اصلاحیه تاریخ و شرايط مصاحبه دکتری دانشکده الهیات 1402

 جهت دریافت فایل تاريخ، شرايط مصاحبه دكتري و جدول ظرفيت بر روی رشته و جدول ظرفيت مورد نظر کلیک کنید.

 

جدول ظرفيت راهنمايي رساله اعضاي هيئت علمي گروه ادیان و عرفان

جدول ظرفيت راهنمايي رساله اعضاي هيئت علمي گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

جدول ظرفيت راهنمايي رساله اعضاي هيئت علمي گروه فلسفه و حکمت اسلامی (حکمت متعالیه)

جدول ظرفيت راهنمايي رساله اعضاي هيئت علمي گروه علوم قرآن و حدیث

 

جدول ظرفیت راهنمایی رساله اعضای هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و علایق پژوهشی ایشان

 

جدول ظرفیت راهنمایی رساله اعضا هیئت علمی گروه معارف اسلامی

تاریخ مصاحبه دکتری * سال تحصیلی 1403-1402 دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف

نام رشته

تاریخ مصاحبه

شماره تماس کارشناس گروه

1

فقه و مبانی حقوق اسلامی

21,20خرداد

05138803872

2

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

21,20خرداد

05138803868

3

ادیان و عرفان

21,20خرداد

4

معارف اسلامی (مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام و گرایش علوم قران و متون اسلامی)

21,20خرداد

05138803890

05138803897

5

فلسفه و حکمت اسلامی (حکمت متعالیه)

21,20خرداد

05138803861

6

علوم قرآن و حدیث

21,20خرداد

05138803871

 * = تاريخ مصاحبه متقاضيان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي دكتري تخصصي سال 1402 نيز همانند جدول فوق مي‌باشد.

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري