ابقاء آقاي دكتر حميدرضا ثنائي  به سمت مدير گروه آموزشي تاريخ و تمدن ملل اسلامي


دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، در حكمي دكتر حميدرضا ثنائي را در سمت مدير گروه آموزشي تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه ابقاء نمود.

در اين حكم آمده است:

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده الهيات و معارف اسلامي به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي از تاريخ 1400/07/19 به مدت دو سال در سمت مدير گروه آموزشي تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشكده الهيات ابقا مي‌شويد.
ضروري است برنامه مدوّن گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و بر اساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره‌گيري از خرد جمعي در فضايي آكنده از همدلي و وفاق در اولويت كاري خود قرار دهيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

محمد كافي- رئيس دانشگاه

تعداد کل بازدید:
۱۲۱۷۳۸۳
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد