قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد سال 1396

تاریخ برگزاری آزمون مرحله دوم: سه شنبه  13 تیر  و  چهارشنبه 14 تیرماه 1396
آزمون در دو مرحله  انجام می شود: 1- آزمون کتبی   2- مصاحبه علمی شفاهی و بررسی پرونده آموزشی و پژوهشی
زمان برگزاری آزمون شفاهی : سه شنبه  13 تیرماه در محل دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری آزمون کتبی: چهارشنبه  14 تیرماه ( از ساعت 8 صبح الی 12 )

آخرین منابع  اعلام شده گروه علوم قرآن و حدیث جهت آزمون کتبی  (ضرایب تمامی مواد آزمون یکسان است)

الف- تفسیر
-سوره های : حمد ،حجرات، لقمان، انسان،طارق، اعلی، علق و 50  آیه اول سوره اسراء از تفسیر المیزان
        - التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، محمدهادی معرفت
ب - علوم قرآن
  - البیان ابوالقاسم خویی( به جز بخش تفسیر سوره حمد)
  -الاتقان فی علوم القرآن سیوطی انواع  9-37-38-39 –40-41-43 -44- 45-46–47–49–50-52-53-54-55-56-62-63
ج- حدیث
-تلخیص المقباس : مامقانی
-کتاب التوحید الکافی مطابق با مرآت العقول
-مقدمه معجم رجال الحديث ابوالقاسم خويي
 
ثبت‌ نام از تاریخ سوم خردادماه 1396  از طریق سامانه پویا دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی اینترنتی:

https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Gr=8 انجام می‎گیرد.ضروری است داوطلبان محترم طی روزهای قبل از آزمون با مراجعه به وب سایت دانشگاه فردوسی و بر اساس اطلاعیه‌های درج شده، نسبت به ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام:
متقاضیان لازم است مدارك زیر را در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند:    
الف) فرم مشخصات (فرم شماره 1 مندرج در سایت دانشگاه)
ب) تصویر شناسنامه و یا كارت ملی
 ج) كارنامه مرحله اول آزمون دكتری كه كد رشته محل‎های این دانشگاه در آن قید شده است.
 د) حداقل دو معرفی نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحاً راهنما و مشاور مبنی بر صلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل در دوره دكتری، با مشخصات كامل و نحوه تماس با اساتید توصیه كننده
 ه) مدرك احراز توانایی در به كارگیری زبان خارجه (در صورت دارا بودن مدرك ملی یا بین المللی)
 و) تصویر پایان نامه كارشناسی ارشد (یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر)
 ز) مدارك تحصیلی و ریز نمرات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 
 ح) مداركی كه وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید (ویژه آقایان)
ط) تصویر كارت ایثارگری برای آن دسته از معرفی شدگانی كه از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نموده‎اند.
ی) تصویر گواهی مبنی بر اینكه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده كه به تایید بالاترین مقام مسئول دانشگاه نیز رسیده باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی كه از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده‎اند.
ك) كلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی
 ل)  رسید پرداخت الکترونیکی هزینه شرکت در آزمون و مراحل مصاحبه به میزان هشتصد هزار ریال (500000 ریال جهت ثبت‌نام و 300000 ریال جهت مصاحبه هرکد رشته) صرفاً از طریق سامانه ثبت نام
*  توجه: مبلغ مذكور غیرقابل استرداد است.
 م)  اصل مدارك و مستندات در روز مصاحبه باید همراه متقاضی باشد.
تلفن مستقیم  مدیر  گروه علوم قرآن و حدیث :  38803856 -051
تلفن مستقیم کارشناس گروه علوم قرآن و حدیث  (خانم امامی )  38803869-051

قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد سال 1396

 

تاریخ برگزاری آزمون مرحله دوم: سه شنبه  13 تیر  و  چهارشنبه 14 تیرماه 1396

آزمون در دو مرحله  انجام می شود: 1- آزمون کتبی   2- مصاحبه علمی شفاهی و بررسی پرونده آموزشی و پژوهشی

زمان برگزاری آزمون شفاهی : سه شنبه  13 تیرماه در محل دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

زمان برگزاری آزمون کتبی: چهارشنبه  14 تیرماه ( از ساعت 8 صبح الی 12 )

 

آخرین منابع  اعلام شده گروه علوم قرآن و حدیث جهت آزمون کتبی  (ضرایب تمامی مواد آزمون یکسان است)

 

الف- تفسیر

-سوره های : حمد ،حجرات، لقمان، انسان،طارق، اعلی، علق و 50  آیه اول سوره اسراء از تفسیر المیزان

        - التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، محمدهادی معرفت

ب - علوم قرآن

  - البیان ابوالقاسم خویی( به جز بخش تفسیر سوره حمد)

  -الاتقان فی علوم القرآن سیوطی انواع  9-37-38-39 40-41-43 -44- 45-46474950-52-53-54-55-56-62-63

ج- حدیث

-تلخیص المقباس : مامقانی

-کتاب التوحید الکافی مطابق با مرآت العقول

-مقدمه قاموس الرجال : ابوالقاسم خویی

 

ثبت‌نام ازتاریخ سوم خردادماه 1396  ازطریق سامانه پویا دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی اینترنتی:

https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Gr=8  انجام میگیرد.ضروری است داوطلبان محترم طی روزهای قبل از آزمون با مراجعه به وب سایت دانشگاه فردوسی و بر اساس اطلاعیه‌های درج شده، نسبت به ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام:

متقاضیان لازم است مدارك زیر را در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند:         

الف) فرم مشخصات (فرم شماره 1 مندرج در سایت دانشگاه)

ب) تصویر شناسنامه و یا كارت ملی

 ج) كارنامه مرحله اول آزمون دكتری كه كد رشته محلهای این دانشگاه در آن قید شده است.

 د) حداقل دو معرفی نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحاً راهنما و مشاور مبنی بر صلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل در دوره دكتری، با مشخصات كامل و نحوه تماس با اساتید توصیه كننده

 ه) مدرك احراز توانایی در به كارگیری زبان خارجه (در صورت دارا بودن مدرك ملی یا بین المللی)

 و) تصویر پایان نامه كارشناسی ارشد (یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر)

 ز) مدارك تحصیلی و ریز نمرات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 ح) مداركی كه وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید (ویژه آقایان)

ط) تصویر كارت ایثارگری برای آن دسته از معرفی شدگانی كه از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نمودهاند.

ی) تصویر گواهی مبنی بر اینكه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده كه به تایید بالاترین مقام مسئول دانشگاه نیز رسیده باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی كه از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نمودهاند.

ك) كلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی

 ل)  رسید پرداخت الکترونیکی هزینه شرکت در آزمون و مراحل مصاحبه به میزان هشتاد هزار ریال (500000 ریال جهت ثبت‌نام و 300000 ریال جهت مصاحبه هرکد رشته) صرفاً از طریق سامانه ثبت نام

*  توجه: مبلغ مذكور غیرقابل استرداد است.

 م)  اصل مدارك و مستندات در روز مصاحبه باید همراه متقاضی باشد.

تلفن مستقیم  مدیر  گروه علوم قرآن و حدیث :                               38803856 -051

تلفن مستقیم کارشناس گروه علوم قرآن و حدیث  (خانم امامی )     38803869-051

تعداد کل بازدید:
۶۳۰۳۱۳
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد