فراخوان مؤسسه مطالعات خاورمیانه و جوامع مسلمان در دانشگاه برن سوئیس

لينك اطلاعات تكميلي

 

 موقعیت شغلی دکتری برن سوئیس 001

 

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري