با اهداي سلام و احترام

به استحضار مي رساند عطف به درخواست معاونت محترم فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي مبني بر طراحي فرايند "ملاقات با مديران دانشگاه" و با هدف ساماندهي زمان‌هاي ملاقات مديران با دانشجويان در دانشگاه، این سامانه آماده بهره‌برداري براي كليه مديران و دانشجویان محترم دانشگاه فردوسی مشهد مي‌باشد. با توجه به طراحي‌هاي صورت گرفته، نحوه استفاده از سامانه مذكور مطابق با فايل‌ راهنماي پيوست به شرح ذيل مي‌باشد:

1- مديران محترم دانشگاه با مراجعه به پرتال پويا، لبه توسعه منابع، منوي تشكيلات سازماني و گزينه “ملاقات با مديران”، مي‌توانند نسبت به تنظيم وقت ملاقات و بررسي درخواست ملاقات‌هاي رسيده و يا تعيين جانشين براي امور مذكور اقدام نمايند؛

2- كاركنان محترم دانشگاه در صورتي كه به عنوان جانشين توسط مديران تعيين شده باشند، مي‌توانند با مراجعه به پرتال پويا، لبه توسعه منابع، منوي تشكيلات سازماني و گزينه “ملاقات با مديران”، نسبت به تنظيم وقت ملاقات و بررسي درخواست ملاقات‌هاي رسيده با مدير اقدام نمايند؛

3- دانشجويان محترم مي‌توانند با مراجعه به پرتال پويا، لبه شخصي، منوي ملاقات با مديران و گزينه “ملاقات با مديران”، را انتخاب نموده و نسبت به رزرو وقت ملاقات از مدير مد نظر خود (در صورتي كه زمان ملاقات براي مدير مورد نظر، توسط مدير يا جانشين وي تعريف شده باشد)، اقدام نمايند

اطلاع رساني استقرار سامانه ملاقات با مديران دانشگاه

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري