جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد گروه علوم قرآن و حديث

دانشجو: آقاي محمدهادي دهقاني

عنوان: « آراي غير مبيّن و اقوال مردد علامه طباطبايي در تعيين مكي و مدني سوره ها و تبيين ملاك هاي ايشان »

استاد راهنما: دكتر عباس اسماعيلي زاده

استاد مشاور : ندارد.

استاد داور : دكتر مهدي جلالي

استاد داور و نماينده تحصيلات تكميلي: دكتر محمد حسن رستمي

زمان:چهارشنبه 97/4/6 ساعت 10 صبح سالن شوراي دانشكده الهيات

تعداد کل بازدید:
۷۸۵۶۲۳
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد