وظايف و اختيارات در حوزه آموزشی:

 

 • برنامه‎ریزی و تنظیم خط مشی و روش های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه و تنظیم سیاست های آموزشی دانشکده و ارایه آن به رییس دانشکده
 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروه ها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آن ها
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص مسایل آموزشی دانشجویان دانشکده
 • نظارت برکلیه فعالیت‎های آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
 • نظارت بر حسن اجرای آزمون های پایان نیمسال تحصیلی
 • ارزشیابی عملکرد آموزشی¬سالیانه اعضای¬هیات علمی دانشکده به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای آن
 • تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده
 • انجام کلیه مکاتبات مربوط به امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

وظايف و اختيارات در حوزه پژوهشی:

 

 • ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیأت علمی دانشکده ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران تابعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی مصوب
 • ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی دانشکده به افزایش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح های پژوهشی مصوب دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای سمینارها، کارگاه‎ها و سخنرانی‎های علمی
 • نظارت بر حسن اداره کتابخانه  دانشکده و تلاش برای ارتقای کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
 • صدور مجوز پرداخت اعتبارات پژوهشی مصوب
 • بررسی درخواست‎های اساتید دانشکده جهت شرکت در سمینارها، کارگاه‎ها و کنفرانس‎های مجامع علمی داخلی و خارجی
 • ایجاد هماهنگی وارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه‎های پژوهشی آن ها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
 • برنامه‎ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های هفته پژوهش
 • اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهش و فناوری مصوب
 • تشکیل منظم جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشکده
 • شرکت در جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده
 • انجام کلیه مکاتبات مربوط به امور پژوهش و فناوری دانشکده
 • تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی دانشکده و ارایه آن به رییس دانشکده

 

وظايف و اختيارات در حوزه امور فرهنگی و روابط عمومی:

 

 • نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دانشکدهبرنامه ریزی و تشکیل جلسات مرتبط با حوزه فرهنگی شامل: شورای فرهنگی دانشکده، کمیسیون عفاف و حجاب و ...
 • بررسی و ارائه پیشنهاد برنامه های فرهنگی به شورای فرهنگی دانشکده / دانشگاه
 • بررسی، تحلیل و انعکاس معضلات و مشکلات فرهنگی دانشکده به مدیریت فرهنگی دانشگاه و پیگیری تا حصول نتیجه
  برگزاری جلسات هم اندیشی توسعه و بستر سازی  فعالیت های فرهنگی در دانشکده
 • نظارت بر اجرای بخش نامه ها و آیین نامه های فرهنگی دانشگاه در دانشکده
 • برنامه ریزی و تشکیل جلسات پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولان دانشکده
 • حمایت، نظارت عالیه و راهبری تشکل ها و هیات های مذهبی دانشکده
 • حمایت، نظارت عالیه و راهبری دست اندرکاران نشریان دانشجویی دانشکده
 • تأیید و انتصاب همراهان جهت کلیه اردوهای دانشجویی دانشکده
 • تأیید و نظارت بر برگزاری مراسم ها، همایش ها و مسابقات فرهنگی در دانشکده
 • ارایه برنامه و تقویم سالانه فعالیت های فرهنگی دانشکده به مراجع ذیربط
 • نظارت وتصمیم‎گیری درخصوص برنامه‎های عمومی تشکل‎های دانشجویی نظیر برگزاری نمایشگاه و عرضه محصولات فرهنگی
 • ارائه گزارش وضعیت فعالیت های فرهنگی دانشکده به مراجع ذیربط

 

تعداد کل بازدید:
۷۸۶۲۹۵
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد