برگزاری اولین نشست «سپهرسخن» در دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دوشنبه ۱۵ اسفند

دکتر عباس جوارشکیان در اولین نشست از سلسله نشست‌های «سپهر سخن»، رونمایی و معرفی کتاب کاظم مدیر‌شانه‌چی که به همت مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده الهیات برگزار شد، ضمن تشکر از مؤلف اثر، به بیان اهمیت معرفی الگوها و مفاخر علمی و اخلاقی پرداخت.

در اولین نشست از سلسله نشست‌های«سپهر سخن» (رونمایی و معرفی کتاب کاظم مدیرشانه‌چی) که با حضور محمدرضا مروارید نویسندهٔ کتاب، دکتر محمدحسن حائری استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و دکتر سلمان ساکت استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی برگزار شد، دکتر محمدحسن حائری با بیان خاطراتی از استاد فرزانه مرحوم کاظم مدیرشانه‌چی، یاد وی را گرامی داشت.
سپس نویسنده اثر محمدرضا مروارید توضیحاتی را در نحوه جمع‌آوری مطالب اثر بیان نمود

سپهر سخن1 
 سپهر سخن2

.

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري