به اطلاع دانشجویان واجد شرايط آزمون جامع دکتری می رساند، این آزمون در روز شنبه مورخ 97/9/24 ساعت 8 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می گردد.

آموزش دانشکده الهیات

تعداد کل بازدید:
۷۸۶۲۹۲
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد