با سلام و احترام

به استحضار مي رساند با توجه به همزماني بازه انتخاب واحد نيمسال اول و تعطيلي دانشگاه در شهريورماه سال جاري و نيز درخواست همكاران محترم آموزشي مبني جابجايي زمان انتخاب واحد بدليل برنامه ريزي سفر در اين ايام و حسب گفتگوي صورت گرفته با برخي از معاونين محترم آموزشي دانشگاه، بازه انتخاب واحد نيمسال اول 1402، از 1402/06/11 لغايت 1402/06/17 به 1402/06/18 لغايت 1402/06/24 انتقال مي يابد. يادآور مي گردد ساير زمان بندي هاي تقويم نيمسال اول به قوت خود باقي خواهد بود. تقويم بروز شده نيمسال اول به همراه برنامه زماني انتخاب واحد، جهت بهره برداري همكاران محترم به پيوست ارسال مي گردد.مجيد سالاري
مدير خدمات آموزشي

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري