ابقاء آقاي دكتر محمدتقي فخلعي به سمت مدير گروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسلامي01

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، در حكمي دكتر محمدتقي فخلعي را در سمت مدير گروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه ابقاء نمود.

در اين حكم آمده است:

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده الهيات و معارف اسلامي به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسلامي اين دانشكده منصوب مي شويد. ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و بر اساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره گيري از خرد جمعي در فضايي آكنده از همدلي و وفاق در اولويت كاري خود قرار دهيد. توفيق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد كافي- رئيس دانشگاه

تعداد کل بازدید:
۷۸۶۳۲۸
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد