گنجینه‌ای پنهان در گوشۀ دانشگاه فردوسی مشهد:
 
گنجینهای پنهان در گوشۀ دانشگاه فردوسی مشهد

هفته پژوهش، فرصتی را فراهم آورد تا به بهانه معرفی چاپ محققانه کتابی نفیس،  نشستی علمی با عنوان  «اهمیت نسخ خطی در پژوهش‌های دانشگاهی» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شود.
در ابتدای این نشست، دکتر مهدی مجتهدی، عضو گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی و مسوول دفتر انجمن ایرانی تاریخ اسلام در خراسان رضوی، به برخی از مهمترین اهداف این دفتر اشاره کرد. یکی توجه به مطالعات خراسان بزرگ در تاریخ اسلام و دیگری ترویج و معرفی نسخه‌های خطی و پژوهش در این زمینه است.

وی از این نشست به عنوان گام نخست از مجموعه نشستهای علمی دربارۀ هدف دوم یاد کرد. ایشان وجود گنجینه‌ای از نسخه‌های خطی را از امتیازات دانشکده الهیات دانشگاه  فردوسی نسبت به سایر دانشکده‌های الهیات کشور دانست و افزود : «تقارن مبارکی است که نخستین نشست ما دربارۀ نسخ خطی، به معرفی کتابی مهم اختصاص دارد که تنها نسخۀ شناخته شده آن در جهان، در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می‌شود». 

 

براي اطلاعات بيشتر به نشاني زير مراجعه كنيد:

انجمن ایرانی تاریخ اسلام

تعداد کل بازدید:
۷۸۵۶۳۰
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد