عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
تاریخ تصوف درهندمنصور معتمدیمرکزنشردانشگاهی۱۳۸۰
ادیان خاور دورفیاض قرائی۱۳۸۵
ادیان هندفیاض قرائی۱۳۸۵
حکمت محی الدینعلی اشرف امامیبصیرت۱۳۸۸
تشریح العالمفیاض قرائیدانشگاه شهید مطهری تهران۱۳۸۹
دیتریش بونهوفرمنصور معتمدیانتشارات حقیقت۱۳۸۹
ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا (ع)علی اشرف امامیدانشگاه امام صادق (ع)۱۳۹۲
راهنمای نوآموزان در دین پژوهیمهدی حسن زادهنشرادیان۱۳۹۶
تاریخ اجتماعی فکری شیعه اثنی عشری در هندمنصور معتمدیدفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و۱۳۹۷
اندیشه های صدرایی در آیینه نگاه معاصرسیده فاطمه زارع حسینیروزگار نو۱۳۹۷
Philosophy of Forgivenessمهدی حسن زادهVernon Press۱۳۹۷
تاریخ روابط اسلام و مسیحیتمنصور معتمدیپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی۱۳۹۸
Saffron: Science, Technology and Health - Chapter 2منصور معتمدی,فیاض قرائیELSEVIER / WOODHEAD PUBLISHING۱۳۹۸
Saffron: Science, Technology and Health - Chapter 3سیده فاطمه زارع حسینیELSEVIER / WOODHEAD PUBLISHING۱۳۹۸
نقل قرائات قرآن؛ مسئلۀ تواتر و پیدایی قرائت‌های شاذّولی عبدیکرگدن۱۳۹۸
دین در دنیای مدرنفیاض قرائیپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی۱۳۹۸
انجیل به روایت مسلمانانمنصور معتمدیهرمس۱۳۹۹
مباحثات کلامی مسیحیان و مسلمانان درباره تثلیث در سده های نخست هجریولی عبدیبنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی۱۳۹۹
Spritual Arrangments for Conviviality: The Garden of Faith as a Multi-Religious Landscape in Germanyمهدی حسن زادهpalgrave macmilan۱۴۰۰
Spatial Arrangements for Conviviality: The Garden of Faiths as a Multi-Religious Landscape in Germanرسول اکبریPalgrave Macmillan۱۴۰۰
کشکول شاه کلیم الله جهان آبادیعلی اشرف امامیانتشارات مولی۱۴۰۱
Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History Volume 20. Iran, Afghanistan and the Caucasusمنصور معتمدیBrill, Leiden Netherland۱۴۰۱
Material Religion in Twelver Shiite Pilgrimageرسول اکبریRoutledge۱۴۰۲

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري