ارتقاي خانم دکتر فهیمه شریعتی به مرتبه دانشياري - 11 اردیبهشت1403

 

 

خانم دکتر شریعتی

 

 

دانشکده الهیات این ارتقاء را به ایشان تبریک می‌گوید

.

1

تقویم آموزشی

forms

آيين‎نامه‌ها، فرم‎ها و سرفصل درس‎ها

Magaz

نشریات علمی پژوهشی

manabe

شرايط و منابع آزمون دكتري