پنجشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۶

تقویم آموزشی 97-96

آیین نامه ها:

  1  
آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی PDF
2 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد PDF
3
آیین نامه آموزشی کارشناسی
PDF

 
 فرم‎ها:

 

کارشناسی:

     1 حذف تکدرس Word Pdf
     2 بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان کارشناسي Word Pdf
 

 

 

تحصیلات تکمیلی:     

1

پیشنهاده پایان نامه ارشد

Word 

 

2

اظهارنامه مربوط به انتشار رساله پايان نامه

Word

 

3

آمادگی دفاع از پیشنهاده دکتری

Word

 

4

آمادگی دفاع از پایان نامه

Word

 

5

پیشنهاده دکتری

Word

 

6

تقاضای ارزیابی امتحان جامع دکتری

Word

 

7

چاپ پایان نامه و تبدیل به کتاب

Word

 

8

چکیده انگلیسی

Word

 

9

چکیده فارسی

Word

 

10

شیوه نگارش پایان نامه

Word

 

11

گزارش پیشرفت تحصیلی

Word

 

12

فرم انتخاب استاد راهنما

Word

 

13

فرم برگه  تقاضاي برگزاری جلسه  پیش دفاع دکتري Word

PDF

14

فرم تقاضاي دفاع از پيشنهاده دکتري

Word PDF
15

جدول نحوه بررسي سوابق علمي و مصاحبه آزمون دكتري1396

Word
16

فرم فرم درخواست انتخاب واحد ترم 3 دكتري

Word

 

گروه فلسفه و حکمت اسلامی:

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد

لطفا برای اطلاعات بیشتر و فرمهای آموزشی به سایت گروه فلسفه مراجعه کنید.


گروه علوم قرآن و حدیث:

معرفی اجمالی گروه علوم قرآن و حدیث

منتخب قوانین آموزشی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث

منتخب قوانین آموزشی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

 آيين نامه بازنگري شده نگارش و تدوين رساله و پايان نامه

فرم انتخاب استاد راهنما

منابع آزمون جامع دکتری علوم قرآن و حدیث

سرفصل دروس دكتري

سرفصل دروس كارشناسي ارشد  

سرفصل دروس  كارشناسي ورودي‌هاي ماقبل 95

آرايش درسي جديد دوره كارشناسي علوم قرآن و حديث ويژه ورودي 95

آرايش درسي جديد دوره كارشناسي علوم قرآن و حديث ورودي 96

آرايش درسي مقطع كارشناسي علوم قرآن و حديث ورودي‌هاي ما قبل 95

آرايش درسي مقطع كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث

آرايش درسي مقطع دكتري علوم قرآن و حديث

سرفصل دروس بازنگري شده مقطع كارشناسي علوم قرآن و حديث وروديهاي 95 و بعد از آن

 

 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی:

فرم اظهار پیشینه رساله / پایان نامه

برنامه كارشناسي گروه فقه

آرایش دروس دوره كارشناسي گروه فقه و مباني حقوق اسلامي

آرایش دروس دوره كارشناسي ارشد گروه فقه و مباني حقوق اسلامي

آرایش دروس دوره دكتري گروه فقه و مباني حقوق اسلامي

دستورالعمل نحوه ارزيابي آزمون جامع دكتري

منابع جديد آزمون جامع دكتري گروه فقه و مباني حقوق اسلامي

 سرفصل دروس ارشد گروه فقه و مباني حقوق اسلامي

 صورت جلسه دفاع از رساله

 انتخاب استاد راهنما

 انتخاب موضوع رساله

 درخواست دفاع از پيشنهاده

 تاييديه گزارش پيشرفت رساله

 صورت جلسه ، جلسه دفاع از پيشنهاده

 اعتبار سنجي مقاله مستخرج از رساله

 درخواست استفاده از فرصت شش ماه جهت چاپ مقاله

 درخواست مجوز دفاع از رساله

 ارزشيابي رساله

 

گروه ادیان و عرفان تطبیقی:

 

منابع آزمون دكتري 96-97 رشته اديان و عرفان تطبيقي

منابع آزمون جامع دکتری گروه ادیان و عرفان تطبیقی (ورودي هاي مهر 1394)

سرفصل دروس دوره دكتري گروه اديان و عرفان تطبيقي

​آرايش دروس دوره دكتري گروه اديان و عرفان تطيبقي

آرايش دروس دوره كارشناسي ارشد گروه اديان و عرفان تطيبقي

آرايش دروس دوره كارسناسي گروه اديان و عرفان تطيبقي

منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته اديان و عرفان تطبيقي 

 

 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی:

برنامه درسی گروه تاریخ و تمدن مقطع کارشناسی

دروس ترم های چهارگانه ارشد تاريخ

منابع کارشناسی ارشد

تعیین استاد راهنما     Word

 

 

 

تعداد کل بازدید:
۵۸۵۹۳۰
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد