ردیف

نام

سمت

محل خدمت

تلفن

1

ذکاوتی زاده - حسین

کارشناس مسئول امور عمومی

امور عمومی

3854

2

امامی آل آقا - صفا

كارشناس توسعه همكاريهاي بين المللي

آموزش

3883

3

دانش پژوه - حمیده

کارشناس گروه

آموزش

3872

4

صداقت - حیدرعلی

کارشناس گروه

آموزش

3871

5

علیزاده یزدی - مهدی

کارشناس گروه

آموزش

3861

6

کازرانی مقدم - ملیحه

مسئول آموزش

آموزش

3870

7

ساجدي - محمد

کارشناس پژوهشی

پژوهش

3873

8

رستمی روشن - ابراهیم

کارشناس گروه

آموزش

3868

9

مؤمنی  محمد

مسئول دفتر حوزه ریاست

دفتر ریاست

3853

10

عبدی - علیرضا

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

رایانه

3881

11

حسن پور - رضا

کارشناس اطلاع رسانی کتابداری

کتابخانه

3888

12

دیانتی نیت - خدیجه

مسئول کتابخانه

کتابخانه

3885

13

فراستی - علیرضا

کارشناس اطلاع رسانی کتابداری

کتابخانه

3886

14

نوروزی کوه سفید - طاهره

کارشناس اطلاع رسانی کتابداری

کتابخانه

3887

16

شمس - حامد

کارشناس گروه معارف

گروه معارف اسلامی

3890

16

نمازی زادگان - مسعود

کارشناس گروه معارف

گروه معارف اسلامی

3897

17

شاه سمن شاهرخ شاهیان

نشریه

نشریه

3863

18

سلیمانی فر- مسعود

نشریه

نشریه

3864

19

غفوریان نصرتی - حبیب اله

کارشناس روابط عمومی

روابط عمومی

3884

 20

نگهبانی نگهبان نگهباني 3876

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري