اطلاعيه 11: فراخوان‌ها و اخبار علمي بين‌المللي دانشكدۀ الهيات (چهارشنبه 20 مهر 1401)

📌📌📌 1. فراخوان مقاله براي سالنامه YIMEL

🔹  وابسته به مركز حقوق اسلامي و خاورميانه در دانشگاه سوآس لندن

🔹 مهلت ارسال: 21 اكتبر 2022

🔹توضيحات: لينك

📌📌📌2. فراخوان مقاله براي نشست سالانه انجمن شرقي آمريكا

🔹  🔹 مهلت ارسال چكيده: 15 اكتبر 2022

🔹 زمان برگزاري:  10 الي 13 مارس 2023   

🔹 محل برگزاري: لس آنجلس، كاليفرنيا

🔹 توضيحات: لينك    

🔸🔸دفتر امور بين‌الملل دانشكدۀ الهيات🔸🔸

راهنما

 

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري