی اکبری

دانشیار

88 تا 89

دكتر سيد مرتضي حسيني شاهرودي

دانشيار

89 تا 93

دکتر منصور معتمدی

دانشیار

93 تا 96

دکتر مهدی حسن زاده

دانشیار

96 تا 1400

دکتر عباس اسمعیلی زاده

دانشيار 1400 تا کنون
 

معاونان آموزشي دانشكده از سال 68 تاكنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوره تصدی

سید محمد امام زاده

مربی

68 تا 72

سید کاظم طباطبائی پور

مربی

72 تا 73

سید محمد امام زاده

مربی

73 تا 75

حسن نقی زاده

مربی (خبرگان بدون مدرک دانشگاهی)

75 تا 77

سید محمد امام زاده

مربی

77 تا 82

دكتر حسين صابري

استاديار

82 تا 89

دكتر سيد مرتضي حسيني شاهرودي

دانشيار

89 تا 93

دکتر منصور معتمدی

دانشیار

93 تا 96

دکتر مهدی حسن زاده

دانشیار

96 تا 1400

 دكتر عليرضا عابدي سرآسيا  استاديار  1400 تا كنون

 

معاونان پژوهشي دانشكده از سال 70 تاكنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوره تصدی

دکتر محمود فاضل(یزدی مطلق)

استاد

70 تا 71

غلامرضا نافلی

مربی

71 تا 73

دکتر محمد رضا مشائی

دانشيار

73 تا 77

دکتر محمود فاضل(یزدی مطلق)

استاد

77 تا 79

دکتر محمد کاظم علمی سولا

استاد یار

79 تا 82

دكتر سيد مرتضي حسيني شاهرودی

استاديار

82 تا 89

دكتر حسين صابري

دانشيار

89 تا 93

دکتر منصور معتمدی

دانشیار

93 تا 96

دکتر مهدی حسن زاده

دانشیار

96 تا 1400

دکتر عباس اسمعیلی زاده

دانشیار 1400 تا كنون

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري