موضوع: المفاهیم الاخلاقیه المستنیطه من قصی موسی علیه السلام فی القرآن الکریم من منظور التفاسیر المعاصره
استاد راهنما: دکتر رستمی
اساتید داور: دکتر اکبری – دکتر رئیسیان
دانشجو: حیدر غانم مکاوی
روز سه شنبه مورخ 1401/12/9 ساعت 12 اتاق شورای دانشکده

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري