دكتر علیرضا عابدی سرآسیا و دکتر محمدهادی قبولی درافشان عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی به مرتبه دانشياري ارتقا یافتند - 14 اسفند 1401

دانشکده الهیات این ارتقاء را به ایشان تبریک می‌گوید.

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري