اطلاعيه مهم آموزشي

به اطلاع مي رساند بازه ثبت نام حضوري در دانشكده‌ها تا روز سه شنبه 1401/10/13 تمديد شده است.

دانشجويان ورودي 1401 در كليه مقاطع تحصيلي توجه داشته باشند كه در صورت عدم تكميل فرايند ذكر شده تا اين تاريخ، به منزله انصراف از تحصيل بوده و ضمن راكد شدن وضعيت تحصيلي، دانشجو امكان شركت در امتحانات پايان نيمسال را نخواهد داشت.

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري