اطلاعيه  شركت در سمينار "بازخواني شخصيت علمي ابوريحان محمد ابن احمد البيروني"

براي دريافت فايل پيوست نامه كليك كنيد.

سمينار علمي

تعداد کل بازدید:
۷۸۵۶۰۴
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد