اطلاعيه 12: فراخوان‌ها و اخبار علمي بين‌المللي دانشكدۀ الهيات (چهارشنبه 27 مهر 1401)عکس فراخوان

??? 1. فراخوان مقاله: آيات الاحكام

?  افتتاحيه اولين كنفرانس سالانه مطالعات قرآني موسسه المهدي، بيرمنگام انگلستان

? مهلت ارسال :  25 نوامبر 2022

? زمان برگزاري:  27 و 28 آوريل 2023  

?توضيحات: لينك

 

???2. فراخوان چاپ كتاب: قرآن جهاني

? ناشر: انتشارات دانشگاهي اپن بوك، انگلستان

? توضيحات: لينك

    

??دفتر امور بين‌الملل دانشكدۀ الهيات??

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري