تاریخ و شرايط مصاحبه دکتری دانشکده الهیات 1401

 جهت دریافت فایل تاريخ، شرايط مصاحبه دكتري و جدول ظرفيت بر روی رشته و جدول ظرفيت مورد نظر کلیک کنید.

 

جدول ظرفيت راهنمايي رساله اعضاي هيئت علمي گروه ادیان و عرفان

 

جدول ظرفيت راهنمايي رساله اعضاي هيئت علمي گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

جدول ظرفيت راهنمايي رساله اعضاي هيئت علمي گروه فلسفه و حکمت اسلامی (حکمت متعالیه)

 

جدول ظرفيت راهنمايي رساله اعضاي هيئت علمي گروه علوم قرآن و حدیث

 

جدول ظرفیت راهنمایی رساله اعضای هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و علایق پژوهشی ایشان

 

 جدول اسامي اعضاي هيئت علمي گروه معارف اسلامي

 

 

تاریخ مصاحبه دکتری * سال تحصیلی 1402-1401 دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف

نام رشته

تاریخ مصاحبه

شماره تماس کارشناس گروه

1

فقه و مبانی حقوق اسلامی

21خرداد

05138803872

2

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

21خرداد

05138803868

3

ادیان و عرفان

21خرداد

4

معارف اسلامی (مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام و گرایش علوم قران و متون اسلامی)

21خرداد

05138803890

05138803897

5

فلسفه و حکمت اسلامی (حکمت متعالیه)

6تیر

05138803861

6

علوم قرآن و حدیث

6تیر

05138803869

 * = تاريخ مصاحبه متقاضيان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي دكتري تخصصي سال 1401 نيز همانند جدول فوق مي‌باشد.

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري