موضوع: بررسی دیدگاه های اختلافی محقق حلی و شهید ثانی در شرایع الاسلام و مسالک الفهام با نگاهی به آرای مشهور فقهی در باب قصاص
اساتيد داور: دکتر محمد صادق علمی سولا - دکتر سید مهدی مرویان حسینی
دانشجو: محمد صادقی
روز: یکشنبه مورخ 1402/11/29ساعت12 اتاق شورای دانشکده
لینک جلسه: vroom.um.ac.ir/fakhlaei

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري