لطفا به كارشناس پژوهشي دانشكده (آقاي محمد فروغي) مراجعه شود.

كتاب سال حوزه

تعداد کل بازدید:
۱۲۱۷۳۸۴
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد