باسمه تعالي

با سلام و احترام
با توجه به برگزاري آزمون سراسري در دانشكده الهيات در روزهاي پنجشنبه وجمعه مورخ 6 و7 ماه ارديبهشت ماه جاري، دانشكده از پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1403/02/05 تا بعداز ظهر روز جمعه 1403/02/07 ارديبهشت ماه ساعت 19 تعطيل مي باشد. بديهي است با توجه به قرنطينه بودن دانشكده، از ساعت 15/30 روز چهارشنبه حضور در دانشكده فقط براي عوامل اجرائي آزمون مجاز خواهد بود.

 

عليرضا عابدي سرآسيا
معاون آموزشي و فرهنگي دانشكده الهيات و معارف اسلامي

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري