دكتر منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، در حكمي دكتر غلامرضا رئیسیان، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی را به مدت دو سال به عنوان نماینده وزارت در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه فردوسي مشهد منصوب كرد.

در اين حكم آمده است :

نظر به مراتب تعهد، تجارب ارزنده جناب عالي در آموزش عالی، به استناد ماده 4 آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان و بر اساس پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی به موجب اين حكم برای مدت دو سال به سمت نماینده وزارت در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه فردوسي مشهد منصوب مي شويد.

 

Entesab

تعداد کل بازدید:
۷۸۵۶۰۰
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد