سخنراني علمي بين المللي با عنوان «ساره و هاجر از منظر فمنيستي اروپايي» يكشنبه 30 بهمن 1401 ساعت 18:00 به وقت ايران با ارائه پروفسور اولريكه بكمن استاد مطالعات ديني و كتاب مقدس دانشگاه گراتس اتريش و به همت خانم مرجانه فتحي طرقبه دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد و توسط دفتر امور بين الملل دانشكده الهيات و معارف اسلامي برگزار شد.
اين رويداد علمي در فضاي ويروم به صورت مجازي و به دو زبان فارسي و انگليسي و با حضور علاقه مندان به مدت يك ساعت و نيم به طول انجاميد. در ابتداي جلسه خانم فتحي پس از معرفي سخنران جلسه، توضيحاتي درمورد موضوع سخنراني ارائه كردند. خانم پروفسور بكمن به مناقشات اروپا درباره يهوديت و اسلام اشاره كردند و از ديدگاه فمنيستي، رنج و درد بيان شده در برخي داستان هاي كتاب مقدس را الگويي براي مبارزه با خشونت دانستند و تقويت عدالت و پذيرش تفاوت ها را درسايه همبستگي، از اهداف گفتگوهاي بين‎مذهبي فمنيستي بيان كردند. اين جلسه با پرسش مهمانان و پاسخ سخنران خاتمه يافت. در پايان طرفين ابراز اميدواري كردند نشست هاي علمي با موضوعات مشابه در آينده برگزار شود. لينك مشاهده آنلاين جلسه  به همراه فايل اصلي ارائه سخنران به ايميل شركت كنندگان ارسال شد.


دفتر امور بين الملل دانشكده الهيات

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري