عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
پژوهشي درباره كتاب جامعهمحسن حسین زاده باجگیران۲۰۰۱-۳
حدوث و قدم نفس در ایینه قران و حدیثحسن نقی زاده۲۰۰۱-۷
شناخت نامه اسامی سوره ها(1)مهدی جلالی۲۰۰۱-۱۲
شناخت نامه اسامی سوره ها(2)مهدی جلالی۲۰۰۲-۵
سروده های اندلسی ها در مدح رسول اکرم(ص)صاحبعلی اکبری۲۰۰۲-۹
راوی کتاب سلیم در ترازومهدی جلالی۲۰۰۳-۲
پژوهشی درباره سلیم بن قیس هلالیمهدی جلالی۲۰۰۳-۳
روش ابن غضائري در نقد رجالمهدی جلالی۲۰۰۳-۳
پژوهش درباره زیارت های جامعهسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۳-۳
توحید صدوق از نگاه تحلیل و نقدعباس اسمعیلی زاده۲۰۰۳-۷
حروف مقطعه از منظر قرآن شناسان غربیسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۳-۹
جست و جو در احوال و آثار شادروان محمود رامیارسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۴-۳
زن و روشن‌بینی در مخاصمهعباس اسمعیلی زاده۲۰۰۴-۵
اسرار و حکمت‌های نزول تدریجی از دیدگاه قرآنعباس اسمعیلی زاده۲۰۰۵-۲
جستاري در باب نسبت كتاب الضعفاء به ابن غضائريمهدی جلالی۲۰۰۵-۳
تئوري نسبيت خاص در قرآنسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۵-۷
اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآنحسن نقی زاده۲۰۰۵-۸
آیا بیشتر بهشتیان نابخردانند؟ (پژوهشی درباره حدیث اکثر اهل الجنه البلهسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۵-۱۲
جستاری در احوال و آثار یعقوب چرخی و تفسیر اوسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۵-۱۲
رنگ یا تعمید (پژوهشی درباره آیه صبغه ا...سیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۵-۱۲
حکم روایت صحابه از اسباب نزولسهیلا پیروزفر۲۰۰۶-۳
تاویل از دیدگاه قرآنعباس اسمعیلی زاده۲۰۰۶-۴
الغیبه شیخ طوسی جامع مباحث عقلی و نقلی در موضوع غیبتعباس اسمعیلی زاده۲۰۰۶-۴
تفسیر عیاشی و بازیابی اساتید روایات آن در شواهد التنزیلسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۶-۶
سنجش یک حدیث درباره حروف مقطعهسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۶-۶
اخبار طینتحسن نقی زاده۲۰۰۶-۸
حدیث غدیر و نهج البلاغهسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۶-۸
قصة مجنون لیلی فی الادبین العربی والفارسیصاحبعلی اکبری۲۰۰۷-۳
نقدی بر شناخت مفسران قرآن کریم از آیین تعمید مسیحیانسیدکاظم طباطبائی پور,معصومه خاتمی۲۰۰۷-۳
مناظرات امام رضا ویژگی ها و روش هاحسن نقی زاده۲۰۰۷-۵
جستاری در باب تأویل در تفسیرالتحریر و التنویرمهدی جلالی۲۰۰۷-۹
کوه قاف،اسطوره یاواقعیت؟ارزیابی جایگاه کوه قاف دراحادیث تفسیری ومتون رواییمهدی جلالی۲۰۰۸-۱
حقیقت نگری و واقع گرایی آموزه های وحیانیسهیلا پیروزفر۲۰۰۸-۲
اسباب نزول قرآن در گذر زمانسهیلا پیروزفر۲۰۰۸-۳
پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزیصاحبعلی اکبری۲۰۰۸-۳
وقفات نحویة وصرفیة فی بعض موارد قراءة الحسن البصریمرتضی ایروانی نجفی۲۰۰۸-۳
بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثارمهدی جلالی۲۰۰۸-۹
گاه شماری آثار شیخ طوسیسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۸-۹
تاملی در حدیث نبوی « من کذب علی متعمدا»حسن نقی زاده۲۰۰۸-۱۰
بررسی روش عمومی شیخ طوسی درکتاب الفهرستمهدی جلالی۲۰۰۹-۱
بررسی وارزیابی یک تفسیرروایی کهنمهدی جلالی۲۰۰۹-۱
انگاره تکرار نزول آیهسهیلا پیروزفر۲۰۰۹-۳
پژوهشی درباره آیات متشابه لفظی قرآن کریممحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۰۹-۳
جامع نویسان پیش از کلینیسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۹-۵
بررسی وارزیابی نظریه نسخ تلاوتمهدی جلالی۲۰۰۹-۶
بررسی وارزیابی دواصطلاح مقارَب الحدیث و مقارِب الحدیث دردانش جرح و تعدیلمهدی جلالی۲۰۰۹-۷
نقش حضرت زینب از منظر خانوادگی و اجتماعیمحمدحسن رستمی۲۰۰۹-۷
امامت در صحیفه سجادیهصاحبعلی اکبری۲۰۰۹-۹
حرزسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۹-۹
حروف مقطعهسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۰۹-۹
روایات اسباب نزول وچالشهای مربوط به جاودانگی قرآنسهیلا پیروزفر۲۰۰۹-۹
بررسی مصداق دابه الارض در روایات فریقینحسن نقی زاده۲۰۰۹-۱۰
فقه منظوم شیعی در دو قرن اخیرسیدمحمد امام زاده۲۰۰۹-۱۲
مزایای فهرست نجاشی بر فهرست و رجال شیخ طوسی و بررسی نسبت و اختلاف آنها با یکدیگرمهدی جلالی۲۰۱۰-۱
نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دوزبان عربی و فارسیصاحبعلی اکبری۲۰۱۰-۱
راهکارهای فهم حدیث در کتاب الاربعون حدیثا (اربعین) شیخ بهائیغلامرضا رئیسیان۲۰۱۰-۳
بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیرسهیلا پیروزفر۲۰۱۰-۴
رویکرد انتقادی به روش تفسیری قرآن به قرآن در آیات فقهی الجامع لاحکام القرآنمرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۰-۴
عمومیت لفظ یا خصوصیت سببسهیلا پیروزفر۲۰۱۰-۴
تاثیر وجوه و نظایر در ترجمه های معاصر فارسی (باتاکیدبرواژه فتنه)محمدحسن رستمی۲۰۱۰-۵
اراده خدا نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازی و طبرسیحسن نقی زاده۲۰۱۰-۶
حمد، سورهسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۰-۶
حوامیمسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۰-۶
خارجة بن زیدسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۰-۶
مفهوم شناسی موافقت و مخالفت حدیث با قرآنحسن نقی زاده۲۰۱۰-۶
تأملی در معنای رشد درقصص قرآن کریمصاحبعلی اکبری۲۰۱۰-۸
مأخذ شناسی و ارزیابی سندی روایات نزول سوره هل اتی در شأن اهل بیت (ع)مهدی جلالی۲۰۱۰-۸
بررسی تحولات در فهم روایات اسلامی بر پایه مفهوم «گفتمان»سیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۰-۹
تفسیر وحی با محوریت آیه 51 سوره شوریغلامرضا رئیسیان۲۰۱۰-۹
جاهلیت یک سرشت نه دوره ای گذراعلی اسدی اصل۲۰۱۰-۹
درآمدی بر استناد به قران کریم در علم اصولحسن نقی زاده۲۰۱۰-۹
رهیافتی نو بر نحوه تعلیم اعتقادات اخلاق و احکام در سیر نزول قرانعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۰-۱۲
باران در روایاتمحمدحسن رستمی۲۰۱۱-۱
روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی ازنگاه علامه محمدتقی شوشتریمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۱-۱
شرطة الخمیس و ارزش رجال شناختی آنسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۱-۱
تاریخ شعری عربی ، حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیرسیدمحمد امام زاده۲۰۱۱-۳
بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیکمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۱-۳
پژوهشی در بازیابی مصادیق « الذین فی قلوبهم مرض » در قرآن کریمعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۱-۳
ثأثیر گذاری پیش فرض های کلامی در تفسیر (با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن)مرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۱-۳
راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالیسهیلا پیروزفر۲۰۱۱-۳
داستان اصحاب الجنه (صاحبان باغ ) در قران کریممحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۱-۴
چگونگی تبیین علوم قرآنی بر اساس دیدگاه قرآنعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۱-۴
فضل بن شاذان در آیینه تمییز مشترکات رجالیمحمدحسن رستمی۲۰۱۱-۴
معنا شناسی واژه امشاج واژهای از واژگان تک کاربرد در قران کریممحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۱-۶
نقد و بررسی روایات -قلیل الحدیث بودن- امام سجاد(ع)غلامرضا رئیسیان۲۰۱۱-۶
ارزیابی حدیث بساط(فرش پرنده)مهدی جلالی۲۰۱۱-۷
بررسی مضمونی روایات مرحومه بودن امت مسلمانمهدی جلالی۲۰۱۱-۷
حضرت فاطمه زهرا الگوی بصیرت در ولایتمداریمحمدحسن رستمی۲۰۱۱-۷
خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول حدیثی قمسهیلا پیروزفر۲۰۱۱-۷
پژوهشی درباره امید بخش ترین آیه قران کریممحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۱-۸
بحثی در دلالت مستندات قرآنی نسخ و مدلول آن‌هاعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۱-۸
نگرشی به فراز و فرود کارنامه حدیث نگاری شیخ صدوقمهدی جلالی۲۰۱۱-۸
بازکاوی اعتبار رجالی محمد بن سنانحسن نقی زاده۲۰۱۱-۹
واکاوی دو دانش (اسباب نزول) و (مکی و مدنی)سهیلا پیروزفر۲۰۱۱-۹
ارتباط و پیوستگی آیات قرآن در سیر تاریخی آن و نقدی بر برخی اصطلاحات معاصرعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۱-۱۱
بررسی تطبیق مسئله رنج در بودا و امامان شیعهمحمدحسن رستمی۲۰۱۱-۱۱
بررسی رویکرد مقدس اردبیلی به اخبار و روایات سبب نزولمهدی جلالی۲۰۱۱-۱۱
بررسی ساختار سوره انسان و دسته بندی آیات آنعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۱-۱۱
بررسی و نقد سند و متن حدیث (کنز مخفی)حسن نقی زاده۲۰۱۱-۱۲
تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیه احصارمرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۲-۱
تکامل عصری معرفت دینی در سایه ی استنطاق و دلالت یابی متنمهدی جلالی۲۰۱۲-۲
جایگاه روایات در تفسیر تسنیمسهیلا پیروزفر۲۰۱۲-۲
راه بردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادیمهدی جلالی۲۰۱۲-۲
بررسی دیدگاه های سه مفسر در مساله خلق اعمال (زمخشری - فخر رازی - طبرسی)حسن نقی زاده۲۰۱۲-۳
روایات صعب و مستصعب و چگونگی تعامل با آن هاسهیلا پیروزفر۲۰۱۲-۳
نقدی بر نظریه تحریم تدریجی خمرمرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۲-۳
بررسی روایات فضایل و مثالب شهر قممهدی جلالی۲۰۱۲-۵
لغزشهای مترجمان در مرجع ضمیرمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۲-۶
چالش نخستین نزولحسن نقی زاده۲۰۱۲-۶
چالش نخستین نزول جمع‌بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر (ص)حسن نقی زاده۲۰۱۲-۶
گستره گرایش های تفسیریمحمدحسن رستمی۲۰۱۲-۶
تاملی در باب عنوان درایة الحدیثسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۲-۷
روایت شیخ کلینی از مستثنیات ابن ولید در نوادر الحکمهمهدی جلالی۲۰۱۲-۸
ارتباط عقل واعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات)مرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۲-۹
بررسی و ارزیابی اصطلاح -لیس بذاک القوی(الثقه)- در دانش جرح و تعدیلمهدی جلالی۲۰۱۲-۹
تحول معنایی واژه حکمت در حوزه های اسلامیسهیلا پیروزفر۲۰۱۲-۹
درآمدی بر فلسفه علوم قرآنىحسن نقی زاده۲۰۱۲-۹
روایات تفضیل در اصول الکافی، هم ساز یا ناسازگارحسن نقی زاده۲۰۱۲-۹
روش تفسیر کیوان قزوینی و دیدگاه های او در علوم قرآنیمحمدحسن رستمی۲۰۱۲-۹
روش شناسی رویکرد علامة طباطبائی در اختلاف قرائاتمرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۲-۹
واکاوی معنای دین در کاربردهای قرآنی آنعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۲-۹
جستاری درباره اصطلاح حدیث قویسیدکاظم طباطبائی پور,حسن نقی زاده۲۰۱۲-۱۲
ابرار و سوره انسان با توجه به روایاتعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۳-۱
معنای ضلالت و چگونگی انتساب آن به برخی انبیاء الهی در قرآنعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۳-۱
باز خوانی پدیده اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابو زیدمرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۳-۳
رهیافتی زبان شناسانه به واژه ابترمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۳-۳
تسامح در سند روایات طبیحسن نقی زاده,مرتضی ایروانی نجفی,سیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۳-۳
نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزولمهدی جلالی۲۰۱۳-۳
واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآنغلامرضا رئیسیان۲۰۱۳-۳
باهم آیی ، راه کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب دیدهسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۳-۴
جایگاه روایات اسباب نزول کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر فی ظلال القرآنمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۳-۶
توکل و تاثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیم گیری مدیران از منظر قرآنعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۳-۶
ترجمه فارسی دو نمونه از معربات فارسی قرآن کریممحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۳-۷
بررسی سندی ومتنی روایت الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقلسهیلا پیروزفر۲۰۱۳-۷
نقد و بررسی روایات تبعیض نژادیمحمدحسن رستمی,مهدی جلالی۲۰۱۳-۷
بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی‌ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکیحسن نقی زاده۲۰۱۳-۸
کوه در نهج البلاغه با نظری بر یافته های زمین شناسیسهیلا پیروزفر۲۰۱۳-۸
آفریدگان یا پرورش یافتگان؟ بررسی تحلیلی روایت «نحن صنایع الله و الخلق بعد صنایعنا»سیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۳-۹
بازیابی ابعاد تفسیر کلامی آیه انی جاعل فی الارض خلیفهمحمدحسن رستمی۲۰۱۳-۹
نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه یمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۳-۹
بررسی ادعای مسطح انگاری زمین در قرآنمهدی جلالی۲۰۱۳-۹
بررسی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت فضل القرآن کافی و فضائل القرآن بخاریسهیلا پیروزفر,غلامرضا رئیسیان۲۰۱۳-۹
رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه ی115 بقرهمرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۳-۹
واکاوی ترجمه و مفهوم واژه ی اصطفاءمحمدحسن رستمی۲۰۱۳-۹
آیه (علیکم أنفسکم) و پیوند آن با دو مقولـه «خود سازی»و «دیگرسازی»( باتکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی)مرتضی ایروانی نجفی,حسن نقی زاده,عباس اسمعیلی زاده۲۰۱۳-۱۰
بحثی درباره راه نیافتن روایت «افضل الأعمال انتظار الفرج» در گفتمان مهدویت اهل سنّتسیدکاظم طباطبائی پور,مهدی جلالی۲۰۱۳-۱۰
بررسی دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر آیه هفتم آل عمرانمرتضی ایروانی نجفی,محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,مهدی جلالی۲۰۱۳-۱۰
پژوهشی درباره احادیث نهی کننده از تعلیم سوره یوسف به زنانسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۳-۱۲
سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکیسهیلا پیروزفر۲۰۱۳-۱۲
مهارت غلبه بر نفس اماره در قرآنغلامرضا رئیسیان۲۰۱۳-۱۲
نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدیدحسن نقی زاده۲۰۱۳-۱۲
بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجالحسن نقی زاده۲۰۱۴-۲
خیاط ابوالحسن مقریسهیلا پیروزفر۲۰۱۴-۳
رهایی از رنج در آموزه های قرانی و آیین بودامحمدحسن رستمی۲۰۱۴-۳
بررسی محتوایی«التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»صاحبعلی اکبری۲۰۱۴-۴
جستاری در باب منابع داده های تاریخی کتاب الکافیسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۴-۴
جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقانمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,علی اسدی اصل,مهدی جلالی۲۰۱۴-۶
نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قران و حدیثحسن نقی زاده,غلامرضا رئیسیان۲۰۱۴-۶
کاوشی درحکمت289نهج البلاغه (سیمای برادر)محمدحسن رستمی۲۰۱۴-۷
بررسی اعتبار روایت المهدی فی لسانه رته و جنبش محمد بن عبدالله حسنی در جعل آنمهدی جلالی۲۰۱۴-۸
بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنتحسن نقی زاده۲۰۱۴-۸
معنای «نجد» و «نجدین» و مراد آیه وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۴-۸
واکاوی حدیث «اَلغِیبَهُ اَشَدُ مِنَ الزِنا...»مهدی جلالی۲۰۱۴-۸
اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامیحسن نقی زاده۲۰۱۴-۹
نقد و بررسی مقاله مقایسه نگرش شیعه به داستان قربانی ابراهیم (ع) با یهودیت مسیحیت و احادیث اهل سنت از منظز فایرستونغلامرضا رئیسیان۲۰۱۴-۹
بررسی تحولات در خوانش از مفهوم - انتظار فرج- در دوران غیبت کبریسیدکاظم طباطبائی پور,حسن نقی زاده,مهدی جلالی۲۰۱۴-۹
تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراءمهدی جلالی,محمدحسن رستمی۲۰۱۴-۹
ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمه آنغلامرضا رئیسیان۲۰۱۴-۹
واکاوی مفهوم و مصداق واژة قائم در احادیث اهل بیتغلامرضا رئیسیان۲۰۱۴-۹
معنای صدیقین و مراد از آنان در قران کریمعباس اسمعیلی زاده,حسن نقی زاده۲۰۱۴-۱۱
نقش اهل بیت(ع)درنقد و تبیین روایات کلامی عامهمهدی جلالی۲۰۱۴-۱۱
تمیز مشترکات و توحید مختلفاتسهیلا پیروزفر۲۰۱۴-۱۲
بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم لقاء الله در قرآن کریممحمدحسن رستمی۲۰۱۵-۲
بررسی حجیت حکم عقل از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزانسهیلا پیروزفر۲۰۱۵-۲
بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایه حدیث نزول قرآن بر هفت حرفسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۵-۳
برّرسی اخبار مذمّت آمیز پیرامون شخصیّت یونس بن عبدالرّحمنمهدی جلالی۲۰۱۵-۳
بن مایه های تفسیری-کلامی امامت در قصص قران در کلام شیخ مفیدمحمدحسن رستمی,حسن نقی زاده,سیدمحمد امام زاده۲۰۱۵-۳
جایگاه آراء ابن عربی در تفسیر تسنیم از جوادی آملیعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۵-۳
حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامرحسن نقی زاده۲۰۱۵-۳
روش إبن بابویه در نقد حدیث (بررسی مهم‌ترین شاخصه‌های رویکرد نقادانه شیخ صدوق به حدیث)مهدی جلالی۲۰۱۵-۳
بررسی تاریخی «قرائة العامة» وارتباط آنبا روایت حفص از عاصممرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۵-۵
اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلامحسن نقی زاده۲۰۱۵-۶
درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد مفهوم «وحی»سهیلا پیروزفر,حسن نقی زاده۲۰۱۵-۶
بازخوانی تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملیسهیلا پیروزفر۲۰۱۵-۶
بررسی سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم میلادیسهیلا پیروزفر۲۰۱۵-۶
بررسی لغزش های مترجمان دردوآیه مربوط به شکل گیری ابرباران وتگرگمحمدحسن رستمی۲۰۱۵-۶
گفتمان اصلاح گرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود نومعتزلهسهیلا پیروزفر,محمدحسن رستمی۲۰۱۵-۶
نگرشی نو به قلمرو قرانمحمدحسن رستمی۲۰۱۵-۶
بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دارمهدی جلالی۲۰۱۵-۷
تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت‌های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معادحسن نقی زاده۲۰۱۵-۸
تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّتحسن نقی زاده۲۰۱۵-۸
اعتبارسنجی روایت - حب علی حسنه لاتضر معها سیئه - در مصادر شیعه و سنیمحمدحسن رستمی۲۰۱۵-۹
بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریممحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۵-۹
بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعهحسن نقی زاده۲۰۱۵-۹
بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفیحسن نقی زاده۲۰۱۵-۹
بررسی روایات لعن زراره بن اعین با توجه به جریان های کلامی امامیهسهیلا پیروزفر۲۰۱۵-۹
بررسی مسئله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانیمهدی جلالی,حسن نقی زاده۲۰۱۵-۹
پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی ویمرتضی ایروانی نجفی,صاحبعلی اکبری,سهیلا پیروزفر۲۰۱۵-۹
تفسیر ساختاری سوره کوثر بر پایه نظریه زبان شناسی نقش گرای نظام مند هلیدیحسن نقی زاده,سیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۵-۹
جستاری درباره مدلول عبارت سلیم الجنبهسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۵-۹
روش علامه طباطبائی در مواجهه با اختلاف قراءات در تفسیر المیزانمرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۵-۱۰
میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آنسیدکاظم طباطبائی پور,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۵-۱۰
بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفیسیدکاظم طباطبائی پور,مهدی جلالی۲۰۱۵-۱۲
تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطباییحسن نقی زاده۲۰۱۵-۱۲
روایات روزه عاشورا، چیستی، گونه ها و تحلیلمهدی جلالی۲۰۱۵-۱۲
واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفاتمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,عباس اسمعیلی زاده,حسن نقی زاده۲۰۱۶-۱
رمز گشایی حدیث آموزش قرآن در آخرتسهیلا پیروزفر۲۰۱۶-۱
کاربست گفتمان کاوی در تحلیل مفاهیم استضعاف و استکبارسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۶-۱
منابع تفسیری شیخ کلینیمحمدحسن رستمی۲۰۱۶-۱
نقد ترجمه فارسی آیات الاحکام در ترجمه های فارسی قرآن کریممحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۶-۱
بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی درباره راویان واقفیمهدی جلالی۲۰۱۶-۲
بررسی ساز وکارهای زبان دعوت درسور مکی باتوجه به عناصر زبان شناختی ونشانه شناختیمحمدحسن رستمی۲۰۱۶-۲
بررسی سندی و متنی روایت اکثر اهل الجنه من المستضعفین النساءسهیلا پیروزفر۲۰۱۶-۲
بررسی کاربرد «خلیفه» در قرآن کریمسهیلا پیروزفر,مهدی جلالی۲۰۱۶-۲
سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر دمشقی، از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحیدمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,حسن نقی زاده,عباس اسمعیلی زاده۲۰۱۶-۲
محمد بن بحر رهنی شیبانی در آینه نگاه رجالیانسهیلا پیروزفر۲۰۱۶-۲
بررسی روایات نحوست روز دوشنبهحسن نقی زاده۲۰۱۶-۳
بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقانمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,مهدی جلالی,علی اسدی اصل۲۰۱۶-۳
درآمدی بر رویکرد ساختاری به مفهوم عمل صالح در قرآن و روایاتمرتضی ایروانی نجفی,سهیلا پیروزفر۲۰۱۶-۳
نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۶-۳
بررسی تطبیقی روش ابن غضایری، شیخ طوسی و نجاشی در تعامل با راویان غیر امامیمهدی جلالی۲۰۱۶-۵
تحلیل گزارش های متعارض مدح و ذم معلی بن خنیس و ارزیابی علل تضعیف اومهدی جلالی۲۰۱۶-۵
نقد و بررسی ترجمه ساختار لغوی - معنایی آیه الکرسی در ترجمه های جدید فارسیمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۶-۶
مبانی، اصول و روش های شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلامحسن نقی زاده۲۰۱۶-۶
پیوند روح، نور و سکینه در قرآن و نقش آنها در حیات اخلاقی انسان با تکیه بر ارزیابی دیدگاه علّامة طباطباییحسن نقی زاده۲۰۱۶-۷
ارزیابی روایات «تقسیمات چهارگانه قرآن»سهیلا پیروزفر,عباس اسمعیلی زاده۲۰۱۶-۸
بررسی دیدگاه نابیا آبوت در مقاله وضعیت زن در صدر اسلامغلامرضا رئیسیان۲۰۱۶-۸
اعتبارسنجی رهیافت های کشف استدلالی غرض سوره های قرانحسن نقی زاده,محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۶-۹
اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآنحسن نقی زاده,محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۶-۹
بررسی سندی و متنی روایت مباهتهسهیلا پیروزفر۲۰۱۶-۹
بررسی فقه‌الحدیثی حدیث «الشَّیْخُ فِی أَهْلِهِ کَالنَّبِیِّ فِی أُمَّتِه‏»مهدی جلالی۲۰۱۶-۹
بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش آن در شیعهمهدی جلالی۲۰۱۶-۹
تواتر قرآن؛حقیقت،محدوده،و زمینه های روی آورد به آنمرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۶-۹
گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیلحسن نقی زاده۲۰۱۶-۹
لمحة عن الکسائی و خصائصه القرائیةمرتضی ایروانی نجفی,علی اسدی اصل۲۰۱۶-۹
نقد روش گرایی از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامرحسن نقی زاده۲۰۱۶-۹
پژوهشی در الفاظ غیرمشهور دالّ بر اعدادصاحبعلی اکبری۲۰۱۶-۱۱
مد ل قرآنی تصحیح نسبتها (تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش گذاری انسان)حسن نقی زاده۲۰۱۶-۱۱
روش های به کار گیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآنمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,حسن نقی زاده,عباس اسمعیلی زاده۲۰۱۶-۱۲
جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیانسیدکاظم طباطبائی پور,مهدی جلالی,سیدمحمد امام زاده۲۰۱۶-۱۲
تطور دلالی و جایگاه آن در فهم غریب‌الحدیث؛ بررسی موردی واژه‌ی وضوحسن نقی زاده۲۰۱۷-۱
کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجة کافیمهدی جلالی,عباس اسمعیلی زاده,سهیلا پیروزفر۲۰۱۷-۱
بررسی سندی و متنی روایات « تسخین الماء فی الشمس»سهیلا پیروزفر۲۰۱۷-۲
بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزلهسهیلا پیروزفر۲۰۱۷-۲
تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیریمحمدحسن رستمی۲۰۱۷-۲
تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعیمرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۷-۲
کتابشناسی مراتب قرآئات قرآن کریممحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۷-۳
نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه های دینیسهیلا پیروزفر۲۰۱۷-۳
ارزیابی نزول سورة «الم نشرح» در نصب امام علیعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۷-۴
بررسی سندی و دلالی حدیث «شرارکم عزابکم»سهیلا پیروزفر۲۰۱۷-۴
A Critical Analysis of Quranyun's Perceptions about the Writing of Traditionحسن نقی زاده,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۷-۵
واکاوی الحان ممدوح در کلام نبویمرتضی ایروانی نجفی,سهیلا پیروزفر۲۰۱۷-۵
بررسی تفسیری «ده ن» در آیه «ودوا لو تدهن فیدهنون»محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,عباس اسمعیلی زاده۲۰۱۷-۶
عقل گرایی سید رضی در تفسیرمهدی جلالی,محمدحسن رستمی۲۰۱۷-۶
معنا شناسی - ارث - مبتنی بر تحلیل های ریشه شناختیسیدکاظم طباطبائی پور,غلامرضا رئیسیان۲۰۱۷-۶
حدیث قرب نوافل، مفهوم شناسی و کاربرد آن در تفسیر تسنیمعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۷-۷
خوانشی دوباره از مفهوم «شک» در قرآن کریم؛ بر اساس تحلیل لغوی و گونه شناسی کاربردهاعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۷-۸
استقامت در دعوت پیامبران با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع)مهدی جلالی,غلامرضا رئیسیان۲۰۱۷-۹
کشف قواعد مدیریتی از کلام علویحسن نقی زاده۲۰۱۷-۹
نقد مستندات قرآنی و روایی چله نشینیعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۷-۹
جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریمحسن نقی زاده۲۰۱۷-۱۰
قاعده مدیریتی رعایت تناسب توانمندی با مشاغل در رهنمودهای امام علیحسن نقی زاده,علی اسدی اصل۲۰۱۷-۱۰
چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد»سیدکاظم طباطبائی پور,غلامرضا رئیسیان۲۰۱۷-۱۱
بررسی آراء مفسران اهل سنت و نوسلفیه درباره مفهوم حکم در آیه\\\\\\\"ومن لم یحکم بما انزل الله\\\\\\\"محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۷-۱۲
بررسی تناسب آیة امامت حضرت ابراهیم(ع)در سورةبقره با فضای نزول سورهمهدی جلالی,عباس اسمعیلی زاده۲۰۱۷-۱۲
تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام»صاحبعلی اکبری۲۰۱۷-۱۲
نحوه تعامل پیامبر (ص) با منافقان مدینهسهیلا پیروزفر۲۰۱۸-۱
بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بوداییمحمدحسن رستمی۲۰۱۸-۱
بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعیسهیلا پیروزفر,محمدحسن رستمی۲۰۱۸-۱
تبار شناسی روایات اعتقادی کافیسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۸-۱
تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیلمهدی جلالی,عباس اسمعیلی زاده۲۰۱۸-۱
مدیریت رنج و تأثیر آن بر معناداری زندگی در باورها و سیره ی امام حسین علیهالسلاممحمدحسن رستمی۲۰۱۸-۱
نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل بیت«علیهم السلام»مرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۸-۱
پژوهشی در جایگاه ارزشی تجوید و سهم آن در خوشخوانی و تغنی قرآن کریممحمدحسن رستمی,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۸-۳
تحلیل دیدگاه فمینیست های اسلامی درباره حجاب، مطالعه موردی دیدگاه اسما بارلاسسهیلا پیروزفر,غلامرضا رئیسیان۲۰۱۸-۳
ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی گونه‌های روایی ذیل آیه 41 سوره حجرمهدی جلالی۲۰۱۸-۵
سلفی گری در اندیشه ابوالثناء آلوسی و رشید رضا با تاکید بر آرای ایشان در مبحث توحیدمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۸-۶
بررسی تفسیری آیه (وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی)محمدحسن رستمی۲۰۱۸-۶
تطور معنای رفض و تشیع در منابع رجالی ـ فرقه ای اهل سنتحسن نقی زاده۲۰۱۸-۶
تبیین طبائع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت علیهم السلام و مقایسه آن با طب اخلاطیحسن نقی زاده۲۰۱۸-۷
نقد و بررسی کتاب تفسیر روضه الامثالمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۸-۹
بررسی تحدیدگرایی در قرائات و تسبیع آن توسط ابن مجاهدمرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۸-۹
بررسی و بازخوانی نظریه لوح محو و اثباتحسن نقی زاده۲۰۱۸-۹
حاکمیت پارادایم «عدم حجیت اخبار آحاد» بر گفتمان فقهای شیعی سده 5-7سیدکاظم طباطبائی پور,غلامرضا رئیسیان۲۰۱۸-۹
مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافیغلامرضا رئیسیان۲۰۱۸-۹
واکاوی جایگاه ارزیابی متن روایات سبب نزول در میان روش های مرسومسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۸-۹
تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششممحمدحسن رستمی۲۰۱۸-۱۰
بررسی مناظرات حضرت ابراهیم در قرآن از منظر رویکرد پرگما-دیالکتیکصاحبعلی اکبری۲۰۱۸-۱۱
تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی آنعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۸-۱۱
ٌّهنر تصویر آفرینی در اسماء قرآنی قیامتمحمدحسن رستمی۲۰۱۸-۱۲
رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک.مجاز و آراء علامه طباطباییمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۸-۱۲
بررسی گرایش فلسفی ابن سینا در تفسیر سوره اخلاص -توحید-حسن نقی زاده۲۰۱۸-۱۲
تحلیل روایات مختلف مدح و ذم گروهی در رجال کشیمهدی جلالی۲۰۱۹-۱
معناشناختی (معنایابی) اصطلاح شیخ بر محور دانش جرح و تعدیلمهدی جلالی۲۰۱۹-۱
اثبات نوشتاری بودن زبان قرآن؛ مقایسة شاخصه های دیسکورس های گفتاری و نوشتاری با ویژگی های زبان قرآنعباس اسمعیلی زاده,سیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۹-۲
معنا شناسی تاریخی مفهوم \\\"نوادر\\\" و ابهام زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعهسیدکاظم طباطبائی پور,مهدی جلالی۲۰۱۹-۲
واکاوی مراد از «الذکر» در آیه 44 سوره نحلعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۹-۲
گونه شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریمسهیلا پیروزفر۲۰۱۹-۳
معناشناسی ساختاری مفهوم عِصیان در قرآن با تاکید بر چگونگی انتساب آن به حضرت آدم -ع-عباس اسمعیلی زاده۲۰۱۹-۳
مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریممحمدحسن رستمی۲۰۱۹-۳
نگرشی نو بر مصلحت در فروش و پیوند اعضای بدن انسان از دیدگاه منابع اسلامیحسن نقی زاده۲۰۱۹-۳
واکاوی مبانی قرآنی نظر امام خمینی درباره ی غده ی سرطانی بودن اسرائیلعباس اسمعیلی زاده,محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۹-۳
آسیب شناسی معیار های ارزیابی متن روایات سبب نزولسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۱۹-۴
بررسی نشانه های ظهور با تاکید بر فرقه واقفهسیدکاظم طباطبائی پور,مهدی جلالی۲۰۱۹-۴
نقد و ریشه یابی رویکرد سلف گرایانه آلوسی در مبحث توسلعباس اسمعیلی زاده,محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۹-۵
تحلیل و بررسی آراء مختلف مفسران در باره واژه اعراف در قرآنمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,محمدحسن رستمی۲۰۱۹-۶
بازکاوی دلالت حدیث «اعرفوا منازل الرجال»، بر مبنای اکثار روایت از معصوم علیه السلامحسن نقی زاده۲۰۱۹-۶
محرومان از اجابت دعا بر اساس روایاتمحمدحسن رستمی۲۰۱۹-۶
بررسی انگاره های واقفی در روایات غیبتسیدکاظم طباطبائی پور,مهدی جلالی۲۰۱۹-۷
بررسی چالش‌های تاریخ تدوین حدیث شیعه از دیدگاه یحیی محمد در «مشکلة الحدیث»حسن نقی زاده,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۱۹-۷
پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزابغلامرضا رئیسیان,عباس اسمعیلی زاده۲۰۱۹-۷
جستاری پیرامون انتساب دعای صباح به حضرت امیر با تحلیل سندی و نسخه شناختی آنمحمدحسن رستمی۲۰۱۹-۸
کارکرد سیاق در تفسیر آیه هفتم سوره شرحعباس اسمعیلی زاده۲۰۱۹-۸
مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقیمحمدحسن رستمی۲۰۱۹-۸
ایمان و ارتکاب گناه (تحلیل فقه الحدیثی و روش حل تعارض ظاهری روایات باب الذنوب و باب «أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَضُرُّ مَعَهُ سَیِّئَةٌ» در کتاب الکافی)محمدحسن رستمی,مهدی جلالی۲۰۱۹-۹
بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقهعباس اسمعیلی زاده,سهیلا پیروزفر۲۰۱۹-۹
رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقیغلامرضا رئیسیان,علی اسدی اصل۲۰۱۹-۹
نگاهی نو و تحلیلی به روایات سبعه احرفمرتضی ایروانی نجفی,سهیلا پیروزفر۲۰۱۹-۱۱
بازنگری تفسیری درمعنای ثم عبس وبسرمهدی جلالی,صاحبعلی اکبری۲۰۱۹-۱۲
برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام: حاکمیت توحید و اخلاقمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۱۹-۱۲
مستدرک‌نویسی با رویکرد احتجاجی؛مطالعه موردی: «مصباح‌البلاغة فی مشکوة الصیاغة» میرجهانیمحمدحسن رستمی۲۰۱۹-۱۲
پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن و آسیب‌های آنمحمدحسن رستمی۲۰۲۰-۱
تأثیر واقدی بر تفاسیر فریقین (با تأکید بر آیات مربوط به غزوة احد در سوره آل عمران)حسن نقی زاده,سهیلا پیروزفر,صاحبعلی اکبری۲۰۲۰-۱
تحولات مفهومی اصطلاح »قرآن«نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه»اعجاز«محمدحسن رستمی۲۰۲۰-۱
ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایاتغلامرضا رئیسیان۲۰۲۰-۲
بررسی عوامل اعتقاد مستشرقان به غیر الهی بودن ماهیت وحی الهیعباس اسمعیلی زاده۲۰۲۰-۲
چیستی متعلق «همت به و هم بها» و معنای «سوء» و «فحشاء» در آیه 24 سوره یوسفعباس اسمعیلی زاده۲۰۲۰-۲
کشف استدلالی ساختار وغرض سورۀ مبارکۀ احزابغلامرضا رئیسیان,عباس اسمعیلی زاده۲۰۲۰-۲
منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسرانمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,علی اسدی اصل۲۰۲۰-۲
شیوه‌ها‌ی توصیف غیبیّات در نهج البلاغهعلی اسدی اصل,حسن نقی زاده۲۰۲۰-۳
نمودهای تحقق امنیت اجتماعی با تکیه بر داستان حضرت موسی (ع) و فرعون در قرآنغلامرضا رئیسیان,سهیلا پیروزفر۲۰۲۰-۳
اصطلاح شناسی«کتاب» و «قرآن» در نگاه دانشمندان علم اصولمحمدحسن رستمی۲۰۲۰-۵
بررسی ایدئولوژی قیام عاشورا مبتنی بر بیانات امام حسین (ع) در 61-60 ه.ق به روش نظریه‌پردازی داده بنیادسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۲۰-۵
جایگاه روایات تفسیری در التفسیر الوسیط للقران الکریم طنطاویمرتضی ایروانی نجفی,عباس اسمعیلی زاده۲۰۲۰-۵
بررسی تطبیقی عدالت همه صحابه بر اسا آیه 100 سوره توبهعباس اسمعیلی زاده۲۰۲۰-۶
منابع و منابع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآنسهیلا پیروزفر,حسن نقی زاده۲۰۲۰-۶
مفهوم شناسی واژه- خرص- و - ظن- و نقد ترجمه های فارسی قرآن کریممهدی جلالی,صاحبعلی اکبری۲۰۲۰-۷
نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسئله ضرب زنانسهیلا پیروزفر,غلامرضا رئیسیان۲۰۲۰-۸
واکاوی نظرها و نظریه ها در بازخوانی مجدد پیشینه تاریخ ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی)سهیلا پیروزفر۲۰۲۰-۸
بررسی و نقد مولفه های تفسیر کلامی زمخشری در انگاره طبرسی (ره)محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,حسن نقی زاده۲۰۲۰-۹
موازنه حدودآزادی بیان در اسناد بین الملل و قرآن؛ با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی وفرعونصاحبعلی اکبری,سیدکاظم طباطبائی پور۲۰۲۰-۹
بازخوانی مسئله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح شناسی حدیثیسهیلا پیروزفر۲۰۲۰-۱۰
بررسی رویکرد تفسیر»مشکاة«محمدعلی انصاریمحمدحسن رستمی۲۰۲۰-۱۲
زهدگرایی نزد اصحاب حدیث متقدم و متاخر بازخوانی - کتاب الزهد - ابن مبارک و احمد بن حنبلغلامرضا رئیسیان۲۰۲۰-۱۲
سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتارسهیلا پیروزفر,سیدکاظم طباطبائی پور۲۰۲۰-۱۲
مفهوم شناسی «و الشاخص عنکم متدارک برحمة من ربّه» در خطبه سیزدهم نهج البلاغه و تحلیل آنعلی اسدی اصل,حسن نقی زاده۲۰۲۰-۱۲
نقد و بررسی مستندات روایی دوگانگی خُلق و خوی امام حسن و امام حسین(ع)عباس اسمعیلی زاده۲۰۲۰-۱۲
اعتبار سنجی سندی و دلالی حدیث «یرجح مدادالعلما علی دماء الشهدا در منابع فریقینسهیلا پیروزفر۲۰۲۱-۱
حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، در بوتۀ اعتبارسنجیمحمدحسن رستمی,حسن نقی زاده۲۰۲۱-۱
رهیافتی به فمینیسم اسلامی خوانش دیدگاه سعدیه شیخ و پردازش فمنیستی او از آراء ابن عربیسهیلا پیروزفر۲۰۲۱-۱
عوامل اثر گذار در روحیه استکباری فرعون با تاکید بر تفسیر الکاشفمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,صاحبعلی اکبری۲۰۲۱-۱
بررسی دیدگاه‌های فیض کاشانی و علامه طباطبایی در ارتباط با فطرت با تکیه بر روایاتمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۲۱-۲
دیدگاه سیدعلی خان مدنی و ملاصدرا در تبیین صفات خبریه الهی به اعتبار غایاتحسن نقی زاده,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۲۱-۲
بررسی فاعل بودن مضاف‌الیه در عبارت ﴿ذکر الله﴾ در آیه 28 سوره رعد و واکاوی نظرات مفسران و مترجمان پیرامون آنعباس اسمعیلی زاده,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۲۱-۳
بررسی کیفیت افتراق روایات مکان و سبب نزول سوره‌ی انسان در تفاسیر الدرّ المنثور و نور الثقلینمحمدحسن رستمی۲۰۲۱-۵
علوم قرآنی در التفسیر الاثری الجامع (بررسی و نقد آخرین نظریات آیت الله معرفت(ره) در مورد برخی از مباحث علوم قرآنی)علی اسدی اصل۲۰۲۱-۶
تبیین مبانی حضور فراتاریخی قرآن کریمحسن نقی زاده,عباس اسمعیلی زاده۲۰۲۱-۸
واکاوی مورد اختلاف اصحاب سبت و مرجع ضمیر در آیه 124 سوره نحلعباس اسمعیلی زاده۲۰۲۱-۸
احادیث هشام بن سالم در کافی کلینی؛ مصادر و مآخذمرتضی ایروانی نجفی,سهیلا پیروزفر۲۰۲۱-۹
تحلیل مقصود از معنی در معناشناسی قرانمحمدحسن رستمی,حسن نقی زاده,صاحبعلی اکبری۲۰۲۱-۹
نقش ظواهر الفاظ و آرایه‌های ادبی در فهم توصیفات نه‌البلاغهعلی اسدی اصل,حسن نقی زاده۲۰۲۱-۹
گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی-ریشه شناختیسهیلا پیروزفر,سیدکاظم طباطبائی پور۲۰۲۱-۱۰
بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافیسهیلا پیروزفر۲۰۲۱-۱۱
تحلیل استعاره های مفهومی در سوره یوسفمهدی جلالی۲۰۲۱-۱۱
تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توه به سیره امام رضا (ع)محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۲۱-۱۲
مفهوم‌شناسی واژة «حرف» در آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلىَ حَرْفٍ» (با تأکید بر آسیب‌شناسی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم)محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۲۱-۱۲
بررسی مقایسه‌ای حُسن ظن در متون دینی با خوش‌بینی در روان‌شناسی با تأکید بر صحیفۀ سجادیهغلامرضا رئیسیان,سهیلا پیروزفر۲۰۲۲-۱
بررسی نقش تقیه بر انحصار برخی از روایات ائمه اطهار (ع) در منابع اهل سنت (مطالعه موردی سفیان ثوری)غلامرضا رئیسیان۲۰۲۲-۱
مراد از قرائت قرآن در آیه آخرسوره مزملحسن نقی زاده,محمدحسن رستمی۲۰۲۲-۱
واکاوی مدارک قاعده َبّ با تاکید بر نگره تفسیر تسنیمعباس اسمعیلی زاده,غلامرضا رئیسیان۲۰۲۲-۱
بازخوانی تفسیر راز افشا شده در آیه 3 تحریم با تأکید بر سیاق و روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام)عباس اسمعیلی زاده۲۰۲۲-۳
بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض اخبارمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,حسن نقی زاده۲۰۲۲-۳
تبیین ادله و مستندات نظام واره معنایی قرآن کریمحسن نقی زاده,عباس اسمعیلی زاده۲۰۲۲-۴
عرضه قرآن توسط پیامبر (ص) و جبرئیل و جایگاه آن در مطالعات قرانیسهیلا پیروزفر,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۲۲-۴
تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترمه فارسی آنعباس اسمعیلی زاده,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۲۲-۵
بررسی نقش مرجعیت صادقین در انحصار برخی از روایات علوی در منابع اهل سنتغلامرضا رئیسیان۲۰۲۲-۶
تحلیل انگاره طی الارض در روایات اسلامیسهیلا پیروزفر۲۰۲۲-۶
در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعیسیدکاظم طباطبائی پور۲۰۲۲-۶
بررسی سیر تاریخی اعتقادات سلفیه در توحید ذاتی با محوریت «ایسر التفاسسیر لکلام العلی الکبیر»مرتضی ایروانی نجفی,محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور۲۰۲۲-۹
تاثیر پراگماتیسم بر مطالعات تفسیری معاصرحسن نقی زاده,مرتضی ایروانی نجفی۲۰۲۲-۹
تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبطمهدی جلالی,محمدحسن رستمی۲۰۲۲-۹
روش تفسیری مصطفی مسلم در سوره بقره با تاکید بر نظریه وحدت موضوعیعباس اسمعیلی زاده,علی اسدی اصل۲۰۲۲-۹
بررسی آیات مستثنیات سوره بقرهسهیلا پیروزفر۲۰۲۲-۱۰
خصائص النبی(ص)و مسئله جاودانگی قرآن کریم: در پرتو آیات 6، 36 و 53 سوره احزابحسن نقی زاده,عباس اسمعیلی زاده۲۰۲۲-۱۰
سنجه های درستی آزمایی احتمالات تفسیری در روش تفسیر قرآن با قرآن بر اساس اصول تحلیل گفتمانسهیلا پیروزفر۲۰۲۲-۱۰
علل تعارض اخبار از منظر شهید صدر و محدث بحرانیمحمدعلی رضائی کرمانی نسب پور,حسن نقی زاده۲۰۲۳-۲
تحلیل مضمون روایات «لیس منی / منا» در احادیث شیعهسهیلا پیروزفر۲۰۲۳-۲
نقش آرمان ها ومقاصد سیاسی در عل وتحریف روایات مهدوی در حوزه مدح وذم بلادحسن نقی زاده,محمدحسن رستمی۲۰۲۳-۲
بررسی تحلیلی مفهوم و مصداق برگزیدگان معنوی تاریخ بشر از منظر قرآن کریمعباس اسمعیلی زاده۲۰۲۳-۳
بررسی سندی روایت « حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ‌الْقِیَامَةِ وَ ... »عباس اسمعیلی زاده۲۰۲۳-۳
برآیند یاد مرگ و معاد بر سلامت معنوی در ساحت کنش، در صحیفه سجادیهعلی اسدی اصل,عباس اسمعیلی زاده۲۰۲۳-۵
تفسیر آیه 92 سوره دخان با رویکرد حقیقت انگاری زبان آیهعباس اسمعیلی زاده۲۰۲۳-۵
بررسی رویکرد تاریخی فاطمه مرنیسی به قرآن مطالعه موردی آیه 34 سوره نساءسهیلا پیروزفر۲۰۲۳-۷
بازتاب اهداف و آرمان های سیاسی در برخی از اسرائیلیات مرتبط با مهدویتحسن نقی زاده,محمدحسن رستمی۲۰۲۳-۸
کاربردشناسی اصطالح »جمع قرآن« در روایات سده نخست هجریمرتضی ایروانی نجفی۲۰۲۳-۱۰
نقد روشی مطالعات تاریخ قرآن با تاکید بر رویکرد واساخت‌گراییمرتضی ایروانی نجفی۲۰۲۳-۱۰
حضرت عیسی(ع) در گفتمان حدیثی شیخ صدوقحسن نقی زاده,سهیلا پیروزفر۲۰۲۳-۱۱
نقد روشی مطالعات تاریخ قرآن با تأکیدی بر رویکرد ساختارگرا و انتقادیمرتضی ایروانی نجفی۲۰۲۳-۱۱
انگاره اقتدای حضرت عیسی(ع) به حضرت مهدی(ع) در منابع حدیثی شیعهحسن نقی زاده,سهیلا پیروزفر۲۰۲۳-۱۲
تصحیح اسناد ضعیف مشیخه التهذیب با اسناد معتبر در الفهرست شیخ طوسی ره) در دیدگاه آصف محسنیمحمدحسن رستمی,حسن نقی زاده۲۰۲۳-۱۲
نسبت عقل و وحی در هندسه معرفت نبوی(ص) در پرتو آیات قرآنمحمدحسن رستمی,عباس اسمعیلی زاده۲۰۲۳-۱۲
نقش جریان های سیاسی زیدیه در جعل و تحریف روایات مهدویحسن نقی زاده,محمدحسن رستمی۲۰۲۳-۱۲
ارزیابی ارتباط آیه پانزدهم سوره احقاف با تولد امام‌حسین علیه السلامعباس اسمعیلی زاده۲۰۲۴-۳
تحلیل و بررسی آراء مفسران درباره و لما ضرب ابن مریم مثلاحسن نقی زاده,سهیلا پیروزفر۲۰۲۴-۳
بازخوانی قرآنی مسئله قوامیت مردان بر زنان در آیه 34 سوره نساءعباس اسمعیلی زاده,غلامرضا رئیسیان۲۰۲۴-۷

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري