دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، در حكمي  آقاي دكتر مهدي حسن زاده دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسلامي را به به مدت دو سال به سمت معاون اين دانشكده منصوب كرد.hasanzadeh

در اين حكم آمده است :
  بنا به پيشنهاد شماره 1741 مورخ 1396/06/22 رئيس محترم دانشكده الهيات و معارف اسلامي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به سمت معاون اين دانشكده منصوب مي شويد. همكاري و همگرايي بيشتر بين گروههاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي،  بازنگري و به روز رساني رشته ها و دروس، روان سازي و پاسخ گويي به مشكلات دانشجويان از جمله انتظاراتي است كه اميدوارم در اولويت برنامه كاري خود قرار دهيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

دانشكده الهيات اين انتصاب را به ايشان تبريك مي گويد و برايشان آرزوي موفقيت دارد.

تعداد کل بازدید:
۷۰۷۶۵۲
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد