یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

کليه امور دانشکده توسط رئيس دانشکده با همکاري معاون وي اداره مي شود. رئيس دانشکده محور و مسئول اصلي اتخاذ تصميمات و عملکرد دانشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط است.

 

وظايف و اختيارات:

 

  • تعيين سياست کلي و خط مشي اجرايي دانشکده در قالب سیاستهای آموزشي، پژوهشي و فرهنگی؛
  • نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشی و اداري دانشکده؛
  • نظارت در تهيه بودجه دانشکده و پيشنهاد آن به دانشگاه؛
  • اعمال نظارت بر فعاليت‎هاي مختلف دانشکده و ايجاد هماهنگي بين آنها و ارائه گزارش ساليانه به ریاست دانشگاه؛
  • تعيين معاون آموزشی و پژوهشی و معرفي مديران گروه‌هاي آموزشي دانشکده به رياست دانشگاه جهت صدور حکم؛
  • اجراي مصوبات و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه و دستور العمل‌هاي تعيين شده از طرف دانشگاه؛
  • ارائه و پيشنهاد همکاري‌هاي علمي با ساير مراکز آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به رئيس دانشگاه؛
  • نظارت بر امور انضباطي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و کارکنان دانشکده برابر ضوابط و مقررات.

 

تعداد کل بازدید:
۷۸۶۳۲۵
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد