به استحضار مي رساند به منظور بهره مندي بيشتر همكاران و دانشجويان گرامي از بركات ماه مبارك رمضان و تسهيل اياب و ذهاب آنان، همه كلاسهاي درسي نوبت بعد از ظهر از تاريخ 1402/01/19 تا تاريخ 1402/01/31  يك ساعت زودتر برگزار خواهد شد(كلاسهاي ساعت 14 به 13 و 16 به 15 تغيير مي يابد) .

در ضمن نظر به درخواست بعضي از همكاران ارجمند لطفا تدبير فرماييد در روزهاي 27 و 28 اسفند ماه 1401 و نيز 14، 15 و 16 فروردين ماه 1402 كه كلاسهاي نظري به صورت مجازي برگزار خواهد شد، جبراني  كلاس هاي عملي  از 19 فرودين ماه 1402 به بعد برگزار شود.

 

بختيار شعباني وركي
معاون آموزشي دانشگاه

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري