احتراماً به اطلاع مي رساند بر اساس مصوبه جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده الهيات مورخ 1401/12/08 از این پس كليه جلسات دفاع، سمينار و پيش دفاع حداكثر با يك نوع پذيرايي(يك نوع ميوه يا يك مدل كيك يا شيريني) برگزار خواهد شد .

از کلیه دانشجویان گرامی خواهشمند است با رعایت این مصوبه، زمینه برگزاری این جلسات به صورت ساده و به دور از تجملات را فراهم نمایند.
باتشکر- مدیریت دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري