ابقاء آقاي دكتر عباسعلي سلطاني در سمت مديرگروه پژوهشي فقه و حقوق اسلامي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني

با حكم دكتر محمد كافي رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر عباسعلي سلطاني عضو هيئت علمي گروه فقه و مباني حقوق اسلامي در سمت خود ابقا شد.

در اين حكم آمده است:
بنا به پيشنهاد رئيس محترم پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني و موافقت معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال در سمت مديرگروه پژوهشي فقه و حقوق اسلامي اين پژوهشكده ابقا مي شويد. ضروري است برنامه مدوّن گروه را منطبق بر رويكردهاي پژوهشي پژوهشكده و بر اساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره گيري از خرد جمعي در فضايي آكنده از همدلي و وفاق در اولويت كاري خود قرار دهيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.


محمد كافي- رئيس دانشگاه

تعداد کل بازدید:
۷۸۵۶۲۷
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد