مواد و منابع آزمون جامع دکتری خرداد 1400

ورودی های مهر(1398)

1.هندویی و بودایی:

-اوپه نیشدها (چاندوگیه اوپه نیشد)، ترجمه داراشکوه (سرّ اکبر)

-Chandogya Upanisad, trans. by Radhakrishnan-

دمه پده (راه حق)، ترجمه علوی

Dhammapada, trans. by Radhakrishnan: chap. I-V(58-95)-

-سوره نیلوفر سه گانه، لیان هاویتس و جین ریوز، ترجمه ع. پاشایی (مقدمه کتاب را هم شامل میشود)

-مقالۀ « بنیان » از جولیوس لیپنر

-مقاله «متون مقدس بودایی »از الریک پاگل

2.یهود و مسیحیت:

-اسفارپنجگانه تورات

-اناجیلچهارگانه عهد جدید

-مقالۀ "کتاب مقدس به منزلۀ اثر ادبی"از جان گیبل و چارلز ویلر، ترجمه حسین پاینده، مجله ارغنون

3.عرفان و تصوف:

-گلشن راز (شرح لاهیجی) قاعده الفکر فی الانفس، از ابیات:

به اصل خویش یکره نیک بنگر        که مادر را پدر شد باز مادر

و سوال سوم تا بیت 309

شرح فصوص الحکم، فص حکمه العلویه فی کلمه موسویه

-مثنوی معنوی شرح:داستان قلعه ذات الصور

4.متون دینی زرتشتی:

-"ادیان و مذاهب در ایران باستان ". کتایون مزداپور و دیگران، تا صفحه 156

5.روشهای دین پژوهی:

-مقالۀ "واکاوی روش پیتر برگر در فهم دین"دکتر قربان علمی/ دکتر مهدی حسن زاده، معرفت ادیان/ سال سوم/ تابستان1391شماره 3

 

تعداد کل بازدید:
۱۲۱۷۴۲۱
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد