عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
بررسی دلالت معجزه بر صدق ادعای نبوت از منظر اندیشمندان اسلامیمعجزه، صدق نبوت، یقین منطقی، یقین روانشناختیوحیده فخار نوغانی,سیدمرتضی حسینیبنیادی-
بررسی جایگاه مفهوم خودشکوفایی «در دیدگاه روانشناسان انسان گرا »در حکمت اسلامیخودشکوفایی، انسان، روانشنای انسان گرا ، حکمت و فلسفه اسلامیفهیمه شریعتی,کبری افشاربنیادی-

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري