بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشكده الهيات به اطلاع مي رسد آزمون جامع دكتري در كليه رشته هاي دانشكده الهيات در تاريخ 21 خرداد 1402 برگزار مي گردد.

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري