نشانی دانشکده الهیات در پيام‎رسان ايتا: 

نشانی اطلاعات و اخبار پژوهشي دانشکده الهیات در پيام‎رسان ايتا: 

نشانی اتاق مجازي دانشكده الهيات:

https://eitaa.com/ElahiateMashhad 

https://eitaa.com/theosearch 

https://vroom.um.ac.ir/theology

 

 

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري