دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، در حكمي دكتر منصور معتمدي، دانشيار گروه آموزشي اديان و عرفان تطبيقي را به مدت دو سال، به عنوان مدير فرهنگي و فعاليتهاي داوطلبانه دانشگاه  فردوسي مشهد  منصوب كرد.

در اين حكم آمده است :

با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي هاي جنابعالي به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان «مدير فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه»  دانشگاه منصوب مي شويد. ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هاي علمي، سياسي، مذهبي، هنري و هر گونه فعاليت هاي فرهنگي قانون مدار در جهت پويايي و شادابي محيط دانشجويي مورد انتظار است.  اميد است با اتخاذ تدابير مناسب در چارچوب برنامه راهبردي و سياست هاي كلان دانشگاه و با راهبرد دانشجو محوري در انجام وظايف مربوطه موفق باشيد.

لازم به ذكر است آقاي دكتر منصور معتمدي دانشيار گروه آموزشي اديان و عرفان تطبيقي، دو دوره مدير گروه و نزديك به چهار سال نيز معاون دانشكده الهيات بودند.

دانشكده الهيات اين انتصاب را به ايشان تبريك مي گويد و برايشان آرزوي موفقيت دارد.

تعداد کل بازدید:
۷۰۷۶۵۲
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد