عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
رساله در کلی و اقسام آنسیدحسین سیدموسوی۱۹۹۶-۴
خاتم الاولیاءسیدحسین سیدموسوی۱۹۹۹-۷
فخررازی وسه قاعده مهم فلسفیعلیرضا نجف زاده تربتی۲۰۰۰-۴
رساله تحقیق کلیاتسیدحسین سیدموسوی۲۰۰۰-۶
در آمدی بر اشتقاق در زبان عربیناهید مشائی۲۰۰۰-۱۰
الاشارات والتنبیهات وشرح امام فخررازی برآنعلیرضا نجف زاده تربتی۲۰۰۱-۲
بررسي تطبيقي هستي شناسي از منظر كانت و سهرورديسید مرتضی حسینی۲۰۰۱-۹
بررسي و نقد آراء گلدزيهر درباره منشاء قراءاتسیدمحمد مرتضوی۲۰۰۲-۳
جلوه هاي ولايت در تفسير الدرالمنثورسیدمحمد مرتضوی۲۰۰۲-۳
معيارهاي عزت در انديشه امام حسين (ع)سیدمحمد مرتضوی۲۰۰۲-۳
امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی از منظر امیرمومنان علی(ع)محمدرضا جواهری۲۰۰۲-۵
در امدي بر مباني حقوقي مالكيت انسان بر پيكر خودسعید نظری توکلی۲۰۰۲-۵
نان و جایگاه ان در متون دینیسعید نظری توکلی۲۰۰۲-۹
احتجاج امام علي (ع)‌ بر آيه ولايتسیدمحمد مرتضوی۲۰۰۳-۳
مقایسه مرگ مغزی با حیات غیرمستقرسعید نظری توکلی۲۰۰۳-۳
المطالب المهمه من علم الحکمهسیدحسین سیدموسوی۲۰۰۳-۸
اسباب و زمینه های توهم تعارض علم و دین(1)عبدالقاسم کریمی۲۰۰۴-۱۲
اسباب و زمینه های توهم تعارض علم و دین(2)عبدالقاسم کریمی۲۰۰۵-۵
منشا ناکامی غربی ها در تحلیل انقلاب اسلامی ایرانمحمدرضا جواهری۲۰۰۶-۲
تشکیلات دولتی در صدر اسلام (دیوان های اسلامی)طاهره رحیم پور ازغدی۲۰۰۶-۱۰
اسیب ها وعبرت های نهضت مشروطیتمحمدرضا جواهری۲۰۰۷-۱
جبر واختیار ازدیدگاه قرآن وکلام اسلامی(1)ایوب اکرمی۲۰۰۷-۱
سلمان فارسی صحابی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم در یک نگاهمحمدرضا جواهری۲۰۰۷-۲
نقد و بررسی روایات مطلاق درباره امام حسن (ع)سیدمحمد مرتضوی۲۰۰۷-۳
امر بین الأمرین در آیات قرآن و روایاتایوب اکرمی۲۰۰۷-۶
درآمدی بر مبانی حقوقی درمان ناباروریسعید نظری توکلی۲۰۰۷-۶
نهضت اسلامی جنگل عوامل شکست وعبرتهامحمدرضا جواهری۲۰۰۷-۶
امر بین الامرین در ترازوی براهین عقلی و آیات قران(2)ایوب اکرمی۲۰۰۷-۷
تقریب مبانی کلامی شیخ صدوق(ره) و شیخ مفیدفهیمه شریعتی۲۰۰۷-۸
خلقت شرور در قرآنسیدمحمد مرتضوی۲۰۰۷-۱۰
حکم اهانت به مسیح در سنت مسیحیتمحمدرضا جواهری۲۰۰۷-۱۲
بررسی کلامی – فلسفی مسأله حشر حیواناتسعید نظری توکلی۲۰۰۸-۳
تأثیرپذیری نگرش‌های کلامی از معناشناسی واژه مولیسعید نظری توکلی۲۰۰۸-۳
نقدوبررسی قانون مجازات اسلامی در خون بهای مسلمانمحمدجواد عنایتی راد۲۰۰۸-۴
تبیین وجوه نظام آموزش دانشگاهی با بهره گیری از سیره پیامبر اعظمسیدمحمد مرتضوی۲۰۰۸-۶
ملاحظات‌ اخلاقی‌ ـ حقوقی‌ در قطع‌ حمایت‌ از حیات‌ مردگان‌ مغزی‌سعید نظری توکلی۲۰۰۸-۶
وحدت وجود در فلسفه اسپینوزا با نگاه به فلسفه وحدت وجودی ملاصدرافهیمه شریعتی۲۰۰۸-۶
پیامبر امی از نگاه خاورشناسان و نقد آنسیدمحمد مرتضوی۲۰۰۸-۹
شکوفایی ها ونواوری های بزرگ در انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفمحمدرضا جواهری۲۰۰۸-۹
فضایل وامتیازات شاعر اهل بیت علیهم السلاممحمدرضا جواهری۲۰۰۸-۹
رویکرد قرآن به ابزار ها و راه های شناختناهید مشائی۲۰۰۸-۹
صور ومراتب وحی محمدی(ص)علیرضا نجف زاده تربتی۲۰۰۸-۹
تحول فرهنگی، کلید موفقیت حضرت مهدیسیدمحمد مرتضوی۲۰۰۸-۱۰
حکم اهانت به مریم مقدسمحمدرضا جواهری۲۰۰۹-۲
اینهمانی شخصیوحیده فخار نوغانی۲۰۰۹-۳
بررسی حوزه حدیثی در بغداد در سه سده نخستینطاهره رحیم پور ازغدی۲۰۰۹-۴
وحدت جهانوحیده فخار نوغانی۲۰۰۹-۹
قدرت وعصمت پاپ ازدیدگاه مسیحیتمحمدرضا جواهری۲۰۰۹-۱۲
بررسی روایات ضحضاحسیدمحمد مرتضوی۲۰۰۹-۱۲
رابطه اول، آخر، ظاهر، باطن با انسان کاملوحیده فخار نوغانی۲۰۰۹-۱۲
مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومیسعید نظری توکلی۲۰۱۰-۱
استنباط حکم ساب النبی صلی الله علیه واله وسلم از ابعاد سه گانه سنتمحمدرضا جواهری۲۰۱۰-۳
میزان تأثیر گذاری آموزه های عرفانی در تحلیل چگونگی حدوث عالمسعید نظری توکلی۲۰۱۰-۳
نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآنعلیرضا آزاد۲۰۱۰-۳
نگاهی به کتاب الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیهعلیرضا آزاد۲۰۱۰-۵
بررسی تطبیقی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامیایوب اکرمی۲۰۱۰-۷
بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه های دینیسعید نظری توکلی۲۰۱۰-۷
ذهن از منظر ابن سینافهیمه شریعتی۲۰۱۰-۸
نوسان ایمان و کفر از منظر ابن عربی و ملاصدراسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۰-۸
افضلیت امام از دیدگاه فرق کلامیعلیرضا نجف زاده تربتی۲۰۱۰-۹
بررسی رویکرد های انسجام مضمونی آیات وسوره های قرآنایوب اکرمی۲۰۱۰-۹
کتابت رسول خدا (ص) قبل از بعثت از نظر بلاشرسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۰-۹
مقامات اهل بیت علیهم السلام در نهج البلاغهسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۰-۹
ضرورت قیام جهانی حضرت مهدیسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۰-۱۱
تاثیر اضطرار در مشروعیت وعدم مشروعیت خودکشیمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۰-۱۲
ظرفیت ها و محدودیت های رسانه در جامعه و دولت زمینه ساز ظهور منجی موعودسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۱-۲
بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیکعلیرضا آزاد۲۰۱۱-۳
بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیکعلیرضا آزاد۲۰۱۱-۳
کانت و بازیابی خدا در اخلاقسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۱-۵
انسجام مضمونی آیات و سوره های قران: رهیافتی برای فهم بهتر آنایوب اکرمی۲۰۱۱-۶
معیار برتری پیامبران از نگاه قرآن و حدیثسیدمحمود طباطبائی,سیدمحمد مرتضوی۲۰۱۱-۶
سیاستهای عربی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزیسیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۱۱-۷
ساختار حکومت در نهج‌البلاغهسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۱-۸
بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیهفهیمه شریعتی۲۰۱۱-۹
معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایاتمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۱-۹
فرقه وهابیت مروج اصول اعتقادی اسرائیلیهسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۱-۱۰
نظریه فلاسفه درباره تعریف و کارکرد عقل عملیعلیرضا نجف زاده تربتی۲۰۱۱-۱۰
بازشناسی مرز تفویض از ولایت تکوینی در اندیشه شیعهسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۲-۳
بایسته‌های شهر مطلوب در آرمان شهر اسلامیسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۲-۷
تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستیوحیده فخار نوغانی۲۰۱۲-۷
سیاستهای آتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزیسیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۱۲-۸
تحول معنایی واژه حکمت در حوزه های اسلامیفهیمه شریعتی۲۰۱۲-۹
درآمدی بر فلسفه علوم قرآنىسعید نظری توکلی۲۰۱۲-۹
ساختار و گستره معارف قرآنیسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۲-۹
رابطه زبان دین و صدقوحیده فخار نوغانی۲۰۱۲-۱۰
باز خوانی حکم ساب النبی صمحمدرضا جواهری۲۰۱۲-۱۱
مبانی و پیش فرض های رویکرد تفسیر ترتیب نزولی قرآنایوب اکرمی,سیدمحمد مرتضوی۲۰۱۲-۱۲
شاخصه های کرسی آزاد اندیشی از منظر قرآنسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۳-۴
بررسی رابطه مصرف رسانه ای و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر تبریز)سیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۱۳-۵
دیدگاه امام رضا (ع) درباره حقوق اهل بیت و وظایف مردم در قبال امامانمحمدرضا جواهری۲۰۱۳-۶
سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهانسیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۱۳-۶
نظریه شهید مطهری درباره ادعای مختار توهم تا واقعیتسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۳-۶
ردی بر آرای مستشرقان درباره منشاء بشری قرآنطاهره رحیم پور ازغدی,علیرضا آزاد۲۰۱۳-۸
موانع تربیت زمینه سازسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۳-۹
بررسی رویکردهای اعتدالی در حوزه عقلانیت باورهای دینی از منظر اندیشمندان مسلمانوحیده فخار نوغانی۲۰۱۳-۱۰
تحلیل دیدگاه اتفاق افقمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۳-۱۰
جستاری تفسیری در حلیت ذبیحه کتابیمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۳-۱۱
فلسفه سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن آفرینسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۳-۱۱
تحلیل ملا صدرا از امکان ارتباط انسان با عالم غیب بر اساس ارتباط با ملائکهسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۳-۱۲
تبیین و بررسی گستره ظهور و دلالت آیه جواز چند همسریسیدمحمود طباطبائی۲۰۱۴-۱
رفتار شناسی روحانیون در واکنش به سیاستهای سکولاریستی پهلوی اولسیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۱۴-۲
امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضویمحمدرضا جواهری۲۰۱۴-۳
ذهن و تأثیرات بی واسطه آن از نظر ملاصدرافهیمه شریعتی۲۰۱۴-۳
رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانیسعید نظری توکلی۲۰۱۴-۳
ملاک تشخیص مصیبتهای آزمونی از کیفری در قرآنسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۴-۳
نقد و بررسی معیارها و مبانی فهم زبان دین از دیدگاه ملاصدراوحیده فخار نوغانی۲۰۱۴-۵
استنباط حکم سابّ النبی از ابعاد سه گانه سنتّ اسلامیمحمدرضا جواهری۲۰۱۴-۸
بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنتسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۴-۸
حیای پسندیده و ناپسندیده در کلام امام رضا (ع)محمدرضا جواهری۲۰۱۴-۹
شاخصه های عقلانیت اجتماعی در معارف رضویسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۴-۹
تبیین نظریه انکشاف در مسئله علمسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۴-۹
تحلیل دیدگاه ملاصدرا در میزان تاثیر صدق باورهای دینی در نجات انسان هاوحیده فخار نوغانی۲۰۱۴-۹
بررسی تطبیقی دلالت معجزه بر صدق ادعای نبوت از دیدگاه ابن رشد و علامه طباطبائیوحیده فخار نوغانی۲۰۱۴-۱۰
بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطباییسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۴-۱۰
بررسی رابطه مصرف رسانه ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهانسیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۱۴-۱۱
بررسی رابطه ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطباییسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۴-۱۱
درآمدی بر تطبیق قاعده عدالتسیدمحمود طباطبائی۲۰۱۴-۱۱
روابط کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و ایران از منظر منطقه گرایی ویسندگانسیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۱۴-۱۱
بررسی علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر در جامعهمحمدرضا جواهری۲۰۱۴-۱۲
مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی(ره) و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه ای مکتب سیاسی قم و نجفسیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۱۵-۲
جایگاه و فلسفه علم کلام در ساحت اندیشه غزالیسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۵-۳
حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامرعلیرضا آزاد۲۰۱۵-۳
کاوشی فقهی- تفسیری در حلیت ذبیحه کتابی در پرتو آیه 5 مائدهمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۵-۳
معناشناسی واژه «احسان» در قرآنوحیده فخار نوغانی۲۰۱۵-۳
نقدی بر نظریه کامل شدن نفس علت جدایی از بدنسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۵-۳
نقد تاریخی متن حدیث سدو الابواب الا باب ابوبکرسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۵-۴
بررسی تاثیر دین داری بیرونی و درونی بر انسجام ملی (مطالعه موردی شهروندان شهر مشهد)سیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۱۵-۵
تاملی در آیه والیطفوا بالبیت العتیق در پیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبهمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۵-۵
باز خوانی عبارت اقرب الناس الیه علی بن ابی طالب ... در باب ششم فتوحاتسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۵-۶
بررسی معانی سفر آفاقی و دستاوردهای آن از منظر عرفای مسلمانوحیده فخار نوغانی۲۰۱۵-۶
تحلیل‬ معنایی‬ حدیث‬ امرنا‬ صعب‬ ‫و مستصعب‬سیدمحمد مرتضوی۲۰۱۵-۶
روشهای تمثیلی و اندیشه های کهانت در فردوس الحکمه ابن ربّن طبریمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۵-۸
بررسی میزان تطبیق نهضت امام خمینی با حدیث امام کاظم (ع)محمدرضا جواهری۲۰۱۵-۹
تاثیرات بی واسطه ذهن بر خارج از منظر ابن سینا، گذار به رویکرد شناختی سینویفهیمه شریعتی۲۰۱۵-۹
داروسازی محمد بن زکریای رازیمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۵-۹
مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوندعلیرضا نجف زاده تربتی,علیرضا نجف زاده تربتی۲۰۱۵-۹
منشور اخلاق پزشکی در فقه امامیه و حقوق و نقش آن در کاهش تخلفات پزشکی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد)علیرضا آزاد۲۰۱۵-۹
پژوهشی درمعنای کلمه توحیدعلیرضا نجف زاده تربتی۲۰۱۵-۱۲
حاکمیت خلافت عباسی بر مبنای نظریه اقتدار سنتی ماکس وبرمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۵-۱۲
نقد و بررسی فلسفه بدبینی شیخ معرهعبدالقاسم کریمی۲۰۱۵-۱۲
بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزاتوحیده فخار نوغانی۲۰۱۶-۲
درنگی در طواف النساء از نگاه قرآنمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۶-۲
از ابن الله تا مُبشِر: تحلیلی بر استدلال‌های امام رضا علیه السلام در نفی الوهیت حضرت عیسی علیه السلام در مناظرة مرومحمدرضا جواهری۲۰۱۶-۳
بررسی تطبیقی انسان خودشکوفای مازلو با ویژگیهای انسان در حکمت متعالیهفهیمه شریعتی۲۰۱۶-۳
تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفه اروپا در قرون وسطیعلیرضا آزاد۲۰۱۶-۳
استناد به استصحاب برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از مجتهد متوفیمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۶-۴
بررسی و تبیین «نظریه عقلانیت اعتدال گرا و معیارهای آن در حوزه باورهای دینی» از منظر اندیشمندان غربیوحیده فخار نوغانی۲۰۱۶-۶
بررسی و نقد مفهوم وحی گزاره‌ای و غیرگزاره‌ای در الهیات مسیحیوحیده فخار نوغانی۲۰۱۶-۶
تقدم خداآگاهی بر خودآگاهی در معرفت نفس از منظر علامه طباطباییسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۶-۶
مقایسه روش شناسی ابن سینا در مسئله نفس با روش علوم شناختیفهیمه شریعتی۲۰۱۶-۶
نقد و بررسی تفسیر شارحان نهج‌البلاغه از عبارت - هیهات علم مخزون - خطبه 149سیدحسین سیدموسوی۲۰۱۶-۶
بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسیمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۶-۸
شاخص‌های جامعه سالم از منظر قرآن، راهبردهای ارتقاء سلامتمحمدرضا جواهری۲۰۱۶-۸
آثار تربیتی اختفای زمان قیامت از دیدگاه قرآنعبدالقاسم کریمی۲۰۱۶-۹
انواع و فنون آموزش از منظر صدرالمتالهینفهیمه شریعتی۲۰۱۶-۹
جفر و جامعه و رابطه آنها در علم ائمهالهام محمدزاده نقاشان,سیدمحمد مرتضوی۲۰۱۶-۹
رابطه الهام و تحدیث در علم امامان شیعهالهام محمدزاده نقاشان۲۰۱۶-۹
رابطه زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدراوحیده فخار نوغانی۲۰۱۶-۹
لمحة عن الکسائی و خصائصه القرائیةعلیرضا آزاد۲۰۱۶-۹
مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متنعلیرضا آزاد۲۰۱۶-۹
مصحف حضرت علی(ع)در منابع علم ائمهسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۶-۹
نسبت قاعده عدالت با سایر قواعد فقهیسیدمحمود طباطبائی۲۰۱۶-۹
نقد روش گرایی از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامرعلیرضا آزاد۲۰۱۶-۹
تحلیل انتقادی «غضب» و «رضایت» پیامبر اکرم در متون روایی و عرفانی اهل سنتسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۶-۱۱
مروری روایی بر تاریخچه دندان پزشکی در سیر تمدن اسلامیمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۶-۱۱
بررسی نقش شناخت سرزمین بابل در تفسیر آیه 102 بقرهسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۶-۱۲
تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایرانمحمدرضا جواهری۲۰۱۶-۱۲
مبانی صدرالمتألهین در اثبات تکثر مراتب شناخت خداوندعلیرضا نجف زاده تربتی۲۰۱۶-۱۲
معناشناسی فواد در قران کریمسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۶-۱۲
واکاوی تأثیر متقابل نظام اداری و ساختار قدرت در دوره امویان و مقایسه آن با عصر اول عباسیمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۶-۱۲
تطور دلالی و جایگاه آن در فهم غریب‌الحدیث؛ بررسی موردی واژه‌ی وضوسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۷-۱
سنخ‌شناسی مواجهه امام رضا (علیه‌السلام) با فرقه واقفهمحمدرضا جواهری۲۰۱۷-۱
معنی شناسی لفظ نساء در آیه 61 سوره آل عمرانسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۷-۱
نقش انسان در تصرفات تکوینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملیعبدالقاسم کریمی۲۰۱۷-۱
واکاوی مفهوم حرص در اخلاق اسلامی در پرتو احادیث امام رضا علیه السلاممحمدرضا جواهری۲۰۱۷-۱
بنیادهای حاکمیت سیاسی در قرآنسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۷-۲
نامه ابن عربی به امام فخر رازیسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۷-۲
بررسی پیش بینی های قرآن و حدیث درباره مهدی و مسیح توافق؟ یا تقابل؟محمدرضا جواهری۲۰۱۷-۴
بررسی وثاقت روایات طبری در تاریخ الرسل و الملوک، تمونه مورد؛ سرّی و زهریمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۷-۶
پادشاه زدگی، غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی - اداری خلافت عباسیمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۷-۶
شناسایی شاخصه‌‌های مکتب امام حسین(ع) با تکیه بر مقتل الحسین ابومخنفمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۷-۶
نقد نظریه مؤید الدین جندی در خاتم الاولیاء بودن ابن عربیسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۷-۶
تحلیل انتقادی دیدگاه مرحوم اِربِلی(692 ق) در علت استغفار معصومین(ع)سیدحسین سیدموسوی۲۰۱۷-۷
بررسی و نقد دلالت عقلی معجزات بر صدق ادعای نبوتوحیده فخار نوغانی۲۰۱۷-۸
حکم طواف از طبقات بالاتر از کعبهمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۷-۹
زید بن علی علیه السلام رهیر کاریزماتیک زیدیانمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۷-۹
جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریمسیدمحمد مرتضوی۲۰۱۷-۱۰
مشارکت سیاسی خاتون ها در دولت سلجوقیان ایرانطاهره رحیم پور ازغدی۲۰۱۷-۱۱
نگاهی گذرا برتاریخچه ی تأسیس دارالمجانین در تمدن اسلامی تا آغاز قرن دهم هجری قمریمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۷-۱۱
بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی)محمدجواد عنایتی راد۲۰۱۷-۱۲
بررسی و تبیین رویکرد وحی فراگزاره ای از دیدگاه حکمت متعالیهوحیده فخار نوغانی۲۰۱۷-۱۲
تحلیل گفتمان موضوعی: تلفیقی از رویکرد گفتمانی-تاریخی و تفسیر موضوعی قرآن کریمعلیرضا آزاد۲۰۱۷-۱۲
بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بوداییسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۸-۱
روش‌های ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی براساس سیره امام رضا (ع)محمدرضا جواهری,ایوب اکرمی۲۰۱۸-۲
کاربرد شناسی معنایی ترکیب الله الله در متون عربی و فارسیسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۸-۲
بیماریهای دندان و روشهای درمانی آن در تمدن اسلامیمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۸-۳
رویکرد سیستمی در تعریف سبک زندگیسیدحسین سیدموسوی,وحیده فخار نوغانی۲۰۱۸-۳
نقد و بررسی تأثیر سحر بر پیامبر اسلام -ص- از دیدگاه مفسران فریقینسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۸-۵
نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدراوحیده فخار نوغانی۲۰۱۸-۶
جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی مسلمانان: بازخوانی رساله ای کهنمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۸-۷
تبیین طبائع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت علیهم السلام و مقایسه آن با طب اخلاطیسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۸-۷
بررسی و نقد استنادات قرآنی مخالفان توسلمحمدرضا جواهری۲۰۱۸-۸
توجه غیر ذاتی نفس ملاک جامع و مانع امر ذهنیفهیمه شریعتی۲۰۱۸-۸
بررسی انتظار بشر از دین با رویکرد درون دینیعبدالقاسم کریمی۲۰۱۸-۹
بررسی تاثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهواره بر میزان اعتماد اجتماعی در میان شهروندانسیدمحمود طباطبائی۲۰۱۸-۹
تحلیل سندی و محتوایی حدیث شریعت و طریقت و حقیقتسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۸-۹
تحلیل‌حدیث‌ « المؤمن مرآ ة المؤمن » بر‌مبنای‌حکمت‌متعالیهسیدحسین سیدموسوی,سیدحسین سیدموسوی,وحیده فخار نوغانی,وحیده فخار نوغانی۲۰۱۸-۹
تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست -مطالعه‌ی موردی: زمین-علیرضا نجف زاده تربتی,علیرضا آزاد۲۰۱۸-۹
دانش دندان پزشکی از نگاه ابوالقاسم زهراویمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۸-۹
عزت نفس در روان شناسی و دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیهفهیمه شریعتی۲۰۱۸-۹
میزان همخوانی آراء اهل سنت پیرامون فاعلیت انسان با مسئله امر بین الامرینعبدالقاسم کریمی,سیدحسین سیدموسوی,علیرضا نجف زاده تربتی۲۰۱۸-۹
بررسی روش معناشناسی صفات خبری در کتاب التوحید ابن خزیمه، استدلال‌ها، تحلیل‌ها و نقد آنهاعلیرضا نجف زاده تربتی,محمدجواد عنایتی راد۲۰۱۸-۱۰
بازخوانی و تحلیل انتقادی دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی در مسئلة دلالت معجزات بر صدق نبوتوحیده فخار نوغانی۲۰۱۸-۱۱
روش ها و اصول زدودن ناهنجاری های اخلاقی در سیره رضویمحمدرضا جواهری,ایوب اکرمی۲۰۱۸-۱۲
بررسی گرایش فلسفی ابن سینا در تفسیر سوره اخلاص -توحید-علیرضا نجف زاده تربتی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۱۸-۱۲
رمز گشائی ضمائر فاعلی و مفعولی فعلطاهره رحیم پور ازغدی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۱۸-۱۲
بررسی کارآمدی نظریه طراحی هوشمند درچالش علم ودینمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۹-۱
سفرهای چهارگانۀ عرفا نزد تِلِمْسانی و عبدالرزاق کاشانیسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۹-۱
نظریه طراحی هوشمند در مواجهه با خداناباروری جدیدمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۹-۱
بررسی چالش های کلامی تغییرات نوین بشردر موجوداتعبدالقاسم کریمی۲۰۱۹-۲
بررسی علل تحیر در ابتدای عصر غیبت و تمهیدات امام دوازدهم علیه السلام برای مقابله با آنطاهره رحیم پور ازغدی,فهیمه شریعتی۲۰۱۹-۲
جستاری درآیه «وَ لْیطَّوَّفُوا بِالْبَیتِ الْعَتِیقِ» در پیوند با طواف نساء بر پایه روایات تفسیریمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۹-۲
بررسی و مقایسه روش شناختی طرح مسئله مهدویت نزد نعمانی، شیخ صدوق و شیخ طوسیفهیمه شریعتی۲۰۱۹-۳
نقدتاریخی اختلاس عبدالله بن عباسطاهره رحیم پور ازغدی,سیدمحمد مرتضوی۲۰۱۹-۳
نگاهی نو به سیره حقوقی پیامبر (ص)طاهره رحیم پور ازغدی۲۰۱۹-۳
نگرشی نو بر مصلحت در فروش و پیوند اعضای بدن انسان از دیدگاه منابع اسلامیمحمدجواد عنایتی راد۲۰۱۹-۳
تفسیر عرفانی کَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْیُ الصِّفَاتِ عَنْهُ در خطبه اول نهج البلاغهسیدحسین سیدموسوی۲۰۱۹-۴
تحلیل آیات دال برمحدودیت های تصرفات شرورانه بشرنوین در مخلوقاتعبدالقاسم کریمی۲۰۱۹-۵
اعتبار سنجی دلایل ومعیارهای تعیین ترتیب نزول قرانایوب اکرمی۲۰۱۹-۶
تحلیل پدیده تکرار در قرآن با تاکید بر شبهات کتاب نقد قرآنسیدمحمود طباطبائی۲۰۱۹-۶
دشتان (حیض) در دین زردشتی (بر پایة منابع فارسی) و مقایسة آن با فقه امامیهطاهره رحیم پور ازغدی۲۰۱۹-۷
روش شناسی مطالعه انسان در حکمت متعالیه گذار به هرمنوتیک صدرایی در مسئله نفسفهیمه شریعتی۲۰۱۹-۷
عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویهطاهره رحیم پور ازغدی,علیرضا آزاد۲۰۱۹-۸
بررسی تطبیقی دیدگاه «وحی غیرزبانی» از نگاه نصر حامد ابوزید و ملاصدراعلیرضا نجف زاده تربتی۲۰۱۹-۹
بررسی تطبیقی نظریه دوگانه‌انگاری نوخاسته(هسکر) و حدوث جسمانی نفس(صدرالمتالهین) در نحوه تعلق یا تکون نفسفهیمه شریعتی۲۰۱۹-۹
بررسی روابط معنایی واژگانی واژه های بسیط معاصر عربی در فارسیعلیرضا آزاد۲۰۱۹-۹
فارسی نویسی فیلسوفان مسلمانعلیرضا نجف زاده تربتی۲۰۱۹-۹
مبانی انسان‌شناسی سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)وحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۱۹-۹
مقایسه مبانی تربیت عفیفانه در مسیحیت با اسلامطاهره رحیم پور ازغدی۲۰۱۹-۹
یررسی و نقد مدل «آفرینش به مثابه پیکر خداوند» در الهیات محیط زیستوحیده فخار نوغانی۲۰۱۹-۹
سنگ درمانی در طب ایرانی- اسلامی؛ مطالعه ای موردیمحبوبه فرخنده زاده۲۰۱۹-۱۰
تکلیف بانوان معذور پیش از انجام طواف عمرة تمتع نسبت به حج تمتعمحمدرضا جواهری۲۰۱۹-۱۱
نقدی بر مقاله «نقد مستندات قرآنی و روایی چله نشینی»سیدحسین سیدموسوی۲۰۱۹-۱۱
بررسی تطبیقی ایمان و عشق از دیدگاه ملاصدراوحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۱۹-۱۲
تحلیل محتوای کتب منتشر شده در عرصه مطالعات زنان و خانوادهطاهره رحیم پور ازغدی,طاهره رحیم پور ازغدی۲۰۱۹-۱۲
افزودنی های حرام در مواد غذایی و قاعده استهلاکسیدمحمود طباطبائی,ایوب اکرمی,محمدجواد عنایتی راد۲۰۲۰-۱
امکان سنجی تطبیق روایات ناظر بر استهلاک بر مواد افزودنی حرامسیدمحمود طباطبائی,ایوب اکرمی,محمدجواد عنایتی راد۲۰۲۰-۱
بررسی تطبیقی جریان اشتدادی تحقق خارجی دو نظریه ی «خلافت» و «ولایت فقیه»فهیمه شریعتی,طاهره رحیم پور ازغدی۲۰۲۰-۱
بررسی ماهیت گزاره‌ای و غیر گزاره‌ای ایمان در نظام حکمت صدراییوحیده فخار نوغانی۲۰۲۰-۱
بررسی نگرش و التزام عملی به نماز و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدسیدمحمود طباطبائی۲۰۲۰-۱
بیداری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمحمدرضا جواهری۲۰۲۰-۲
شاخصه های الگوی شخصیت عبادالله از منظر قران کریم و روایاتمحمدرضا جواهری۲۰۲۰-۲
بررسی اشکال مبنایی موجود در ادله عقلی بر ولایت فقیهفهیمه شریعتی۲۰۲۰-۳
بررسی ضرورت علی موجود در اراده انسان در فلسفه (با توجه به آرای ابن سینا) و علوم اعصاب (با نگاه به آزمایش بنیامین لیبت) و برآیند های اخلاقی آنفهیمه شریعتی۲۰۲۰-۳
تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملیسیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۲۰-۳
دین در هرمنوتیک فلسفیعلیرضا آزاد۲۰۲۰-۳
سیری بر اندیشه های اجتماعی امام خمینی رهمحمدجواد عنایتی راد۲۰۲۰-۳
راه حلهای درمانی اندوه تنهایی سربازان در صحیفه سجادیهفهیمه شریعتی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۰-۴
بررسی و نقد مستندات الهیات سلبی قاضی سعید قمی در معناشاسی صفات خداوند بر اساس روایات امام زضا (علیه السلام)وحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۰-۴
تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابیسیدحسین سیدموسوی,وحیده فخار نوغانی۲۰۲۰-۵
نقش اصلاح ارتباطات بر مبنای آموزه‌های دینی در افکار خودکشی‌‌گرایانهناهید مشائی۲۰۲۰-۵
بررسی آرای متکلمان فریقین درباره سحر شدن پیامبر(ص)سیدحسین سیدموسوی,سیدمحمد مرتضوی۲۰۲۰-۶
بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)سیدحسین سیدموسوی,وحیده فخار نوغانی۲۰۲۰-۶
بررسی شمول راههای درمان مرگ هراسی نسبت به کودکان در پرتو مقایسه دیدگاه ابن سینا و محمد بن زکریای رازیسیدحسین سیدموسوی,فهیمه شریعتی۲۰۲۰-۶
تأثیر جنسیت بر تصدی حاکمیت در نهج البلاغهسیدمحمد مرتضوی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۰-۷
تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر در باب معجزات نبی (ص) از منظر علّامه طباطباییمحمدجواد عنایتی راد,وحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۰-۷
معیارهای شناختی حل اخلاقی برادران دروغین استقلال و استبداد قضات بر اساس منابع دینیمحمدرضا جواهری,ناهید مشائی۲۰۲۰-۷
رهیافت های محمد بن زکریای رازی و ابن سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوهسیدحسین سیدموسوی,فهیمه شریعتی۲۰۲۰-۸
مفهوم‌شناسی و مصداق‌یابی واژه «اخلاق» در احادیثمحمدرضا جواهری۲۰۲۰-۸
مقایسه آثار تفسیری شیعه در دو سده نخستین (با تاکید بر ابزار و منابع)طاهره رحیم پور ازغدی۲۰۲۰-۸
آشنایی با حیا ت الحیوان دمیری، به مثابه منبعی کمکی در شناخت داروهای حیوان یمحبوبه فرخنده زاده۲۰۲۰-۹
مبانی اندیشه مهدویت در آیینه آثار صدرالمتالهین و امکان تبلیغ فرا ادیانی آنفهیمه شریعتی۲۰۲۰-۹
معیارهای بینشی حل دوراهه اخلاقی استقلال و استبداد رای در داوری بر اساس منابع دینیمحمدرضا جواهری,ناهید مشائی۲۰۲۰-۹
نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهاءشیعه (دوره آل بویه وایلخانی)سیدمرتضی نوعی باغبان,طاهره رحیم پور ازغدی۲۰۲۰-۹
بازپژوهی آیات اضلال الهی از منظر عقلی- معرفتی علّامه طباطبایی و زمخشریسیدمحمد مرتضوی,ناهید مشائی,فهیمه شریعتی۲۰۲۰-۱۰
نگاهی تطبیقی به مولفه های موثر در شکل گیری سبک زندگی کودک از دیدگاه آدلر و اسلاموحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۰-۱۰
بازشناسی مؤلفِ رسالهٔ الاصل الاصیل و معرفی آثار و آراء ویسیدحسین سیدموسوی,وحیده فخار نوغانی۲۰۲۰-۱۱
بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر(ص) در صحیح بخاری و مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره ناس و فلق )سیدحسین سیدموسوی,سیدمحمد مرتضوی۲۰۲۰-۱۱
بررسی شالوده های اندیشه فارابی در نگاه فرا جنسیتی به زن در طرح مدینه فاضله اوسیدحسین سیدموسوی,وحیده فخار نوغانی۲۰۲۰-۱۱
جستاری در «ارتباط» و «تسلیم» بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در قرآن و حدیثمحمدرضا جواهری۲۰۲۰-۱۲
نقدی بر مقاله «گوینده و تناسب آیات أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ ..... وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسی‏ إِنَّ النَّفْسَ ..... در تفاسیر امامیه»سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۰-۱۲
مصونیت همسران پیامبر(ص) از خطا، راز هم جواری آیه تطهیر با آیات مربوط به ایشانسیدحسین سیدموسوی۲۰۲۱-۱
تحلیل گفتمان موضوعی نهج البلاغه در باب معرفت شناسی عدالتعلیرضا آزاد۲۰۲۱-۲
نقد دیدگاه ملاصدرا در مورد «بهره‌مندی جمادات از حیات و علم» از منظر قرآن کریمسیدحسین سیدموسوی۲۰۲۱-۲
القانون و جایگاه عطر درمانی در آنمحبوبه فرخنده زاده۲۰۲۱-۳
بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدراییوحیده فخار نوغانی۲۰۲۱-۴
تبیین فلسفی روایات مربوط به تاثیر محیط طبیعی بر دریافتهای ادراکی انسان بر اساس نفس شناسی ابن سینا.فهیمه شریعتی۲۰۲۱-۴
فرایند شکل‌گیری و خلقت مراتب طولی نفس از گیاهی تا الهی در نزد مفسران قرآن کریمسیدمحمد مرتضوی۲۰۲۱-۴
نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظرحکمت صدراییمحمدجواد عنایتی راد,وحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۱-۴
بررسی تطبیقی کیفیت بقاء نفوس متوسطین از نظر صدرالمتالهین و ابن سینافهیمه شریعتی۲۰۲۱-۵
بررسی تنبیه بدنی زوجه از دیدگاه قرآنناهید مشائی,سیدمحمود طباطبائی۲۰۲۱-۵
تأثیر انتقال سیادت کاریزمایی در شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیهمحبوبه فرخنده زاده۲۰۲۱-۶
حجیت روایات تفسیری از نگاه سیدمرتضی علم الهدیسیدمحمد مرتضوی,محمدرضا جواهری۲۰۲۱-۶
مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره)وحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۱-۶
اعتبارسنی قرینه‌محور روایات تفسیری از دیدگاه سید مرتضی علم‌الهدیسیدمحمد مرتضوی,محمدرضا جواهری۲۰۲۱-۷
بررسی و نقد دیدگاه دیوید بیسینگر در دفاع از مدل انحصارگرایی دینیوحیده فخار نوغانی۲۰۲۱-۷
مبانی فقهی وحقوقی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمحمدرضا جواهری۲۰۲۱-۷
آزادی در سیاست متعالیهمحمدرضا جواهری۲۰۲۱-۸
بررسی انتقادی نتای نظریۀ وحدت در فیزیک از نظر هاوکینگ براساس وحدت‌تشکیکی ملاصدرافهیمه شریعتی,محمدجواد عنایتی راد۲۰۲۱-۸
بازخوانی تعریف نفس بر اساس اصول نفس شناسی حکمت متعالیهفهیمه شریعتی۲۰۲۱-۹
بررسی مدعای «اثبات بلاتشبیه» در کتاب التوحید ابن خزیمه و نقد دلایل آنعلیرضا نجف زاده تربتی,محمدجواد عنایتی راد۲۰۲۱-۹
تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحدناهید مشائی,فهیمه شریعتی۲۰۲۱-۹
مبنای کلامی قلمرو دین و تاثیر آن بر سبک زندگی سیاسی از دیدگاه امام خمینیسیدحسین سیدموسوی,وحیده فخار نوغانی۲۰۲۱-۹
نقد نظریه تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت الله جوادی آملیفهیمه شریعتی,محمدجواد عنایتی راد۲۰۲۱-۹
عُرَیب بن سعد قُرطُبی؛ حکیم مسلمان زنان و اطفالمحبوبه فرخنده زاده۲۰۲۱-۱۰
معناشناسی واژۀ أب در آیات 74 انعام و 78 حج با رویکرد ریشه‌شناسی در زبان‌های سامیسیدحسین سیدموسوی,علیرضا آزاد۲۰۲۱-۱۰
مقایسه خودانگیختگی از دیدگاه قرآن و روانشناسیسیدحسین سیدموسوی,سیدمحمود طباطبائی۲۰۲۱-۱۰
تحلیل مفهومی واژۀ نور در قرآن بر پایۀ الگوهای شناختی استعارۀ مفهومی و استعارۀ زنیری دونگاشتیعلیرضا آزاد۲۰۲۱-۱۱
تعالی و احیای ارزش‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران توسط امام خمینی(ره)علیرضا نجف زاده تربتی۲۰۲۱-۱۱
آمیزه های استعاری و استعاره های زنجیریعلیرضا آزاد۲۰۲۲-۱
ایگاه مسد کوفه در مناقشه‌های سیاسی همراهان و مخالفان حاکمیت در فاصله‌ زمانی 17 ـ 132ﻫ.قمحبوبه فرخنده زاده۲۰۲۲-۲
تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتالهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادیسیدحسین سیدموسوی۲۰۲۲-۲
سکوت علی بن ابیطالب ع) بعد از رحلت پیامبر ص) از دیدگاه حکیم ترمذی و سید حیدرآملیسیدحسین سیدموسوی,ایوب اکرمی۲۰۲۲-۲
کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازیعلیرضا نجف زاده تربتی,وحیده فخار نوغانی۲۰۲۲-۲
بررسی و نقد مبانی فلسفی رویکرد اکتسابی بودن ملکات اخلاقی با تاکید بر مباحث نفس شناسی ابن سیناوحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۲-۳
راهکارهای تربیتِ شناختی قرآن برای ارتقاء «خودشفقتی»فهیمه شریعتی,ناهید مشائی۲۰۲۲-۳
کیفیت انتقال استعاره های آیات حجاب در ترجمه های فارسی بر اساس الگوی ترجمه نیومارکعلیرضا آزاد۲۰۲۲-۳
واکاوی تأثیر ابداع « واژه سازی» و «نهاد سازی» در سبک زندگی سیاسیوحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۲-۳
بررسی آثار تربیتی و اخلاقی بلاء حسن از منظر قرآنعبدالقاسم کریمی۲۰۲۲-۴
مولفه های تعجیزی شیاطین از منظر قرآن کریمعبدالقاسم کریمی۲۰۲۲-۴
واکاوی عناصر فلوطینی در مبانی فکری مکتب تفکیک با تأکید بر مباحث خداشناسی و نفس شناسیوحیده فخار نوغانی۲۰۲۲-۴
واکاوی مؤلفه های سبک ساز در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینیوحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۲-۴
اعتبار سنجی قرینه محور روایات تفسیری از دیدگاه سید مرتضی علم الهدیسیدمحمد مرتضوی,محمدرضا جواهری۲۰۲۲-۶
بررسی و تصحیح رساله گریپمحبوبه فرخنده زاده۲۰۲۲-۶
بررسی زمینه‌های بررسی زمینه‌های سیاسی و اتماعی شکل‌گیری «حکومت دینی» در اندیشه سیاسی امام خمینیطاهره رحیم پور ازغدی,سیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۲۲-۶
بررسی و نقد نظریه شهادت قولی بدن مادی در قیامت و دلالت آن بر شعور جمادات از منظر حکمت متعالیهسیدحسین سیدموسوی۲۰۲۲-۶
بررسی راهبرد معرفت‌شناسی اختلاف باور دینی در الهیات تطبیقیوحیده فخار نوغانی۲۰۲۲-۷
تبیین پیوستار وجودی و این‌همانی شخصی بر مبنای اشتداد وجودی بدنوحیده فخار نوغانی۲۰۲۲-۷
اثبات همانندی حضرت محمد ص) و حضرت علی ع) در وجوب اطاعت در منابع فریقینسیدمحمد مرتضوی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۲-۸
بررسی تطبیقی دیدگاه و رویکرد «نظریه سعادت» دو فیلسوف مشاء(ابن‌سینا و توماس آکوئیناس) با ارسطوسیدحسین سیدموسوی۲۰۲۲-۸
واژه‌شناسی- اضطراب- از نگاه روایات اسلامی و نقش آن در ایستایی و رشد انسانسیدحسین سیدموسوی,فهیمه شریعتی۲۰۲۲-۸
جهاد و مقاومت از گام نخست تا پسا شهادت در حدیث امام رضا علیه السلاممحمدرضا جواهری۲۰۲۲-۹
حل تعارض فریقین در مصداق «دابه الارض» آیه 82 نملوحیده فخار نوغانی۲۰۲۲-۹
مشارکت انتخاباتی در ایران: تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم رسانه‌های اجتماعی از طریق ارزش‌های رهایی و سکولاریسمسیدمرتضی نوعی باغبان۲۰۲۲-۹
بررسی تطبیقی عملکرد چهار دهه انقلاب اسلامی با توه به مبانی فقهی قدرت در اندیشه سیاسی شیعهمحمدرضا جواهری۲۰۲۲-۱۰
روش شناسی کشف روایات مجعول در اندیشه های آیت الله سیستانیمحمدجواد عنایتی راد,سیدمحمود طباطبائی۲۰۲۲-۱۰
بررسی اهداف تصویرپردازی استعاره های قرآن در ساحت های وجودی انسانسیدمحمود طباطبائی۲۰۲۲-۱۰
بررسی چالش معرفت‌شناختی استجابت دعا از منظر دیویسون و چویوحیده فخار نوغانی۲۰۲۲-۱۰
گونه‌شناسی تحلیلی انتقادی دیدگاه‌ها در تفسیر فقر‌ه کَذلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم (انعام/ 108) و بررسی مراد از آن در پرتو نظریه اعتباریاتعلیرضا آزاد۲۰۲۲-۱۰
نقد و بررسی دیدگاه های خداناباوران فناوری محور و تَکینِگی در عصرجدیدعبدالقاسم کریمی۲۰۲۲-۱۰
بررسی تصرفات تعلیمی انسان در موجودات طبیعیعبدالقاسم کریمی۲۰۲۲-۱۱
واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)سیدحسین سیدموسوی,وحیده فخار نوغانی۲۰۲۲-۱۱
بررسی نظریه ابعاد سلامت اجتماعی کییز با رویکردقرآنیطاهره رحیم پور ازغدی۲۰۲۲-۱۲
اهداف تصویرپردازی تشبیهات قرآن در ساحت های سه گانه انسانسیدمحمود طباطبائی۲۰۲۳-۱
راهکارهای عینیت بخشی به معنای زندگی از دیدگاه دکترفرانکل و علامه جعفریعبدالقاسم کریمی۲۰۲۳-۱
The purpose of Imagery of the similes of the Quran in three spheres of manسیدمحمود طباطبائی۲۰۲۳-۲
مقایسه ماهوی هوش انسانی با هوش مصنوعی از منظر فلسفه اسلامی با تاکید بر حکمت متعالیه ملاصدرا، راهگشایی در فهم جایگاه عقول برترفهیمه شریعتی۲۰۲۳-۲
واکاوی دیدگاه عدم جواز ترجمه حداقلی قرآن با تاکید بر نظریه رشیدرضاسیدمحمود طباطبائی۲۰۲۳-۲
عرصه های فراغتتی و فرصت زایی برای نقش آفرینی اجتماعی زنان (مطالعه موردی عصر صفویه در ایران)طاهره رحیم پور ازغدی۲۰۲۳-۳
امکان‌سنی تأسیس فلسفه وحیانی بر اساس مبانی حکمت متعالیهوحیده فخار نوغانی۲۰۲۳-۴
تحلیل انتقادی قرآنی از معاد جسمانی عنصری در نگره تفکیکوحیده فخار نوغانی۲۰۲۳-۵
تحلیل عناصر دینی نظریۀ سعادت و تبیین نقش آن‏ها ازنظر ابن ‏سینا و توماس آکوئیناسسیدحسین سیدموسوی۲۰۲۳-۶
تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبرمحبوبه فرخنده زاده۲۰۲۳-۶
دانش و نگرش حکیمان مسلمان درباره سقط جنین؛ نمونه موردی بررسی آرای‏ ابن‏ ربَّن‏ طبرى، محمد بن زکریا رازى‏، بلدی، ابن سینا، جرجانیمحبوبه فرخنده زاده۲۰۲۳-۶
تطور اندیشه های فقهای شیعه پیرامون قدرت سیاسیمحمدرضا جواهری۲۰۲۳-۷
بررسی(صدور جواب های گوناگون از ائمه علیهم السلام به سوالات یکسان شیعیان) از اسباب اختلاف حدیثمحمدجواد عنایتی راد,سیدمحمود طباطبائی۲۰۲۳-۷
نقش خاتون های واقف در تداوم گفتمان رسمی سلجوقیانطاهره رحیم پور ازغدی۲۰۲۳-۸
الهیات تطبیقی و الهیات ادیان، دو الهیات رقیب یا مکمل؟وحیده فخار نوغانی۲۰۲۳-۹
برداشت‌های تفسیری نادرست از قوامیت مرد بر زن و پیامد آن بر جامعه افغانستانمحمدجواد عنایتی راد,وحیده فخار نوغانی۲۰۲۳-۹
بررسی مهمترین دیدگاهها درتعیین مصداق«انفسنا» درآیۀ مباهلهمحمدجواد عنایتی راد,علیرضا نجف زاده تربتی۲۰۲۳-۹
تحلیل روش‌ها و رویکردها در الهیات تطبیقی جدیدوحیده فخار نوغانی۲۰۲۳-۹
خوانش اخلاقی معنای دین با روش معناشناسی ساختاری در قرآنمحمدجواد عنایتی راد۲۰۲۳-۹
نظام اخلاقی قرآن فراتر از یک نظریه؛ با تکیه بر مفاهیم تشکیکی اسلام و ایمان در المیزانمحمدجواد عنایتی راد۲۰۲۳-۹
واکاوی مبانی حکمت صدرایی در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره)وحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۳-۹
تبیین مسئله فلسفی دعای مستجاب بر اساس مدل استجابت انکشافیوحیده فخار نوغانی۲۰۲۳-۱۰
تحلیل انتقادی شبهه تفسیری سها درباره مذمت شادی در سوره هود با روش انسجامیسیدمحمود طباطبائی,محمدجواد عنایتی راد۲۰۲۳-۱۰
گفتمان عقلگرایی و نصگرایی در قرن چهارم و نقش آن در تنوع فهم حدیث با تأکید بر روایات اعتقادی شیعهایوب اکرمی,عبدالقاسم کریمی۲۰۲۳-۱۰
نظریۀ استفان دیویس در تبیین مسئلۀ اینهمانی شخصی بر اساس ارادۀ الهی و تحلیل انتقادی آنوحیده فخار نوغانی۲۰۲۳-۱۰
بررسی انتقادی دیدگاه استفان هاوکینگ درباره ملازمه میان «بی‌آغازی زمانی کیهان» و «خداناباوری» بر اساس مبانی حکمت متعالیهفهیمه شریعتی۲۰۲۳-۱۱
تاثیر «خود بندانگاری» بر تنظیم رفتار ارتباطی بین شخصی در آیات و روایاتسیدمحمود طباطبائی۲۰۲۳-۱۱
بازسازی پاسخ ابن عربی به مسئله شر بر اساس رویکرد اگزیستانسی هسکرسیدحسین سیدموسوی۲۰۲۳-۱۲
شاخصه های شناخت روایات افتائی از تعلیمیمحمدرضا جواهری,محمدجواد عنایتی راد,سیدمحمود طباطبائی۲۰۲۳-۱۲
دفاعیه‌ها و تئودیسه‌های ابن‌عربی در پاسخ به مسئلة شرسیدحسین سیدموسوی۲۰۲۴-۱
نقد برداشت کلامی سیف‌الدین آمِدی از آیه تطهیر بر عصمت اهل‌بیتع) در ابکار الافکارسیدحسین سیدموسوی,محمدجواد عنایتی راد۲۰۲۴-۱
دفاع از عصمت امام علی(ع) در مواجهه با الزامات سیف‌الدین آمدی در کتاب أبکار الأفکارمحمدجواد عنایتی راد,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۴-۲
بررسی مبانی نظری اقتصاد مقاومتی با تاکید بر کلام امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام)سیدمحمد مرتضوی,وحیده فخار نوغانی۲۰۲۴-۴
تبیین رابطه نافله و مقام محمود در آیه 79 سوره اسراء برمبنای دیدگاه علامه حسن زاده آملیوحیده فخار نوغانی,سیدحسین سیدموسوی۲۰۲۴-۶
مولفه های هرمنوتیکی تاثیرگذار بر فهم بهتر گزاره های دینی از منظر آیت‌ الله جوادی‌آملیمحمدجواد عنایتی راد,فهیمه شریعتی۲۰۲۴-۶
تحلیل معناشناختی واژۀ «وَهَبَ» در قرآن با هدف کشف دلالت، کارکرد و سنخ تربیتی صفت «وهّاب»وحیده فخار نوغانی,ایوب اکرمی۲۰۲۴-۷
رابطه هوش هیجانی با نگرش های سه گانه نسبت به مسئله شرفهیمه شریعتی۲۰۲۴-۱۰

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري