جلسه دفاع مقطع دکتری خانم سمیه جعفری دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی با عنوان
" بررسی اهداف تصویرپردازیی‌های بلاغی قرآن در ساحت‌های وجودی انسان"
با راهنمایی آقایان دکتر سید محمود طباطبایی و دکتر سید حسین سیدی
و داوری آقایان دکتر حسین ناظری، دکتر ایوب اکرمی و دکتر علیرضا آزاد
یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه ساعت ۱۲ اتاق شورای گروه معارف اسلامی

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري